Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 634  pokazuj  pozycji

ZP/JŻE/271/II-93/24 Świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu wykonywania zabiegów kastracji oraz elektronicznego znakowania psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie m.st. Warszawy Miasto Stołeczne Warszawa Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-06-04 2024-06-12 11:00 --
UD-IV-WZP.271.46.2024.ACZ Nadzory inwestorskie branży elektrycznej dla zadania pn. "Remont latarni elektrycznych w ul. Etiudy Rewolucyjnej w Dzielnicy Mokotów w Warszawie" Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-06-04 2024-06-12 09:00 --
54/WZP/2024 Dbamy o ursynowskie drzewa - Podlewanie młodych drzew na terenie dzielnicy Ursynów w roku 2024 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-05-29 2024-06-07 10:30 --
UD-III-WZP.271.19.2024.AGO Zakup urządzeń sieciowych dla Urzędu Dzielnicy Bielany Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bielany Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-05-29 2024-06-07 10:00 --
24/WIR/2024 Konserwacja oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych będących w zarządzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-05-29 2024-06-13 10:00 --
16/2024 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wesoła Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-05-29 2024-06-13 10:00 --
22/WIR/2024 Modernizacji łazienek i korytarzy wraz z placem zabaw i boiskiem sportowym w Szkole Podstawowej nr 169 im. Orła Białego przy ul. Uprawnej 9/17 cz. 2 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-05-28 2024-06-12 10:00 --
53/WZP/2024 Konserwacja urządzeń melioracyjnych i zbiorników wodnych na terenie dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy - z podziałem na części: Część nr 1 - Konserwacja urządzeń melioracyjnych - zlewnia Potoku Służewieckiego Część nr 2 – Konserwacja urządzeń melioracyjnych - zlewnia Kanału Jeziorki Część nr 3 - Konserwacja zbiorników wodnych Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-05-27 2024-06-04 10:30 --
48/WZP/2024 Roboty budowlane związane z modernizacją parkingu przed budynkiem Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st Warszawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-05-27 2024-06-11 11:00 --
13/WIR/2024 Modernizacja budynku, terenu dziedzińca i terenów przyległych w Zespole Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego przy ul. Wiertniczej 26. Część I, Część II. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-05-25 2024-06-03 12:00 --
ZP/JK/271/II-87/24 Promocja miejskich działań z wykorzystaniem słupów reklamowych z tematycznymi zawieszkami” Miasto Stołeczne Warszawa Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-05-24 2024-06-05 10:00 --
UD-III-WZP.271.18.2024.EPI Remont sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 18 przy ul. S. Żeromskiego 81 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bielany Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-05-23 2024-06-07 10:00 --
UD-I-WZP.271.16.2024.SRU Wymiana pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej wraz z remontem kominów i robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr 350 przy ul. Irzykowskiego 1a w Warszawie Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-05-23 2024-06-07 10:00 --
21/WIR/2024 Modernizacja instalacji wody zimnej, instalacji przeciwpożarowe oraz kanalizacji deszczowej w Przedszkolu nr 56 ,,Wesołe Kubusie” przy ul. Gubinowskiej 28/30 cz. 1 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-05-23 2024-06-07 10:00 --
52/WZP/2024 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22 w Warszawie – etap 2. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-05-22 2024-06-11 12:00 --
49/WZP/2024 Remont pokrycia dachu budynku Urzędu Dzielnicy Ursynów przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 61 w Warszawie. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-05-22 2024-06-06 11:00 --
51/WZP/2024 Przebudowę dróg gmin ul. Nugat (na odc. ul. Rosoła do ul. Kiedacza) oraz ul. Kiedacza (na odc. od ul. Nugat do ul. Kopcińskiego) w zakresie budowy drogi dla rowerów w Dziel. Ursynów m. st. Warszawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-05-22 2024-06-06 11:00 --
47/WZP/2024 Dostawa i montaż mebli do budynku Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego przy ul. Belgradzkiej w Warszawie. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-05-22 2024-06-07 10:00 --
UD-IV-WZP.271.44.2024.KKA Remont ulicy A. Malczewskiego na odcinku od ul. I Krasickiego do ul. Puławskiej na terenie miasta stołecznego Warszawy – Dzielnicy Mokotów. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-05-22 2024-06-11 09:00 --
14/2024 WYKONANIE PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z REMONTEM DWÓCH LOKALI PRZY UL. NIZINNEJ 8 C ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZASOBIE KOMUNALNYM DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wesoła Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-05-22 2024-06-06 10:00 --
UD-VI-ZP/18/24 Wykonanie dokumentacji projektowej i zrealizowanie na jej podstawie robót budowlanych w ramach zadania: „Modernizacja szybu windowego w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Szczawnickiej 1” w Warszawie Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Południe Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-05-21 2024-06-06 10:00 --
UD-VII-WZP.271.11.2024 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z kompleksową modernizacją muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z zagospodarowaniem terenu w Warszawie. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-05-20 2024-06-05 12:00 --
18/WIR/2024 Modernizacji łazienek i korytarzy wraz z placem zabaw i boiskiem sportowym w Szkole Podstawowej nr 169 im. Orła Białego przy ul. Uprawnej 9/17 cz. 1 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-05-20 2024-06-04 11:00 --
UD-IV-WZP.271.47.2024.ACZ Remont kanalizacji deszczowej w ul. Wołodyjowskiego na odc. od Al. Wilanowskiej do ul. Kmicica w Warszawie Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-05-17 2024-06-04 09:00 --
31/ZP/24 Zakup wraz z montażem regałów jezdnych i stacjonarnych w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Młynarskiej 16 w Warszawie – numer postępowania 31/ZP/24 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wola Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-05-17 2024-05-29 09:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa