Lista postępowań wyłączonych z PZP - wszystkie postępowania

Pozycje 1-17 z 17  pokazuj  pozycji

UD-XI-WIR/6/2022 Dostawa pierwszego wyposażenia budynku Żłobka przy ul. Dzieci Warszawy 22a w Warszawie - 6 etap: Dostawa i montaż podajników: mydła, płynu do dezynfekcji, ręczników papierowych, papieru toaletowego Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-06-22 2022-07-04 12:00 --
2095/2022 wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Pyrskiej 17 Miasto Stołeczne Warszawa Postępowanie wyłączone z PZP Wyłączenie z art. 30 ust. 4 - tryb otwarty Usługi 2022-06-29 2022-07-05 14:00 --
UD-XI-WOŚ-Z.271.23.2022.BDR Prace pielęgnacyjne na terenie przy ul. Dzieci Warszawy (stanowiącego własność m.st. Warszawy, dz. ewid. 4/25, obręb 2-11-16). Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-06-28 2022-07-06 10:00 --
UD-XII-WIR-AOA.271.16.2022.MKA-2 Dostawa i montaż okładzin ścian i wykonania pergoli tarasu Przedszkola nr 394 przy ul. Iwanowa-Szajnowicza 5 w kompleksie oświatowym przy ul. Zaruby Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów Postępowanie wyłączone z PZP Wyłączenie z art. 30 ust. 4 - tryb otwarty Dostawy 2022-06-27 2022-07-06 12:00 --
UD-XII-WIR-AOA.271.15.2022.MKA-2 Dostawa i montaż urządzeń zabezpieczających w kompleksie oświatowym przy ul. Zaruby Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów Postępowanie wyłączone z PZP Wyłączenie z art. 30 ust. 4 - tryb otwarty Dostawy 2022-06-27 2022-07-06 12:00 --
RZP/2149/2022 Ekspertyza w zakresie budynków i budownictwa ustalająca ilość izb w budynkach znajdujących się na gruncie nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Żółkiewskiego 27. Miasto Stołeczne Warszawa Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-06-30 2022-07-06 14:00 --
UD-XI-WGN-RZL.7021.135.2022.MAD Likwidacja nieczynnej wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ulicy Dzieci Warszawy 45. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Roboty budowlane 2022-06-27 2022-07-07 16:00 --
UD-XI-WOŚ.6121.65.2022.MST Realizacja projektu z budżetu obywatelskiego "Skwer przy stacji Ursus" w Warszawie. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Roboty budowlane 2022-06-29 2022-07-08 08:00 --
RZP/55/2022 Wykonanie jednorazowego przeglądu instalacji Stałych Urządzeń Gaśniczych INERGEN. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-07-01 2022-07-08 11:00 --
104 Montaż pochwytów na pochylni dla osób z niepełnosprawnością, wykonanie okładziny kamiennej na obiektach małej architektury oraz wymiana drzwi aluminiowych na terenie Przedszkola nr 167 przy ul Strzeleckiej 16 w Warszawie, w ramach zadania pn. „Modernizacja budynku przedszkola nr 167 przy ul. Strzeleckiej 16 wraz z zagospodarowaniem terenu”. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Roboty budowlane 2022-06-28 2022-07-08 12:00 --
UD-IX-WSS-SP.425.8.2022.MRZ Nazwa zamówienia: „Śródmiejskie rejsy gondolami po Wiśle” Usługa na zorganizowanie i przeprowadzenie bezpłatnych rejsów statkiem po rzece Wiśle w ramach Programu „Śródmiejskie rejsy gondolami po Wiśle” dla mieszkańców Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy - zgodnie ze specyfikacją Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-07-01 2022-07-08 15:00 --
UD-XVIII-WSZ-PU.271.18.2022.MPE Organizacja kącika profilaktycznego z namiotem edukacyjnym, symulatorami jazdy , dachowania i zderzeniowym oraz obsługa techniczna i edukacyjna kącika, podczas otwartej imprezy pn. „Urodziny Placu Wilsona 2022". Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-06-30 2022-07-08 15:00 --
RZP/27/22 sukcesywne wykonywanie opracowań geodezyjnych dla nieruchomości położonych na terenie m.st. Warszawy i poza jego granicami (województwo mazowieckie) Miasto Stołeczne Warszawa Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-07-01 2022-07-11 10:00 --
UD-XI-WIR/7/2022 Remont nawierzchni chodnika na terenie podwórka w rejonie ul. 1 Maja 15 w Warszawie Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Roboty budowlane 2022-06-30 2022-07-11 12:00 --
ZSS/13/2022 Przygotowanie i realizacja programów profilaktycznych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie dzielnicy Włochy, na rzecz uczniów, rodziców, pedagogów i nauczycieli, w 2022 roku. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Włochy Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-06-17 2022-07-11 14:00 --
UD/XI/WIN/28/2022 „Zakup, dostawa i konfiguracja jednej drukarki wielkoformatowej (plotera), drukującej w kolorze” Miasto Stołeczne Warszawa Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-07-01 2022-07-14 15:00 --
ZSS/15/2022 Realizacja kompleksowego projektu uwzględniającego: działania profilaktyczne, edukacyjne i specjalistyczne jako alternatywę wobec przemocy i uzależnień, na rzecz dzieci, młodzieży oraz ich rodzin, w szczególności zamieszkujących na terenach koncentracji problemów społecznych w dzielnicy Włochy m.st. Warszawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Włochy Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-06-24 2022-07-15 15:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa