Lista Wstępnych konsultacji rynkowych

Pozycje 1-15 z 15  pokazuj  pozycji

BA-ZE.53.2023.PBI Badanie rynku na usługę najmu dronów dla UM Warszawa. Miasto Stołeczne Warszawa Badanie rynku Z ogłoszeniem Usługi 2023-11-21 2023-11-30 12:00 2023-12-04
1/IT-WZD/2023 Dostarczenie, utrzymanie oraz rozwój systemu typu Voicebot dla Urzędu m.st. Warszawy Miasto Stołeczne Warszawa Konsultacje rynkowe Z ogłoszeniem Usługi 2023-11-21 2023-12-01 23:00 --
UD-XVIII-WDG.271.7.2023.KBI Budowa platformy internetowej w technologii WWW mającej na celu prezentację w przestrzeni internetowej firm / punktów handlowo – usługowych działających na terenie dzielnicy Żoliborz. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz Badanie rynku Z ogłoszeniem Usługi 2023-09-07 2023-09-17 00:00 --
1/BPIPS Organizacja i przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla kadry opiekuńczej zatrudnionej w żłobkach m.st. Warszawy pn. „Doskonalenie kadry opiekuńczej w placówkach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie m.st. Warszawy z zakresu efektywnego wspierania i stymulowania rozwoju poznawczego i językowego dzieci w ramach przeprowadzanych zajęć i rutynowych czynności”. Miasto Stołeczne Warszawa Konsultacje rynkowe Z ogłoszeniem Usługi 2023-06-29 2023-07-05 16:00 --
AM-OF.271.3.2023.EBO Wykonanie opracowania pt. „Koncepcja zagospodarowania oraz odprowadzania wód opadowych i roztopowych dla obszaru Łuku Siekierkowskiego na północ i na południe od Trasy Siekierkowskiej” Miasto Stołeczne Warszawa Konsultacje rynkowe Z ogłoszeniem Usługi 2023-04-19 2023-04-28 16:00 --
WGZ1/2023 Postępowanie na zakup i odkup en. elektrycznej z transzowym wyznaczeniem ceny Miasto Stołeczne Warszawa Konsultacje rynkowe Z ogłoszeniem Dostawy 2023-04-17 2023-04-21 13:58 --
UD-XVIII-ZKS.0632.4.69.2023.BFI Budowa studni abysyńskich na dwóch zbiornikach retencyjnych w parku Sady Żoliborskie Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz Konsultacje rynkowe Z ogłoszeniem Roboty budowlane 2023-03-22 2023-04-07 15:00 --
BA-BZ.272.44.2023.PTO (1) Rozeznanie sposobu realizacji dostawy ekspresów automatycznych do kawy. Miasto Stołeczne Warszawa Konsultacje rynkowe Z ogłoszeniem Dostawy 2023-03-15 2023-03-20 10:00 2023-03-21
1/BG/2023 Wdrożenie i utrzymanie rozwiązania informatycznego, do elektronicznej archiwizacji i udostępniania treści aktów notarialnych. Miasto Stołeczne Warszawa Konsultacje rynkowe Z ogłoszeniem Usługi 2023-01-31 2023-03-03 23:59 --
1/BG/2022 Rozwój i utrzymanie rozwiązania informatycznego do prowadzenia i udostępniania danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obszaru m.st. Warszawy Miasto Stołeczne Warszawa Konsultacje rynkowe Z ogłoszeniem Usługi 2022-12-14 2023-01-05 23:59 --
UD-I-WZP.271.41.2022.TBA "Wdrożenie systemu kontroli dostępu w Urzędzie Dzielnicy” Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo Konsultacje rynkowe Z ogłoszeniem Usługi 2022-07-15 2022-07-22 12:00 2022-09-20
1/BRG/2022 Stworzenie rozwiązań informatycznych w zakresie warszawskiego systemu handlu obwoźnego Miasto Stołeczne Warszawa Konsultacje rynkowe Z ogłoszeniem Usługi 2022-05-09 2022-05-22 23:00 --
1/BC system sprawozdawczo - ankietowy Miasto Stołeczne Warszawa Konsultacje rynkowe Z ogłoszeniem Usługi 2021-06-07 2021-07-08 15:59 --
696/2021 Inwentaryzacja źródeł ciepła w m.st. Warszawie Miasto Stołeczne Warszawa Konsultacje rynkowe Z ogłoszeniem Usługi 2021-05-17 2021-05-31 23:35 --
1/ŁK/BZP testowe instruktaż Miasto Stołeczne Warszawa Konsultacje rynkowe Z ogłoszeniem Dostawy 2021-05-06 2021-05-06 17:25 2021-05-06

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa