Lista postępowań wyłączonych z PZP - wszystkie postępowania

Pozycje 1-25 z 124  pokazuj  pozycji

UD-VI-WIR 1/2022 Przygotowanie terenu pod realizację dalszych robót budowlanych w ramach zadania pn: "Urządzenie terenu pod Rodzinne Ogródki Działkowe w Ryni" Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Południe Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Roboty budowlane 2022-08-12 2022-08-16 16:00 --
UD-XVII-WSZ-PU.271.17.2022.ESK Usługi biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wola Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-08-10 2022-08-18 10:00 --
12/2022/WID Wykonanie prac polegających na osuszeniu kondygnacji piwnic metodą iniekcji ciśnieniowej budynku mieszkalnego przy ul. św. J. Odrowąża 23 w Warszawie Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Roboty budowlane 2022-08-09 2022-08-16 15:00 --
OS-V.6121.30.2022.EWI Naprawa, konserwacja, odtwarzanie oznakowań alei drzew - pomników przyrody oraz obszarowych form ochrony przyrody. Miasto Stołeczne Warszawa Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-08-05 2022-08-16 23:00 --
RZP/156/2022 Zakup sprzętu komputerowego dla szkół w ramach projektu UE "Droga do sukcesu" nr RPMA.10.01.01-14-b620/18. Część III. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-08-05 2022-08-17 12:00 --
UD-VI-WOŚ.7031.20.2022.ELA Realizacja projektu budżetu obywatelskiego na rok 2022 nr 433 „Nie chcesz mieć szczurów? Zadbaj o koty! – dokarmianie, leczenie i sterylizacja kotów wolno żyjących z Pragi – Południe oraz zakup/wykonanie zimowych budek z Pragi. Kontynuacja projektów z poprzednich edycji Budżetu”, w zakresie zakupu i dostarczenie karmy suchej i mokrej dla kotów wolno żyjących. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Południe Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-08-04 2022-08-15 23:59 --
ZSS/18/2022 Realizacja szkolenia w formie seminarium warsztatowo-wykładowego dla grupy do 30 osób dorosłych, w terminie 5-7 października 2022 roku. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Włochy Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-08-03 2022-08-16 15:00 --
REK/US/M/63/22/IW ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PRZYSZŁOŚCI TERENÓW DAWNEGO KLUBU SPORTOWEGO „ORZEŁ” Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Południe Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-08-01 2022-08-16 23:59 --
UD-XVI-ZPR-0541.3.2022.WWO Oprawa muzyczna podczas imprezy plenerowej 3 września 2022r., godz. 15.00-18.00, teren: Fort V Włochy, między ul. Ryżową, ul. Na Krańcu a ul. Dojazdową w Warszawie. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Włochy Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-07-29 2022-08-12 11:00 --
UD-IX-WSS-SP.425.10.2022.MRZ Usługa kompleksowego zorganizowania i przeprowadzenia wydarzenia sportowego pn. „Zagraj ze Śródmiejską 9” dla mieszkańców Warszawy w szczególności dla mieszkańców Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. - zgodnie ze specyfikacją. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-07-28 2022-08-05 15:00 --
20/2022/ZSR zakup pucharów i medali na organizowane zawody sportowe Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-07-27 2022-08-04 23:59 --
UD-XI.WIN/28.2.2022.CKO „Zakup, dostawa i konfiguracja drukarki wielkoformatowej (plotera), drukującej w kolorze”. Miasto Stołeczne Warszawa Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-07-25 2022-08-03 14:00 --
UD-XVIII-ZKS.2.2022 Zaproszenie do składania ofert na wymianę piasku na placu zabaw w Centrum Lokalnym Żoliborz. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-07-22 2022-07-28 16:00 --
UD-VI-WIR-I.7013.16.2022.MGO(2) wykonanie dokumentacji projektowej i wdrożenie w terenie w ramach realizacji zadań z budżetu obywatelskiego: a) nr 1951 pt. „Uwaga jeże”, b) nr 2065 pt. „Bezpieczne i zielone ulice Warszawy III”, w zakresie dotyczącym ul. Kirasjerów Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Południe Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-07-22 2022-07-28 23:59 --
UD-XIII-WOŚ-KŚ.272.8.2022.PBR Zakup i dostarczenie do siedziby Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa roślin. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wawer Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-07-21 2022-07-29 10:00 --
UD-XI-WOŚ.6320.3.2022.MNA Monitoring kontrolny i przeglądowy na ujęciach wody oligoceńskiej wraz z badaniem wód opadowych dla określonych punktów zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-07-21 2022-07-28 10:00 --
11/2022/WID rozbiórka istniejącego zaplecza sanitarnego, szatniowego i gospodarczego, na jego miejscu postawienie nowego zaplecza kontenerowego Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-07-21 2022-07-27 15:00 --
UD-XI-WOŚ.6324.27.2022.MNA Usunięcie osadów z podczyszczalni wód opadowych przy ul. Zaczarowanej Dorożki w Warszawie Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-07-20 2022-07-28 10:00 --
UD-XII-WSS.P.8141.182.2022.MGO Prowadzenie w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym dla Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy porad i konsultacji z zakresu uzależnień jako specjalista psychoterapii uzależnień w 2022 r. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-07-20 2022-07-27 15:00 --
UD-XII-WSS.P.8141.181.2022.MGO Prowadzenie w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym dla Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy porad i konsultacji jako specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, spraw rodzinnych i opiekuńczych w 2022 r. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-07-20 2022-07-27 15:00 --
UD-XII-WSS.P.8141.180.2022.MGO Prowadzenie w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy porad i konsultacji psychologicznych w 2022 r. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-07-20 2022-07-27 15:00 --
UD-XI-WOŚ-Z.6121.97.2022.MST Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie Pasażu Zagłoby - realizacja projektu z Budżetu Obywatelskiego. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus Postępowanie wyłączone z PZP Wyłączenie z art. 30 ust. 4 - tryb otwarty Usługi 2022-07-19 2022-07-29 08:00 --
REK/DO/M/39/22/IW „ stojaki rowerowe – na podwórkach oraz w pobliżu miejsc handlu i usług” w Dzielnicy Praga-Południe w ramach budżetu obywatelskiego. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Południe Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-07-19 2022-07-28 16:00 --
UD-XVIII-WSR.425.12.2022.LKU Organizacja i przeprowadzenie imprezy sportowej pod nazwą "XV Bieg Rotmistrza Witolda Pileckiego" 1 października 2022 roku w Parku Kępa Potocka przy ulicy Gwiaździstej. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe Usługi 2022-07-18 2022-07-22 15:00 --
OŚ-V.604.91.2021.AWI Opracowanie metodyki dwóch wskaźników wchodzących w skład Warszawskiego Indeksu Różnorodności Biologicznej (WIRB): łączności zielonych korytarzy i ciągłości siedlisk, oraz obliczenie ich wartości. Miasto Stołeczne Warszawa Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-07-11 2022-07-22 23:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa