Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 41  pokazuj  pozycji

UD-I-WZP.271.39.2021.APO Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie biegu pn. „Bieg Przeciw Przemocy – Widzisz Reaguj!” w Parku Górczewska w Warszawie w dniu 16.10.2021 r. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-09-16 2021-09-24 10:00 --
UD-IX-ZP-26-2021 Sprzątanie obiektów Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy (znak sprawy UD-IX-ZP-26-2021) Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-09-16 2021-09-24 10:00 --
KZP-XII-WZP.271.64.2021 Sprzątanie obiektów Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy al. KEN 61 i ul. Dereniowej 52/54 wraz ze sprzątaniem terenów zewnętrznych wokół Urzędu przy al. KEN 61 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-09-13 2021-09-24 12:30 --
UD-XVIII-WZP.271.21.2021 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem oraz jego instalacja i montaż dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Anny German’’ Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-08-16 2021-09-27 10:00 --
23/2021 BUDOWA UL. JODŁOWEJ NA ODC. OD UL. KAMYK DO KANAŁU WAWERSKIEGO NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wesoła Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-09-10 2021-09-27 10:00 --
P-29/21 Wykonanie usług związanych z opróżnianiem koszy na śmieci ustawionych w pasach drogowych wybranych ulic kategorii gminnej na terenie Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-09-20 2021-09-28 09:30 --
P-26/21 Remont oświetlenia ulicznego na drogach gminnych w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy – wymiana słupów oświetleniowych Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-09-13 2021-09-28 09:30 --
UD-XI-WZP.271.30.2021.JPA Ochrona osób i mienia w obiekcie administracyjnym Urzędu Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy budynek Urzędu Dzielnicy Ursus Plac Czerwca 1976r. Nr 1 od dnia 15.12.2021 od godz. 12:00 do dnia 15.12.2023 do godz. 12:00. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-08-25 2021-09-28 10:00 --
ZP/JŻ/271/III-107/21 Usługa polegająca na zapewnieniu możliwości prowadzenia kampanii informacyjnych z wykorzystaniem nośników reklamowych (naklejek) na autobusach komunikacji miejskiej w Warszawie, w formacie Fullback (cała powierzchnia na tylnej części autobusu) Miasto Stołeczne Warszawa Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-09-10 2021-09-28 10:00 --
UD-XVIII-WZP.271.24.2021 Wykonanie prac remontowych alejek skweru zlokalizowanego pomiędzy ulicą Jasnodworską i Elbląską (dz. ew. nr 7 z obrębu 7-02-09), w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, wraz z opracowaniem i uzgodnieniem dokumentacji projektowej realizowanych prac. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-09-08 2021-09-28 10:00 --
TPBN 26/2021 Czyszczenie studni chłonnych wraz z odpompowaniem z nich wody, czyszczenie wpustów ulicznych i odcinków kanałów deszczowych na terenie Dzielnicy Włochy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Włochy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-09-20 2021-09-28 10:00 --
KZP-XII-WZP.271.55.2021 Zimowe utrzymanie ulic, chodników, ścieżek rowerowych, schodów i parkingów w pasach drogowych na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w latach 2021-2023. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-08-25 2021-09-28 10:30 --
20/2021 BUDOWA BUDYNKU NA POTRZEBY CLXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W DZIELNICY WESOŁA M. ST. WARSZAWY Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wesoła Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2021-08-26 2021-09-29 10:00 --
PN 20/2021 Usługi polegające na bieżącym utrzymaniu drzewostanu w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy w roku 2022 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Włochy Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-08-27 2021-09-29 10:00 --
UD-VI-ZP/39/21 Sprzątanie budynków i posesji Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Praga - Południe w okresie od 01.11.2021 r. do 31.10.2022 r. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Południe Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-09-20 2021-09-29 10:00 --
37/ZP/21 Wykonanie remontu w budynku Szkoły Podstawowej nr 387 przy ul. Kasprzaka 1/3 w Warszawie – numer postępowania: 37/ZP/21 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wola Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-09-14 2021-09-30 09:00 --
UD-IV-WZP.271.78.2021.DPE Roboty budowlane polegające na likwidacji nawierzchni betonowej w pasie drogowym ul. Różanej i ul. Melsztyńskiej, w celu zagospodarowania terenu zielenią, realizowane w ramach projektu z Budżetu Obywatelskiego na 2021 r., pn.: Zieleń zamiast betonu, ESOG: 984, BO/21/04/0097 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-09-15 2021-09-30 09:00 --
P-27/21 „Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Remiszewskiej przy Szkole Podstawowej 114 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy”. (zadanie z Budżetu Obywatelskiego) Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-09-15 2021-09-30 09:30 --
24/2021 WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH W TRZECH LOKALACH MIESZKALNYCH NALEŻĄCYCH DO ZASOBU LOKALOWEGO DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wesoła Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-09-15 2021-09-30 10:00 --
UD-IV-WZP.271.79.2021.MKA Wykonanie inwentaryzacji ogólnej i szczegółowej systemu odwodnienia dróg w rejonie Sadyby na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-09-22 2021-09-30 10:00 --
P-30/21 Wykonywanie kompleksowych prac porządkowych w zakresie stałego utrzymania czystości pomieszczeń budynku oraz terenu zewnętrznego siedziby U. Dz. Targówek m.st. Warszawy przy ul. Kondratowicza 20 w Warszawie oraz wykonywanie kompleksowych prac porządkowych w zakresie stałego utrzymania czystości pomieszczeń siedziby U. Dz. Targówek m. st. Warszawy przy ul. Wincentego 87 w Warszawie Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-09-22 2021-09-30 10:30 --
31/WIR/2021 Rozbiórka budynku dawnej cukierni przy ul. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-09-16 2021-10-01 10:00 --
33/WIR/2021 Realizacja obiektu małej architektury - skateparku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Dzielnicy Wilanów Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-09-16 2021-10-01 10:00 --
ZP/JK/271/III-108/21 Utrzymanie i rozwój systemu MCK 19115 Miasto Stołeczne Warszawa Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-09-15 2021-10-01 10:00 --
UD-I-WZP.271.40.2021.MLA Prace remontowe środkowej klatki schodowej w budynku Urzędu Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy mieszczącego się przy ul. Powstańców Śląskich 70 w Warszawie Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-09-16 2021-10-01 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa