Lista postępowań PZP

Pozycje 1-24 z 24  pokazuj  pozycji

UD-IX-ZP-25-2022 Świadczenie usług pocztowych, usługi frankowania oraz usługi codziennego odbioru przesyłek dla Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy (znak sprawy UD-IX-ZP-25-2022) Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-18 2022-11-29 10:00 --
103/WZP/2022 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy targowiska miejskiego u zbiegu ulic Braci Wagów i Płaskowickiej, nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-14 2022-11-29 11:00 --
96/WZP/2022 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy pasa drogowego ul. Stryjeńskich i sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-11-02 2022-11-30 10:00 --
106/WZP/2022 Modernizacja, remont, konserwacja i naprawa oświetlenia dróg gminnych oraz dróg będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Ursynów. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-11-14 2022-11-30 10:00 --
ZP/AB/271/II-204/22 Prowadzenie ośrodka dziennego pobytu dla 30 osób z chorobą Parkinsona w dwóch lokalizacjach po lewobrzeżnej i prawobrzeżnej stronie m.st. Warszawy. Miasto Stołeczne Warszawa Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-22 2022-11-30 10:00 --
TPBN 40.2022 Remont boiska wielofunkcyjnego, boiska do siatkówki i bieżni przy Szkole Podstawowej nr 227 w Warszawie Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Włochy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-11-16 2022-12-01 10:00 --
61/WZN/2022 Zakup i przesył/dystrybucja energii cieplnej do komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Resorowej 16 w Warszawie oraz do budynków użytkowych przy ul. Kolegiackiej 3 i ul. Radosnej 11 w Warszawie. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-11-23 2022-12-01 10:00 --
UD-II-WZP-271.60.2022.KKK/TP1-rb Wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynku Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy przy ul. Modlińskiej 197 w Warszawie. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-11-17 2022-12-02 09:00 --
109/WZP/2022 Wynajem, montaż, obsługa i eksploatacja oraz demontaż zadaszonego lodowiska - realizacja projektu Budżetu Obywatelskiego na 2023r. pn."Lodowisko na Ursynowie (sezonowe i darmowe)". Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-24 2022-12-02 10:00 --
110/WZP/2022 Uporządkowanie działek niezagospodarowanych, należących do Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-24 2022-12-02 10:00 --
UD-III-WZP.271.48.2022.AGO Wykonanie kalendarzy ściennych trójdzielnych na rok 2023 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bielany Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-25 2022-12-05 09:00 --
UD-II-WZP-271.58.2022.AJA.KKK/PNzAu-u Zimowe i pozimowe oczyszczanie ulic gminnych na terenie Dzielnicy Białołęka oraz zbieranie pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-10-31 2022-12-05 11:00 --
UD-XIII-ZZP.271.53.2022.ARY Kompleksowa obsługa edytorska czasopisma „Kurier Wawerski” Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wawer Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-28 2022-12-06 09:00 --
100/WZP/2022 Utrzymanie placów zabaw zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w latach 2023-2024 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-11-09 2022-12-06 10:30 --
UD-II-WZP-271.53.2022.AMO.AJA/TP1-Rb Budowa parku przy ul. Botewa Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-11-17 2022-12-09 11:00 --
ZP/EM/271/III-199/22 Zakup subskrypcji ze wsparciem dla systemu ochrony antywirusowej McAfee/Trellix Miasto Stołeczne Warszawa Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-11-28 2022-12-09 12:00 --
P-46/22 Zaprojektowanie, zakup i montaż windy w budynku Urzędu Dzielnicy Targówek Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-11-25 2022-12-12 09:30 --
26/2022/AGK Konserwacja ulic i ciągów pieszych na terenie Dzielnicy Ochota Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ochota Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-11-25 2022-12-12 10:00 --
P-44/22 „Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego, drogi wewnętrznej i parkingu wraz z infrastrukturą techniczną – etap I, w ramach zagospodarowania terenu przy ul. Kołowej 18 pod funkcję sportowe, rekreacyjne i kulturalne realizowane w pięciu etapach” w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego w systemie modułowym z infrastrukturą techniczną dla boisk przy ul. Kołowej 18”. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2022-11-15 2022-12-14 09:30 --
ZP/SW/271/III-197/22 Przeprowadzenie kampanii informacyjnych za pomocą nośników outdoor’owych w postaci słupów ogłoszeniowych Miasto Stołeczne Warszawa Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-11-23 2022-12-19 12:00 --
ZP/JK/271/III-185/22 Świadczenie usług utrzymania i rozwoju SignUM Miasto Stołeczne Warszawa Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-11-22 2022-12-20 10:00 --
108/WZP/2022 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odwodnienia ul. Krasnowolskiej w Warszawie i sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-11-23 2022-12-20 10:00 --
ZP/GP/271/III-198/22 Przedłużenie wsparcia dla licencji DPS for VMWARE Miasto Stołeczne Warszawa Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-11-24 2022-12-21 12:00 --
UD-XI-WZP.271.52.2022.PPO Utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Zadanie 3. Utrzymanie pasów drogowych ulic pozostających w zarządzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w okresie od daty podpisania umowy do 31.12.2024 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-11-22 2022-12-28 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa