Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 550  pokazuj  pozycji

ZP/AB/271/II-87/22 Wykonanie opracowania p.t. Studium komunikacyjne obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ulicy Radzymińskiej do Ronda Żaba. Miasto Stołeczne Warszawa Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-06-23 2022-07-04 11:00 --
TPBN 20/2022 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy Przedszkola w rejonie ulicy Krakowiaków w Warszawie Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Włochy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-06-22 2022-07-01 10:00 --
ZP/MB/271/II-96/22 Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym z terenu m.st. Warszawy Miasto Stołeczne Warszawa Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-06-21 2022-06-29 11:00 --
50/WZP/2022 Letnie utrzymanie ulic, chodników, schodów i parkingów położonych na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w roku 2022. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-06-20 2022-06-28 10:30 --
25/2022 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wesoła Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-06-17 2022-06-27 10:00 --
ZP/MB/271/III-95/22 Dostawa papieru xero Miasto Stołeczne Warszawa Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-06-17 2022-06-30 11:00 --
49/WZP/2022 Konserwacja urządzeń wodnych na terenie dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy – zlewnia Potoku Służewieckiego Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-06-15 2022-06-23 10:00 --
26/WIR/2022 Wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych zlokalizowanych na drogach będących w zarządzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-06-15 2022-06-30 10:00 --
UD-IV-WZP.271.45.2022.DPE Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Urzędu m. st. Warszawy Dzielnicy Mokotów Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-06-15 2022-07-01 09:00 --
48/WZP/2022 Konserwacja urządzeń wodnych na terenie dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy – zlewnia Kanału Jeziorki Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-06-15 2022-06-23 10:00 --
UD-VI-ZP/26/22 Przebudowa instalacji wodociągowej wody bytowo-gospodarczej i przeciwpożarowej z rozdziałem instalacji ppoż. od instalacji w. z. w budynku Szkoły Podstawowej Nr 246 przy ul. Białowieskiej 22 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Południe Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-06-14 2022-06-30 10:00 --
25/WZN/2022 Ochrona fizyczna osób i mienia obiektów przy ul. Kolegiackiej 3, ul. Przyczółkowej 27a i ul. Radosnej 11 w Warszawie. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-06-14 2022-06-22 11:00 --
UD-IV-WZP.271.49.2022.MKA Wykonanie przeglądu i konserwacji instalacji elektrycznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-06-14 2022-06-22 09:00 --
UD-I-WZP.271.34.2022.MLA Dostawa i montaż wyposażenia komputerowego do nowego przedszkola przy ul. Cokołowej 2 w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-06-14 2022-06-28 10:00 --
UD-VIII-WZP.271.18.2022 Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi gminnej oznaczonej w m.p.z.p. obszaru Mokry Ług jako A9KDD z włączeniem w A10KDD na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Rembertów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-06-14 2022-06-23 10:30 --
UD-VIII-WZP.271.17.2022 Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi gminnej ulicy Powroźniczej na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Rembertów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-06-14 2022-06-23 10:30 --
UD-VIII-WZP.271.16.2022 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej ulicy Pastuszków na odcinku od ul. Mokry Ług do ul. Budniczej na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Rembertów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-06-14 2022-06-23 10:30 --
UD-XIII-ZZP.271.27.2022.ARY Pielęgnacja zieleni oraz wykonanie nasadzeń na terenie Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wawer Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-06-14 2022-06-22 09:00 --
UD-II-WZP-271.25.2022.MRO/TP1-u Wykonanie opracowania dokumentacji projektowych i kosztorysowych wraz z uzgodnieniami niezbędnymi do wykonania robót drogowych polegających na przebudowie chodników w rejonie dużych dębów rosnących w pasach drogowych ulic na terenie dzielnicy Białołęka w Warszawie Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-06-13 2022-06-21 12:00 --
46/WZP/2022 Konserwacja urządzeń wodnych na terenie dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w roku 2022 - zbiorniki wodne Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-06-13 2022-06-21 10:30 --
UD-VIII-WZP.271.19.2022 Roboty remontowe w budynkach komunalnych Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Rembertów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-06-13 2022-06-28 10:30 --
21/WOW/2022 Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-06-10 2022-06-20 10:00 --
UD-II-WZP-271.34.2022.MRO.MKA/TP1-d Zakup i dostawa sprzętu drukującego i materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Dzielnicy Białołęka. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-06-10 2022-06-24 10:00 --
22/WAG/2022 Modernizacja instalacji automatyki i systemu BMS w budynkach Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-06-09 2022-06-24 10:00 --
UD-XI-WZP.271.22.2022.PPO Przebudowa placu zabaw przy Zespole Szkół nr 42 przy ul. Dzieci Warszawy 42 w Warszawie Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-06-09 2022-06-28 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa