Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 1185  pokazuj  pozycji

Działania informacyjne w Internecie i na urządzeniach mobilnych z wykorzystaniem kanałów digital tj.: GDN, PUSH SMS/MMS, SEM, SEO ZP/CŚ/271/II-218/22 Postępowanie krajowe Części: 1 2023-02-03 12:50
Organizacja i przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych „Fit to nie mit” dla mieszkańców m.st. Warszawy realizowanych na terenie Dzielnicy Ursus. UD-XI-WSR-04.GWY/2023 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2023-02-02 13:56
,,Rozbudowa Domu Kultury Zacisze o nową salę widowiskową wraz przyłączami wodno-kanalizacyjnymi przy ul. Blokowej 1 w Warszawie” P-35/22 Postępowanie unijne Części: 1 2023-02-02 13:04
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i budowy ul. Farbiarskiej wraz z koncepcją i projektem odwodnienia ulic przyległych i sprawowaniem nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych. 2/WZP/2023 Postępowanie krajowe Części: 1 2023-02-02 09:07
Rozbudowa ul. Szyszkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą TPBN 41.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2023-02-02 08:50
Wykonanie modernizacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. ZP/AB/271/II-208/22 Postępowanie krajowe Części: 1 2023-02-01 13:42
Organizacja i przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych ZUMBA dla mieszkańców m.st. Warszawy realizowanych na terenie Dzielnicy Ursus. UD-XI-WSR-06/GWY/2023 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2023-01-30 11:47
Organizacja i przeprowadzenie zajęć nordic walking dla mieszkańców m.st. Warszawy na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy UD-XI-WSR-5/GWY/2023 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2023-01-30 11:33
Organizacja i przeprowadzenie treningów biegowych dla wszystkich mieszkańców m.st. Warszawy na terenie Dzielnicy Ursus. UD-XI-WSR-3/GWY/2023 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2023-01-30 11:18
Organizacja i przeprowadzenie gimnastyki dla seniorów na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. WSR_2_GWY_2023 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2023-01-30 10:51
Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznej wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi pomiędzy osiami 1-8 budynku szkoły, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu” UD-IV-WZP.271.1.2023.DPE Postępowanie krajowe Części: 1 2023-01-26 15:45
Modernizacja ulic na terenie Dzielnicy Wola – zaprojektuj i wybuduj – numer postępowania: 41/ZP/22. 41/ZP/22 Postępowanie krajowe Części: 1 2023-01-26 10:30
Wykonanie body promocyjnego z grafiką miejską wraz z dostawą na potrzeby Urzędu m.st Warszawy ZP/MB/271/III-201/22 Postępowanie unijne Części: 1 2023-01-25 14:26
Usługa kolportażu dziewięciu wydań gazety „Dziennik Ursusa” do 31 stałych punktów kolportażu oraz do skrzynek pocztowych na terenie dzielnicy Ursus. Nakład jednego numeru gazety: 20 000 egzemplarzy, okres kolportażu: od lutego do grudnia 2023 r., z wyłączeniem lipca i sierpnia. UD-XI-WKS-271.2.2023.KBI Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2023-01-25 13:33
Obsługa maksymalnie trzynastu transmisji wideo on-line z posiedzeń Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy przy wykorzystaniu minimum trzech kamer stacjonarnych BIA/WIN/B/X/3/1/1/2023 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2023-01-25 10:31
Utrzymanie i konserwacja dróg będących w zarządzie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy – numer postępowania: 42/ZP/22. 42/ZP/22 Postępowanie krajowe Części: 1 2023-01-24 09:41
Plac zabaw przy ul. Kochanowskiego 22 – ETAP II UD-III-WZP.271.52.2022.EPI Postępowanie krajowe Części: 1 2023-01-23 13:54
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad rozbudową ul. Bruzdowej w Warszawie. 45/WIR/2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2023-01-20 15:44
Utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Zadanie 3. Utrzymanie pasów drogowych ulic pozostających w zarządzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w okresie od daty podpisania umowy do 31.12.2024 UD-XI-WZP.271.52.2022.PPO Postępowanie unijne Części: 1 2023-01-20 10:44
Remonty jezdni o nawierzchni bitumicznej, remonty cząstkowe jezdni o nawierzchni bitumicznej, awaryjne czyszczenie kanalizacji deszczowej, wykonywane na drogach gminnych położonych na terenie Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie UD-VI-ZP/56/22 Postępowanie krajowe Części: 1 2023-01-18 15:49
Sukcesywne dostarczanie materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Dzielnicy Białołęka. BIA/WIN/B/X/2/2/3/2635-04/2023 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2023-01-18 15:44
Przygotowanie layoutu gazety, skład i druk "Dziennika Ursusa" w nakładzie 20 tys. egzemplarzy, 9 numerów w skali roku. UD-XI-WKS.271.1.2023 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2023-01-18 11:57
Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Wilcza, Mokotowska oraz obszaru Natolina dla terenu ograniczonego ulicami Filipiny Płaskowickiej, Nowoursynowską, Przy Bażantarni, Al. Komisji Edukacji Narodowej ZP/EM/271/II-200/22 Postępowanie krajowe Części: 1, 2 2023-01-17 13:51
Usługa online tłumaczenia polskiego języka migowego (PJM) ZP/SW/271/II-214/22 Postępowanie krajowe Części: 1 2023-01-17 13:12
Wykonanie robót remontowych w zakresie: robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy UD-VI-ZP/51/22 Postępowanie krajowe Części: 1 2023-01-16 13:49

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa