Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 881  pokazuj  pozycji

Przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w pasach drogowych dróg gminnych w formule zaprojektuj i wybuduj – numer postępowania: 27/ZP/22 27/ZP/22 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-08-18 12:21
Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie w pasie drogowym ul. Derkaczy mostu bezpieczeństwa dla wiewiórek UD-XIII-WOŚ-KŚ.272.7.2022.MKU Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2022-08-18 11:32
Usługa podpisu kwalifikowanego dla UM ZP/SW/271/II-109/22 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-08-18 10:34
Sprzątanie wnętrz budynków Urzędu Dzielnicy Mokotów oraz sprzątanie i odśnieżanie terenów zewnętrznych wokół budynku przy ul. Rakowieckiej 25/27 UD-IV-WZP.271.69.2022.DPE Postępowanie krajowe Części: 1 2022-08-17 15:19
Roboty związane z oznakowaniem poziomym i pionowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych i wewnętrznych administrowanych przez Urząd Dzielnicy Mokotów UD-IV-WZP.271.66.2022.DPE Postępowanie krajowe Części: 1 2022-08-17 13:18
Remont nawierzchni ul. A. Malczewskiego na odcinku od ul. I. Krasickiego do al. Niepodległości na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy (etap I w zakresie jezdni) UD-IV-WZP.271.68.2022.ACZ Postępowanie krajowe Części: 1 2022-08-17 08:54
Świadczenie usługi polegającej na opróżnianiu koszy ulicznych ustawionych na ulicach gminnych i drogach wewnętrznych na terenie m.st. Warszawy, będących w zarządzie Dzielnicy Wola oraz dostawę koszy ulicznych – numer postępowania: 28/ZP/22 28/ZP/22 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-08-17 08:25
Budowa Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego „Ursynów” wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Belgradzkiej w Warszawie. 53/WZP/2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-08-16 15:08
Budowa tężni solankowej w ramach zadania z budżetu obywatelskiego na 2022 r. nr 1261 – Tężnia solankowa na Natolinie 60/WZP/2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-08-16 13:41
Prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie m.st. Warszawy, z uwzględnieniem podziału na zadania ZP/JK/271/III-103/22 Postępowanie unijne Części: 5 2022-08-12 14:47
Świadczenie usług pocztowych, w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualne zwroty, opłaconych z dołu. UD-IV-WZP.271.63.2022.MKA Postępowanie krajowe Części: 1 2022-08-12 12:49
Świadczenie powszechnych usług pocztowych obejmujących przesyłki, które muszą posiadać urzędowe potwierdzenie nadania u operatora wyznaczonego UD-IV-WZP.271.64.2022.ACZ Postępowanie krajowe Części: 1 2022-08-12 12:41
Remont instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 300 w Warszawie. 31/WIR/2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-08-12 12:32
Konserwacja i serwis systemów i urządzeń przeciwpożarowych ZP/LK/271/II-76/22 Postępowanie krajowe Części: 3 2022-08-12 09:55
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad „Modernizacją budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi 1 w Warszawie” 52/WZP/2022 Postępowanie unijne Części: 1 2022-08-12 08:44
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023 i w roku szkolnym 2023/2024 oraz w roku szkolnym 2024/2025 UD-III-WZP.271.12.2022.AGO Postępowanie unijne Części: 1 2022-08-12 08:40
Świadczenie usług ochrony osób i mienia wraz z utrzymaniem czystości obiektu typu „Orlik 2012” zlokalizowanego przy ul. Worobczuka 8 w Warszawie. 33/WKU/2022 Usługi społeczne krajowe Części: 1 2022-08-11 15:59
Świadczenie usług doradztwa w projekcie cyfryzacji m.st. Warszawy w zakresie obszaru finansowo-księgowego ZP/MB/271/III-72/22 Postępowanie unijne Części: 1 2022-08-11 15:00
Instalacja centrali wentylacyjnej nr 4 w budynku Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu" UD-IV-WZP.271.55.2022.DPE Postępowanie krajowe Części: 1 2022-08-11 13:33
Roboty remontowe i utrzymaniowe na drogach w Dzielnicy Rembertów w 2022/2023 r. UD-VIII-WZP.271.24.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-08-11 12:56
Wykonanie remontu istniejących toalet na 1 piętrze w budynku przy Al. Jerozolimskich 28 w Warszawie BA-BZ.272.144.2022.PWA Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2022-08-11 12:37
Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT ZP/EM/271/II-121/22 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4, 5 2022-08-10 16:01
Wykonanie kompozycji kwiatowych oraz usług florystycznych ZP/SW/271/II-128/22 Postępowanie krajowe Części: 1, 2 2022-08-10 10:57
Realizacja projektu BO nr 1881 i 1947 pn.: „Zielone Skwery na Ursynowie i Zielone Skwery na Ursynowie- kontynuacja”. 59/WZP/2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-08-09 14:00
Wykonanie adaptacji projektów oraz zabudowy powierzchni wystawienniczej stoisk m.st. Warszawy na Międzynarodowych Targach Inwestycyjnych EXPO REAL 2022 oraz MIPIM 2023 ZP/MB/271/III-101/22 Postępowanie unijne Części: 1 2022-08-09 13:19

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa