wolna ręka / zapytanie o cenę / negocjacje bez ogłoszenia

Pozycje 1-25 z 135  pokazuj  pozycji

P-48/22 Roboty drogowe związane z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg o nawierzchni bitumicznej dróg kategorii gminnej będących w zarządzie m. st. Warszawy Dzielnicy Targówek - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w ramach w/w zadania. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2022-12-01 -- --
111/WZP/2022 Modernizacja budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi 1 w Warszawie - zamówienie podobne. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2022-11-29 -- --
UD-IX-ZP-26-2022 Usługa asysty technicznej Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem „OTAGO” (znak sprawy UD-IX-ZP-26-2022) Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2022-11-29 -- --
UD-III-WZP.271.47.2022.MMA Pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej. Utrzymanie czystości oraz konserwacja małej architektury na terenach zieleni w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy - Rejon II Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bielany Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2022-11-28 -- --
UD-III-WZP.271.46.2022.MMA Pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej. Utrzymanie czystości oraz konserwacja małej architektury na terenach zieleni w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy - Rejon I Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bielany Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2022-11-28 -- --
P47/22 „Wykonanie usług związanych z zimowym oczyszczaniem jezdni ulic gminnych i chodników na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy” – zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług w ramach w/w zadania. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2022-11-24 -- --
UD-IV-WZP.271.107.2022.MKA Nasadzenia drzew w ramach realizacji projektu Budżetu Obywatelskiego „14 nowych drzew na Mokotowie” BO/22/04/0082 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2022-11-21 -- --
UD-IV-WZP.271.108.2022.DPE Wykonanie prac ogrodniczych na terenie zieleńca „Ogrodu Różana” położonego na terenie kompleksu A Dzielnicy Mokotów Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2022-11-21 -- --
UD-I-WZP.271.65.2022.TBA Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do budynku Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy przy ul. Powstańców Śląskich 70 w 2023 r. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2022-11-17 -- --
UD-I-WZP.271.64.2022.TBA Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb ujęć wody (przy: ul. Obrońców Tobruku, ul. Wyki 19, ul. Sucharskiego 5/7, ul. Bolimowskiej/ul. Otrębuskiej, ul. Świętochowskiego 1, ul. Raginisa/ul. Borowego, ul. Szareckiego 4, ul. Rozłogi 12A, ul. Sterniczej 1,ul. Anieli Krzywoń, ul. Sterniczej 125, ul. Muszlowej, ul. Rozłogi 2A, ul. Kazubów, ul. Pełczyńskiego 19, ul. Westerplatte, Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2022-11-17 -- --
P-45/22 Wykonanie usług związanych z bieżącym utrzymaniem porządku i czystości na terenach zielonych administrowanych przez Dzielnicę Targówek m. st. Warszawy - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług w ramach w/w zadania Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2022-11-16 -- 2022-12-05
95/WZP/2022 Utrzymanie, remont, konserwacja i naprawa dróg gminnych i wewnętrznych będących we władaniu m.st. Warszawy, znajdujących się na terenie Dzielnicy Ursynów – roboty podobne Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2022-10-26 -- --
ZZWR 38/2022 Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy – zamówienie na usługi powtarzane dla umowy WŁO/316/21 z dnia 01.12.2021 r. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Włochy Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2022-10-26 -- --
UD-VI-ZP/50/22' Remonty nawierzchni jezdni o nawierzchni bitumicznej, remonty cząstkowe ulic o nawierzchni bitumicznej, awaryjne czyszczenie kanalizacji deszczowej wykonywane na drogach gminnych położonych na terenie Dzielnicy Praga-Południe Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Południe Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2022-10-26 -- 2022-11-10
UD-XVIII-WZP.271.18.2022 Konserwacja, utrzymanie, remonty dróg gminnych i elementów organizacji ruchu na terenie Dzielnicy Żoliborz w latach 2022 r. i 2023 r. oraz utrzymanie dróg wewnętrznych w 2022 r.- zamówienie podobne Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2022-10-18 -- 2022-10-25
UD-IV-WZP.271.95.2022.MKA Utrzymanie terenów zieleni ulic gminnych położonych na terenie kompleksu „B” Dzielnicy Mokotów Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2022-10-17 -- --
UD-IV-WZP.271.99.2022.DPE Utrzymanie terenów zieleni ulic gminnych oraz zieleńców położonych na terenie kompleksu „A” Dzielnicy Mokotów Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2022-10-17 -- --
UD-IV-WZP.271.100.2022.MKA Termomodernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 205 przy ul. Spartańskiej 4 - roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2022-10-14 -- 2022-11-04
87/WZP/2022 Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z rozbiórką i przebudową oczka wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Parku im. Romana Kozłowskiego Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów Postępowanie unijne Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2022-10-07 -- --
88/WZP/2022 Przebudowa drogi w pasie drogowym ul. Arbuzowej – roboty podobne Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2022-10-05 -- --
P-40/22 Modernizacja wejścia do korytarza przy sali gimnastycznej, w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. w Szkole Podstawowej nr 84 przy ul. Radzymińskiej 227 w Warszawie Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2022-10-04 -- 2022-11-14
19/2022/AGK Konserwacja ulic i ciągów pieszych na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ochota Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2022-09-14 -- --
ZZWR 33/2022 Usługi polegające na pracach ogrodniczo-porządkowych terenów zieleni w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy – Obszar Włochy w 2022 roku. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Włochy Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2022-09-09 -- 2022-10-17
P-36/22 Dystrybucja energii elektrycznej do budynku Urzędu Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy ul. Kondratowicza 20, do części pomieszczeń w budynku przy ul. Wincentego 87 w Warszawie Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2022-09-06 -- 2022-11-10
UD-II-WZP-271.42.2022.MKA/WR-Rb Modernizacji wejścia głównego i wejścia C do budynku Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, który znajduje się przy ul. Modlińskiej 197 w Warszawie. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2022-09-02 -- --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa