Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 402  pokazuj  pozycji

UD-III-WZP.271.35.2021.MMA Najem kserokopiarek na potrzeby Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. S. Żeromskiego 29 oraz al. Zjednoczenia 25 wraz z serwisem Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bielany Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-09-13 2021-09-21 10:00 --
KZP-XII-WZP.271.63.2021 Wykonanie usługi sprzątania wewnętrznego, zewnętrznego oraz terenów zieleni nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy zarządzanych przez Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Ursynów. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-09-13 2021-09-21 10:00 --
UD-I-WZP.271.35.2021.AKA Sukcesywne dostarczanie materiałów biurowych do Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-09-10 2021-09-20 10:00 --
UD-XVIII-WZP.271.25.2021 Nasadzenia uzupełniające drzew i krzewów w 2021 r. wraz z ich utrzymaniem, we wskazanych przez Zamawiającego pasach drogowych, parkach i zieleńcach, w terminie 36 miesięcy od dnia podpisania umowy. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-09-10 2021-09-22 10:00 --
30/WOŚ/2021 Zagospodarowanie terenów zieleni w ramach realizacji projektu do budżetu obywatelskiego m.st. Warszawy na terenie Dzielnicy Wilanów, pn.: „Więcej zieleni mniej betonu na Wilanowie Wysokim” Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-09-10 2021-09-20 10:00 --
KZP-XII-WZP.271.62.2021 Zakup paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego grupy E i jego dostarczenie do instalacji znajdujących się w kotłowni gazowej stanowiącej własność Odbiorcy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-09-10 2021-09-22 11:30 --
ZP/AC/271/II-112/21 Publikacja ogłoszeń prasowych w prasie zagranicznej o zasięgu lokalnym. Miasto Stołeczne Warszawa Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-09-09 2021-09-17 12:00 --
UD-III-WZP.271.36.2021.EPI Wykonanie kalendarzy trójdzielnych i książkowych dla Dzielnicy Bielany na rok 2022 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bielany Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-09-09 2021-09-17 10:30 --
UD-I-WZP.271.36.2021.AKA Utrzymanie oraz wykonanie nowego oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach zarządzanych przez Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-09-07 2021-09-22 10:00 --
29/WOŚ/2021 „Miejsce przyjazne Mieszkańcom Wilanowa” – Zielony plac zabaw i miejsce spotkań mieszkańców na planie „Klucza Dóbr Wilanowskich” – Etap I i II Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-09-06 2021-09-21 12:00 --
UD-II-WZP-271.34.2021.MLU/ TP1zAu-u Dostarczenie, posadzenie oraz pielęgnacja posadzonych drzew na obszarze Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy, w ramach nasadzeń zastępczych oraz w ramach realizacji projektu z budżetu obywatelskiego na 2021r. nr 434 p.n.: „Białołęka walczy ze smogiem. Sadzimy rośliny zimozielone”. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-09-03 2021-09-17 11:00 --
UD-XI-WZP.271.35.2021.JPA Budowa oświetlenia pieszego przed szkołą nr 383 przy ul.Warszawskiej 63 w ramach przebudowy drogi. Przebudowa drogi w zakresie doświetlenia przejść do szkoły w ciągu ulicy prostopadłej do Keniga. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-09-03 2021-09-21 10:00 --
KZP-XII-WZP.271.56.2021 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy oczka wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku im. Romana Kozłowskiego i sprawowaniem nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-09-03 2021-09-13 10:00 --
21/2021 ZAPEWNIENIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA W BUDYNKU URZĘDU DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wesoła Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-09-03 2021-09-13 10:00 --
UD-II-WZP-271.35.2021.MRO/TP1-u Wykonanie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w branży drogowej przy realizacji, rozliczeniu i dochodzeniu gwarancji wraz z rękojmią dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14KL” na terenie Dzielnicy Białołęka Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-09-02 2021-09-10 12:00 --
P-25/21 „Wydzierżawienie 22 sztuk kserokopiarek kolor A3/A4 z systemem komputerowym zapewniającym tzw. wydruk podążający wraz z dostawą wszelkich materiałów eksploatacyjnych z wyjątkiem papieru oraz ze świadczeniem kompleksowych usług serwisowych dla ww. kserokopiarek”. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-09-02 2021-09-10 09:30 --
UD-XI-WZP.271.34.2021.IMA Remont oświetlenia ulicznego ul. Keniga w Warszawie – Etap I. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-09-02 2021-09-22 10:00 --
KZP-XII-WZP.271.58.2021 Nasadzenia drzew, krzewów i roślin zielnych na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-08-31 2021-09-09 10:00 --
UD-XI-WZP.271.33.2021.IMA Utrzymanie czystości i porządku wewnątrz budynków komunalnych pozostających w zarządzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022r. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-08-31 2021-09-17 10:00 --
22/2021 BUDOWA UL. JAGODOWEJ NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wesoła Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-08-31 2021-09-16 10:00 --
28/WIR/2021 Wykonanie remontu mieszkań komunalnych oraz przystosowanie łazienki dla niepełnosprawnych w budynkach m.st. Warszawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-08-30 2021-09-14 10:00 --
21/2021/AGR Remonty placów zabaw na terenie Dzielnicy Ochota w Warszawie. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ochota Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-08-27 2021-09-13 12:00 --
20/2021/AGR Przebudowa drogi pożarowej na terenie Zespołu Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. „Kolejówki” w Warszawie Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ochota Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-08-27 2021-09-13 10:00 --
UD-I-WZP.271.34.2021.APO Konserwacja studni i stacji uzdatniania wody na terenie m.st. Warszawy Dzielnicy Bemowo w latach 2022-2024 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-08-27 2021-09-07 12:00 --
36/ZP/21 Realizacja projektu z budżetu obywatelskiego pn. „Bujane ławeczki w parkach” – numer postępowania: 36/ZP/21. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wola Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-08-27 2021-09-08 09:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa