Lista postępowań wyłączonych z PZP - wszystkie postępowania

Pozycje 1-12 z 12  pokazuj  pozycji

UD-XVIII-ZKS.271.8.2022. MPA Integracyjne warsztaty przygotowania świątecznych świec sojowych dla mieszkańców z Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-12-02 2022-12-06 15:00 --
UD-XI-WAG.271.67.2022.TPR Zakup środków higieny Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-11-30 2022-12-06 16:00 --
24/2022/WID remont kotłowni w Przedszkolu nr 432 przy ul. Kunieckiej 8 z dostosowaniem do istniejącego w placówkach oświatowych Dzielnicy Targówek systemu zdalnego monitoringu i zarządzania zużyciem energii cieplnej Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Roboty budowlane 2022-12-05 2022-12-07 15:00 --
UD-XVIII-WKU.271.6.2022.TKO Wykonanie i dostarczenie gadżetów z logotypem dzielnicy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe Dostawy 2022-12-02 2022-12-07 15:00 --
UD-XI-WGN-RZL.7021.259.2022.JKA Konserwacja Systemu sygnalizacji pożaru w budynku przy ul. Zagłoby 17 w Warszawie. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-11-30 2022-12-07 16:00 --
RZP/55/22 określenie przez klasyfikatora gruntów-gleboznawcę pochodzenia użytków rolniczych czy są wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego i czy organicznego które to grunty mają zostać wyłączone z produkcji rolniczej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1326) w stosunku do nieruchomości położonej w dzielnicy Miasto Stołeczne Warszawa Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-12-05 2022-12-08 11:00 --
RZP 3028/2022 Wykonanie ekspertyzy z zakresu pisma ręcznego pod kątem, czy złożone podpisy zostały nakreślone przez tą samą osobę, na potrzeby prowadzonego postępowania dot. nieruchomości położonej przy ul. Gocławskiej 10. Miasto Stołeczne Warszawa Postępowanie wyłączone z PZP Wyłączenie z art. 30 ust. 4 - tryb otwarty Usługi 2022-12-02 2022-12-08 16:00 --
RZP/54/22 Wykonanie badania grafologicznego pod kątem, czy podpis na wniosku z 21 grudnia 2005 r. (data nadania w placówce pocztowej) o ustalenie i wypłatę odszkodowania za grunt zajęty pod drogę publiczną ul. Wspomnień został nakreślony przez xxxx Miasto Stołeczne Warszawa Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe Usługi 2022-12-05 2022-12-09 11:00 --
RZP/317/2022 Zakup bębnów i podzespołów do napraw drukarek laserowych Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-12-02 2022-12-09 14:00 --
RZP/319/2022 Wykonanie projektu i wydruk organizera osobistego na rok 2023 o cechach promujących dzielnicę Śródmieście Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-12-02 2022-12-09 15:00 --
338/2022 Codzienne dostarczanie periodyków do Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w okresie 01.01.2023 r. – 29.12.2023 r. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-12-05 2022-12-12 12:00 --
UD-XVIII-WND/1060/2022 Sukcesywne wykonywanie usług geodezyjnych na terenie dzielnicy Żoliborz Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-12-05 2022-12-12 18:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa