Lista postępowań wyłączonych z PZP - wszystkie postępowania

Pozycje 1-25 z 607  pokazuj  pozycji

UD-XVIII-WDG.271.10.2024.KBI Organizacja strefy przedsiębiorców podczas imprezy pn. "Otwieramy Żoliborz" w Parku Kępa Potocka w dniu 08.06.2024 r. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2024-05-23 2024-05-28 10:00 --
1906/2024 ekspertyza ustalająca ilość izb w budynku Miasto Stołeczne Warszawa Postępowanie wyłączone z PZP Wyłączenie z art. 30 ust. 4 - tryb otwarty Usługi 2024-05-22 2024-05-27 12:00 --
UD-XI-WGN-RZL.7021.63.2024.MAD Dostawa i montaż ciepłomierzy ultradźwiękowych w budynku mieszkalnym położonym w Warszawie przy ulicy Regulskiej 22a. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2024-05-21 2024-05-28 16:00 --
UD-XI-WGN-RZL.7021.79.2024.MAD Wymiana podłogi w holu na I piętrze w budynku przy ulicy Walerego Sławka 2. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Roboty budowlane 2024-05-21 2024-05-28 16:00 --
UD-XI-WGN-RZL.7021.62.2024.MAD Wymiana drzwi wejściowych do lokali mieszkalnych będących w zasobach Urzędu Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Roboty budowlane 2024-05-21 2024-05-28 16:00 --
UD-XI-WGN-RZL.7021.78.2024.MAD Wymiana stolarki okiennej w wybranych lokalach mieszkalnych będących w zasobach Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Roboty budowlane 2024-05-21 2024-05-28 16:00 --
BA-BZ.272.188.2024.PSO Sukcesywna dostawa środków czystości na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy. Miasto Stołeczne Warszawa Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2024-05-17 2024-05-22 12:00 --
UD-XVIII-WSR.425.27.2024.TLU zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy pod nazwą „Zabawa z tenisem stołowym - Turniej dla osób z niepełnosprawnościami” w dniu 18.06.2024 r. w godz. 10.00-13.00. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2024-05-17 2024-05-23 16:00 --
UD-XVIII-WSR.425.26.2024.TLU zorganizowanie Żoliborskiego turnieju piłki nożnej w dniu 22 czerwca 2024 r. w godz. 11.00-18.00. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2024-05-17 2024-05-23 16:00 --
UD-XI-WOŚ.6320.1.2024.MNA Monitoring kontrolny i przeglądowy na ujęciach wody oligoceńskiej wraz z badaniem wód opadowych dla określonych punktów zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2024-05-16 2024-05-23 10:00 --
UD-XII-WOŚ-E.7021.131.2024.MBE Uprzątnięcie miejsc pamięci narodowej i rzeźb na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 2024-05-16 2024-05-28 12:00 --
1852/2024 Przygotowanie studium wykonalności dla projektu miejskiego planowanego do aplikowania o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 (dalej: FEM 2021-2027) dla Działania 2.2 Efektywność energetyczna w ZIT, typ projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych zlokalizowanych na obszarze ZIT (konkurs nr FEMA.02.02-IP.01-035/24). Miasto Stołeczne Warszawa Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2024-05-14 2024-05-20 23:59 --
BIA/WIN/B/X/2/2/3/2635-14/2024 Naprawa urządzeń drukujących firmy Sharp Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2024-05-14 2024-05-17 23:59 --
UD-IX-WOŚ-4-2024 Zakup i dostawa roślin Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2024-05-10 2024-05-22 14:00 --
UD-XVIII-WDG.271.9.2024.KBI Przeprowadzenie szkolenia/warsztatu dla zamkniętej, około 30 osobowej grupy przedsiębiorców na temat: POLITYKA/STRATEGIA CENOWA. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2024-05-09 2024-05-14 10:00 --
UD-XVIII-WDG.271.8.2024.KBI Usługa cateringowa w dniu 23.05.2024 r. w Forcie Sokolnickiego, w związku ze spotkaniem sieciująco-szkoleniowym dla przedsiębiorców. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2024-05-09 2024-05-14 10:00 --
BA-BZ.272.196.2024.PSO Zakup 2 szt. DRONÓW na potrzeby Biura Marketingu Miasta i Zarządzania Ruchem. Miasto Stołeczne Warszawa Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2024-05-09 2024-05-15 23:59 --
UD-XII-WOŚ-W.271.8.2024.KBA Chronimy ptaki parków i skwerów Ursynowa – oczyszczenie skrzynek lęgowych ze starych gniazd Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2024-05-08 2024-05-15 10:00 --
UD-XII-WOŚ-W.271.9.2024.KBA Chronimy ptaki parków i skwerów Ursynowa – oczyszczenie skrzynek lęgowych ze starych gniazd – nadzór ornitologiczny Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2024-05-08 2024-05-15 10:00 --
7_ZP_ZSS przygotowanie i realizację programów profilaktycznych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie dzielnicy Włochy w 2024 roku, będące przedmiotem zamówienia Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Włochy Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2024-05-07 2024-05-27 12:00 --
BA-BZ.272.178.2024.PSO Zakup i dostawa 2 szt. tablic interaktywnych SAMSUNG Flip Pro WM55B oraz 4 szt. dedykowanych wieszaków ściennych na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy. Miasto Stołeczne Warszawa Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2024-05-07 2024-05-10 23:59 --
BA-BZ.272.182.2024.PSO Zakup i dostawa telewizorów na doposażenie sal konferencyjnych oraz gabinetów dyrektorskich. Miasto Stołeczne Warszawa Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2024-05-07 2024-05-10 23:59 --
UD-XVIII-WDG.271.7.2024.KBI Organizacja strefy przedsiębiorców podczas Festiwalu Marymonckiej Mączki w Parku Kaskada w dniu 25.05.2024 r. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2024-05-06 2024-05-12 23:59 --
16/2024/WID Wykonanie konstrukcji wsporczej pod zieleń pnącą wraz nasadzeniami roślin” przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. św. J. Odrowąża 23 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej” w Warszawie. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 2024-05-06 2024-05-20 15:00 --
BA-BZ.272.157.2024.PSO Wynajem 10 ekspresów do kawy wraz z usługą serwisową oraz dostarczaniem kawy dla biur Urzędu m.st. Warszawy Miasto Stołeczne Warszawa Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2024-05-02 2024-05-09 12:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa