Lista postępowań wyłączonych z PZP - wszystkie postępowania

Pozycje 1-25 z 173  pokazuj  pozycji

RZP 2369/2022 Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Laskowej 4/6 oraz ul. Topiel 16. Miasto Stołeczne Warszawa Postępowanie wyłączone z PZP Wyłączenie z art. 30 ust. 4 - tryb otwarty Usługi 2022-08-10 2022-08-17 12:00 2022-08-18
UD-XVIII-WSR.425.15.2022.TLU Zorganizowanie i przeprowadzenie „Turnieju Tenisa Stołowego dla Seniorów” w dniu 30 sierpnia 2022 r. w hali tenisa stołowego KS Spójnia Warszawa, ul. Wybrzeże Gdyńskie 2. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-08-09 2022-08-12 15:00 2022-08-17
WKS_50_2022 Przygotowanie autorskiej koncepcji wystawy „XXX lat Ursusa w samorządzie warszawskim” wraz z opracowanie graficznym, a następnie wydrukowaniu jej dwustronnie na dziewięciu planszach i zamontowanie ich przy głównej alei w Parku Czechowickim w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w terminie do 23 grudnia 2022 roku Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-08-09 2022-08-18 12:00 --
UD-XVIII_RIN.271.1.2022.ARU(3) Montaż szlabanu wraz z instalacją zasilającą przy podjeździe do szkoły Podstawowej nr 396 w ramach inwestycji pn.: „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. A. German”, w formule zaprojektuj i wybuduj. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Roboty budowlane 2022-08-05 2022-08-12 15:00 2022-08-16
UD-XVIII-ZKS.271.1.2022.ATY „Przegląd techniczny instalacji C.O. w budynku Centrum Lokalnym Żoliborz, uwzględniający diagnozę usterek oraz wycenę ich naprawy (przygotowanie kosztorysu)” Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-08-03 2022-08-08 23:59 2022-08-12
RZP/136/2022 Zakup telefonów komórkowych z akcesoriami Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-08-02 2022-08-10 15:00 2022-08-12
UD-XII-WOŚ-W.271.11.2022.KBA naprawy ciągu drenarskiego w rejonie ul. Karczunkowskiej Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 2022-08-02 2022-08-09 10:00 2022-08-18
UD-XII-WOŚ-W.271.6.2022.KBA Realizacja projektu z budżetu obywatelskiego „Ursynów przyjazny Jeżom!”. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 2022-07-29 2022-08-09 10:00 2022-08-16
UD-IX-WIN.271.31.2022.MPI Zakup tonerów do drukarek laserowych Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe Dostawy 2022-07-29 2022-08-05 14:00 2022-08-17
RZP/140/2022 oczyszczenie elewacji północnej budynku Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, położonego w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 43 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-07-29 2022-08-05 14:00 2022-08-10
UD-XVIII-RIN.271.1.2022.ARU(2) Montaż szlabanu wraz z instalacją zasilającą przy podjeździe do szkoły Podstawowej nr 396 w ramach inwestycji pn.: „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. A. German”, w formule zaprojektuj i wybuduj. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Roboty budowlane 2022-07-28 2022-08-02 15:00 2022-08-03
UD-XII-WOŚ-W.271.11.2022.KBA Naprawa ciągu drenarskiego w rejonie ul. Karczunkowskiej Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 2022-07-26 2022-08-01 10:00 2022-08-02
BA-BZ.272.144.2022.PWA Wykonanie remontu istniejących toalet na 1 piętrze w budynku przy Al. Jerozolimskich 28 w Warszawie Miasto Stołeczne Warszawa Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Roboty budowlane 2022-07-22 2022-08-04 23:59 2022-08-11
RZP/35/22 określenie wartość części nieruchomości stanowiącej własność m.st. Warszawy uregulowanej w KW nr WA2M/00222009/6, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 4/41 o pow. 10440 m2 z obrębu 1-11-05, zabudowanej budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi z garażem podziemnym, położonej przy ul. F. M. Lanciego 7,7A,7B. Miasto Stołeczne Warszawa Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-07-22 2022-07-28 10:00 2022-07-28
UD-XI--WGN-RZL.7021.161.2022.MNO Remont 5 szt. pustostanów lokali mieszkalnych administrowanych przez Urząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Roboty budowlane 2022-07-21 2022-07-28 16:00 --
UD-XIII-WOŚ-KŚ.272.7.2022.MKU Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie w pasie drogowym ul. Derkaczy mostu bezpieczeństwa dla wiewiórek Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wawer Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-07-20 2022-07-26 10:00 2022-08-18
RZP/32/22 określenie wartość nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Warszawie przy al. Jerozolimskich 97, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 19/1 z obrębu 2-01-02, opisanej w KW WA1M/00041638/4 wraz z wartością naniesień budowlanych i roślinnych z budynkami o kubaturze 73724 m3. Miasto Stołeczne Warszawa Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-07-20 2022-07-25 09:30 2022-07-25
UD-XI-WGN-RZL.271.12.2022.PDA Opracowanie koncepcji połączenia lokalu mieszkalnego nr 1 z lokalem użytkowym w budynku przy ul. Regulskiej 44 oraz dostosowania dla potrzeb osoby niepełnosprawnej. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-07-18 2022-07-27 16:00 2022-07-29
UD-XII-WOŚ-W.271.11.2022.KBA Napraw ciągu drenarskiego w rejonie ul. Karczunkowskiej Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów Postępowanie wyłączone z PZP Wyłączenie z art. 30 ust. 4 - tryb otwarty Usługi 2022-07-15 2022-07-20 10:00 2022-07-25
10/2022/WID wykonanie remontu – wymianę podłóg w 2 salach w Przedszkolu nr 81 przy ul. Barkocińska 19/21 w Warszawie Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-07-15 2022-07-22 15:00 2022-07-29
UD-XVIII-WSR.425.13.2022.TLU Zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy sportowej „7. Turniej Piłkarski im. Jędrka Szwajkerta” w dniu 30 września 2022 r. na terenie Szkoły Podstawowej nr 92 przy ul. Przasnyskiej 18A w Warszawie. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-07-14 2022-07-21 16:00 2022-07-22
OS-V.6121.26.2022.MKU Prace przy robinii akacjowej – pomniku przyrody rosnącym przy ul. S. Żaryna w Dzielnicy Mokotów, polegające na wykonaniu nowego ogrodzenia o długości ok. 24 m. Miasto Stołeczne Warszawa Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-07-14 2022-07-27 23:00 2022-08-09
9/2022/WID Dostawa i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej na dachu Przedszkola nr 128 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-07-14 2022-07-20 15:00 2022-07-29
BA-BZ.272.162.2022.PWA (2.EMA.BA-BZ) Dostawa 2 szt. lamp led wraz z dedykowanymi stojakami. Miasto Stołeczne Warszawa Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-07-13 2022-07-15 12:00 2022-07-18
UD-XI-WGN-RZL.7021.152.2022.MAD Wymiana podłogi z paneli w lokalu nr 5 w budynku mieszkalnym przy ulicy Zielonogórskiej 15. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Roboty budowlane 2022-07-11 2022-07-20 16:00 2022-07-28

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa