wolna ręka / zapytanie o cenę / negocjacje bez ogłoszenia

Pozycje 1-25 z 38  pokazuj  pozycji

UD-I-WZP.271.41.2021.APO Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w latach 2021-2023 dla budynków komunalnych położonych w Warszawie, będących w zasobach m.st. Warszawy dla Dzielnicy Bemowo Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2021-09-22 2021-09-27 23:00 --
UD-VI-ZP/40/21 Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Modernizacja obiektów Klubu Sportowego „DRUKARZ” – wymiana murawy na boisku” w Warszawie gminnych położonych na terenie Dzielnicy Praga-Południe Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Południe Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2021-09-20 -- --
UD-II-WZP-271.38.2021.MRO/WR-Rb Bieżące utrzymanie i remonty nawierzchni rozbieralnych na obszarze Dzielnicy Białołęka w Warszawie Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2021-09-17 -- --
UD-VI-ZP/37/21 Wykonanie remontu podłóg w Przedszkolu nr 370 przy ul. Umińskiego 11 w Warszawie Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Południe Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2021-09-15 -- --
UD-II-WZP-271.37.2021.MLU/WR-u Opracowanie i uzgodnienie dokumentacji budowlano-wykonawczej na budowę odwodnienia pasa drogowego ulic: Ekspresowej, Obrazkowej, Twórczej i Kaczorowej. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2021-09-15 2021-09-20 11:30 --
UD-VI-ZP/36/21 Wykonanie drobnych robót remontowych w zakresie: robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Południe Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2021-08-30 -- --
UD-II-WZP-271.27.2021.AJA.MRO /WR-u Konserwacja, naprawy, utrzymanie urządzeń zabawowych i wyposażenia placów zabaw, terenów rekreacyjnych i siłowni plenerowych zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2021-08-23 2021-08-24 13:00 --
UD-VI-ZP/35/21 Dystrybucja energii elektrycznej na lata 2019-2024 dla Urzędu Dzielnicy Praga – Południe. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Południe Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2021-08-19 -- --
UD-I-WZP.271.28.2021.PPO Roboty budowlane polegające na zabezpieczeniu budynku Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. Szobera 1 w Warszawie. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2021-08-05 2021-08-10 13:50 --
UD-XVIII-WZP.271.20.2021 Konserwacja, utrzymanie, remonty dróg gminnych i elementów organizacji ruchu na terenie Dzielnicy Żoliborz w latach 2020 - 2021 oraz utrzymanie dróg wewnętrznych w 2020 r. – zamówienie podobne Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2021-07-08 -- 2021-09-15
UD-I-WZP.271.19.2021.PPO Utrzymanie i konserwacje dróg zarządzanych przez Dzielnicę Bemowo m.st. Warszawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2021-06-29 -- --
UD-XVIII-WZP.271.14.2021 Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do budynku Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, od czerwca do grudnia 2021r. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2021-06-02 -- 2021-07-16
UD-II-WZP-271.15.2021.MRO/WR-u Letnie oczyszczanie dróg gminnych, chodników i zatok parkingowych na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy - zamówienie uzupełniające Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka Postępowanie unijne Zamówienie z wolnej ręki Dostawy 2021-06-01 -- 2021-07-13
UD-I-WZP.271.14.2021.PPO Dotyczy: postępowania na opróżnianie koszy na śmieci ustawionych na terenach komunalnych Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2021-05-31 -- --
UD-XVIII-WZP.271.11.2021 Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów administrowanych przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, w okresie 36 miesięcy od dnia 01.12.2021 r. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2021-05-27 -- 2021-07-23
UD-XVIII-WZP.271.8.2021 Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Żoliborz z domu do szkoły i z powrotem w roku szkolnym 2020/2021 - zamówienie podobne. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2021-05-19 -- 2021-06-09
7/2021/MWO Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nasadzeń krzewów oraz założenie trawnika na terenie przy ul. Niemcewicza w Warszawie w dzielnicy Ochota wraz z utrzymaniem. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ochota Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Dostawy 2021-04-22 -- --
UD-VI-ZP/1/21 ZAMÓWIENIE NA ROBOTY PODOBNE DO ZAMÓWIENIA: Remonty oraz awaryjne naprawy chodników i nawierzchni jezdni z trylinki, kostki betonowej, kamienia naturalnego oraz awaryjne czyszczenie kanalizacji deszczowej na drogach gminnych Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Południe Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2021-03-22 -- --
UD-XVIII-WZP.271.1.2021 Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru robót budowlanych wielobranżowych nad realizacją inwestycji pn. „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Anny German w Warszawie” – zamówienie podobne Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2021-03-05 -- 2021-04-06
UD-I-WZP.271.2.2021.APO Świadczenie usług zimowego oczyszczania dróg będących w zarządzie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w sezonie 2021 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2021-02-19 -- --
UD-I-WZP.271.1.2021.APO Świadczenie usług zimowego oczyszczania dróg będących w zarządzie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w sezonie 2021 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2021-02-12 -- --
UD-II-WZP.271.02.2021.MKA/WR-u Zimowe i pozimowe oczyszczanie ulic gminnych, na terenie Dzielnicy Białołęka oraz zbieranie pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników - zamówienie powtórzeniowe Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2021-02-03 2021-02-04 09:00 2021-03-04
UD-II-WZP-271.69.2020.MRO/WR-u Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. „Budowa budynku szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą towarzysząca przy ul. Świderskiej w Warszawie” z przyłączami, zjazdami oraz z przebudową skrzyżowania ul. Świderskiej z ul. Ćmielowską wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka Postępowanie PZP Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2020-12-31 -- --
UD-II-WZP-271.77.2020.MLU/WR-u Pielęgnacja zieleni niskiej i utrzymanie czystości wzdłuż dróg gminnych na terenie Dzielnicy Białołęka w Warszawie oraz zakup wież kwiatowych i ławek. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka Postępowanie PZP Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2020-12-29 2021-01-04 11:00 2021-02-22
UD-II-WZP-271.72.2020.MKA/WR-u Roboty porządkowe na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w zakresie opróżniania koszy ulicznych i uzupełniania dystrybutorów o worki biodegradowalne z przeznaczeniem na psie odchody, usuwania padłych zwierząt, sprzątania niezagospodarowanych terenów, w tym likwidacji dzikich wysypisk odpadów - - zamówienie powtórzeniowe Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka Postępowanie PZP Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2020-12-16 2020-12-17 11:00 2021-01-15

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa