Lista postępowań wyłączonych z PZP - wszystkie postępowania

Pozycje 1-25 z 260  pokazuj  pozycji

55/2023 Remonty w Urzędzie Dzielnicy Białołęka przy ul. Modlińskiej 197 w Warszawie. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Roboty budowlane 2023-01-27 2023-02-01 16:00 --
UD-XI-WSR-04.GWY/2023 Organizacja i przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych „Fit to nie mit” dla mieszkańców m.st. Warszawy realizowanych na terenie Dzielnicy Ursus. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-01-26 2023-02-02 12:00 --
RZP/18/2023 naprawa klimatyzatora obsługującego serwerownię znajdującą się na parterze budynku Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Śródmieście, przy ul. Nowogrodzkiej 43 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-01-25 2023-02-02 10:00 --
RZP/26/2023 naprawa centrali wentylacyjnej GOLD firmy PM LUFT/SWEGON obsługującej poziom -1 w budynku Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Nowogrodzkiej 43 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-01-25 2023-02-02 11:00 --
UD-XVIII-WOŚ.7021.11.2023.JST Wykonanie oraz montaż i obsługa kaczokmatu na terenie Glinianek Włościańskich przy ul. Tołwińskiego w ramach projektu budżetu obywatelskiego nr ESOG 1009 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-01-20 2023-01-31 14:00 --
UD-XI-WSR-5/GWY/2023 Organizacja i przeprowadzenie zajęć nordic walking dla mieszkańców m.st. Warszawy na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-01-20 2023-01-27 10:00 --
UD-XI-WSR-3/GWY/2023 Organizacja i przeprowadzenie treningów biegowych dla wszystkich mieszkańców m.st. Warszawy na terenie Dzielnicy Ursus. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-01-20 2023-01-27 10:00 --
WSR_2_GWY_2023 Organizacja i przeprowadzenie gimnastyki dla seniorów na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-01-20 2023-01-27 10:00 --
RZP/6/2023 Usługa polegająca na wykonaniu oraz dostawie kompozycji kwiatowych: bukietów, wiązanek i wieńców na potrzeby Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2023 r. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-01-20 2023-01-27 16:00 --
12/ZP/2023 Wykonanie projektów organizacji ruchu dotyczących dróg będących w zarządzie Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wola Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2023-01-20 2023-01-25 11:00 --
UD-XVIII-WOŚ.6130.7.2023.MDA Pielęgnacja 30 szt. drzew w celu ograniczenia zasięgu jemioły pospolitej w ramach projektu budżetu obywatelskiego Nr ESOG: 856 pn. „Usunięcie jemioły z wybranych drzew rosnących na terenie Dzielnicy Żoliborz”. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-01-20 2023-01-27 14:00 --
UD-XVII-WSZ-PU.271.4.2023.ESK Przeprowadzanie badań i wydawanie opinii przez biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, na potrzeby Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicowego Zespołu Wola w Warszawie Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wola Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-01-20 2023-01-30 09:00 --
39/ZP/2023 Prenumerata prasy krajowej drogą elektroniczną Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wola Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2023-01-20 2023-02-03 12:00 --
UD-XVIII-WOŚ.6130.8.2023.MDA Wykonanie nasadzeń drzew przy ul. Promyka (dz. ewid. nr 36 i 37 z obrębu 7-01-03) w ramach projektu budżetu obywatelskiego Nr ESOG: 682 oraz nasadzenie krzewów przy ul. Gen. Zajączka (dz. ewid. nr 38 z obrębu 7-01-19) w ramach projektu budżetu obywatelskiego Nr ESOG: 1019 wraz z pielęgnacją posadzonego materiału roślinnego. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-01-20 2023-01-27 14:00 --
OŚ-I.604.616.2022.MBR (11) Raport za lata 2021-2022 z realizacji Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021-2024 Miasto Stołeczne Warszawa Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-01-20 2023-01-31 16:00 --
WND/2/2023 wykonanie dokumentacji dot. prac zabezpieczających i porządkowych na Forcie Bema Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-01-19 2023-01-26 13:00 --
UD-XI-WKS-271.2.2023.KBI Usługa kolportażu dziewięciu wydań gazety „Dziennik Ursusa” do 31 stałych punktów kolportażu oraz do skrzynek pocztowych na terenie dzielnicy Ursus. Nakład jednego numeru gazety: 20 000 egzemplarzy, okres kolportażu: od lutego do grudnia 2023 r., z wyłączeniem lipca i sierpnia. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2023-01-18 2023-01-24 16:00 --
REK/US/M/7/23/IW konserwacja i naprawy nawierzchni oraz elementów wyposażenia obiektów sportowo-rekreacyjnych i boisk typu Orlik znajdujących się na terenie Dzielnicy Praga-Południe oraz wykonanie przeglądów skateparku przy ul. Olszynki Grochowskiej Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Południe Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-01-18 2023-01-27 16:00 --
REK/US/M/8/23/IW bieżąca kontrola oraz konserwacja i naprawy siłowni plenerowych i Street Workout znajdujących się na terenie Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Południe Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-01-17 2023-01-27 16:00 --
REK/RO/M/6/23/IW wykonanie robót polegających na remontach i konserwacji w branży elektrycznej, teletechnicznej, budowlanej i sanitarnej obiektów sportowo-rekreacyjnych i boisk typu Orlik oraz ławek w zieleni przyulicznej znajdujących się na terenie Dzielnicy Praga-Południe Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Południe Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Roboty budowlane 2023-01-17 2023-01-27 16:00 --
UD-IX-WKP-4040.3.2023.ERY Całokształt czynności związanych z przygotowaniem i projekcją filmów dla uczestników śródmiejskiej akcji „Zima w Mieście 2023” . Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-01-17 2023-01-17 12:00 --
22/2023 Skład, druk i dostawę biuletynu informacyjnego „Czas Białołęki” oraz wykonanie insertu Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-01-17 2023-01-20 15:00 --
ZSR_6/2023 przeprowadzenie zajęć Nordic Walking dla mieszkańców Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-01-16 2023-01-19 00:59 --
ZSR_5/2023 przeprowadzenie zajęć „Gimnastyki rekreacyjnej dla Seniorów” Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-01-16 2023-01-19 00:59 --
UD-XVIII-WOŚ.7021.8.2023.MWE Pełnienie nadzoru inwestorskiego (ornitologicznego) przy realizacji projektu z budżetu obywatelskiego na rok 2023 pn. ,,Chronimy ptaki parków i skwerów Żoliborza – utrzymanie (oczyszczenie ze starych gniazd) skrzynek lęgowych”, w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-01-16 2023-01-20 14:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa