Wyszukiwarka

Pozycje 1-25 z 59  pokazuj  pozycji

P-21/21 Wykonanie usług związanych z urządzaniem, zakupem roślin i utrzymaniem zieleni niskiej i wysokiej oraz bieżącym utrzymaniem porządku na skwerach i zieleńcach na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-09-23 2021-09-23 Ewa Mioduszewska
P-20/21 Wykonanie usług związanych z letnim utrzymaniem porządku i czystości na ulicach gminnych i chodnikach na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-09-21 2021-09-21 Dariusz Niestrzębski
UD-XI-WZP.271.18.2021.JSA Dostawa energii cieplnej do budynku Urzędu Dzielnicy Ursus oraz nieruchomości stanowiących zasób komunalny Dzielnicy Ursus w okresie 01.11.2021 r.-31.10.2024 r. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-09-21 -- Joanna Sajdak
ZP/LK/271/III-68/21 Bieżące utrzymanie czystości w budynkach Urzędu m.st. Warszawy, w tym mycie okien, pranie firan i zasłon Miasto Stołeczne Warszawa Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-09-09 2021-09-09 Laura Kinsner
ZP/SW/271/III-54/21 Wsparcie systemu proxy firmy Forcepoint. Miasto Stołeczne Warszawa Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-08-25 2021-08-30 Sławomir Wyszyński
ZP/GP/271/III-16/21 Promocja działań m.st. Warszawy w Internecie, na urządzeniach mobilnych Miasto Stołeczne Warszawa Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-08-09 2021-08-23 Grzegorz Piątkowski
ZP/SW/271/III-30/21 Sukcesywne wykonywanie opracowań geodezyjnych Miasto Stołeczne Warszawa Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-07-30 2021-07-30 Sławomir Wyszyński
P-8/21 „Wykonanie usług związanych z bieżącym utrzymaniem porządku i czystości na terenach zielonych administrowanych przez Dzielnicę Targówek m.st. Warszawy” Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-06-29 2021-06-29 Dariusz Niestrzębski
ZP/LK/271/III-21/21 Serwis oraz rozwój Systemu Usług Edycji Map Miasto Stołeczne Warszawa Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-05-21 2021-05-25 Laura Kinsner
P 4/21 Przedmiotem zamówienia jest: ,, Bieżąca konserwacja budynków i boisk placówek oświatowych Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy”. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: Część I: ,, Bieżąca konserwacja budynków i boisk placówek oświatowych Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy” Część II: ,, Bieżąca konserwacja budynków i boisk placówek oświatowych Dz Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-05-12 2021-05-12 Dariusz Niestrzębski
UD-III-WZP.271.78.2020.MMA Utrzymane i konserwacja zieleni przyulicznej na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na lata 2021 - 2022 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bielany Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2021-04-20 2021-05-17 Mariola Malec
ZP/LK/271/III-164/20 Budowa serwisu mapowego m.st. Warszawy Miasto Stołeczne Warszawa Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2021-04-14 2021-04-14 Laura Kinsner
UD-III-WZP.271.72.2020.EKR Pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej, utrzymanie czystości oraz konserwacja małej architektury na terenach zieleni w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w latach 2021-2023 - Rejon II. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bielany Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2021-02-05 2021-02-05 Eliza Krych-Palusińska
ZP/SW/271/III-144/20 Prowadzenie kampanii informacyjnych za pomocą nośników outdoor’owych typu billboard (6x3m). Miasto Stołeczne Warszawa Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2021-02-01 2021-04-22 Sławomir Wyszyński
UD-XI-WZP.271.38.2020.JPA Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy Budowa Domu Kultury przy ul.Gierdziejewskiego w Warszawie wraz niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu, oraz obsługą komunikacji obiektu. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2021-01-22 2021-01-27 Jolanta Paluszek
UD-XI-WZP.271.43.2020.URY Świadczenie usług w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym, zamieszkałym na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, transportu i opieki w czasie przewozu do szkół i placówek oświatowych na trasie dom- szkoła – dom w okresie 4 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku w dni nauki szkolnej. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2021-01-15 2021-01-15 Urszula Rychowiecka
UD-III-WZP.271.71.2020.MMA Utrzymane i konserwacja zieleni przyulicznej na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy do 2022 roku Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bielany Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2021-01-13 2021-01-13 Mariola Malec
UD-III-WZP.271.59.2020.MGA Pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej, utrzymanie czystości oraz konserwacja małej architektury na terenach zieleni w dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w latach 2021-2023 - rejon I Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bielany Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2021-01-13 2021-01-13 Małgorzata Gajowa
UD-XI-WZP.271.44.2020.URY Budowa budynku żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przebudową fragmentu chodnika przy ul. H. Pobożnego w Warszawie 2 etap – realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego”. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2021-01-05 2021-01-26 Urszula Rychowiecka
UD-XI-WZP.271.33.2020.JPA. Utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Zadanie 5: Pielęgnacja i utrzymanie pasów drogowych ulic pozostających w zarządzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w okresie od 01.01.2021 do dnia 31.10.2022 r. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-15 2020-12-15 Jolanta Paluszek
P-40/20 ,,Zagospodarowanie terenu, wykonanie placu zabaw oraz drobnych form architektonicznych” w ramach inwestycji pn. ,,Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej” w Warszawie. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-12-14 2020-12-14 Dariusz Niestrzębski
P-38/20 Wykonanie usług związanych z zimowym oczyszczaniem jezdni ulic gminnych i chodników na terenie Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-14 2020-12-14 Dariusz Niestrzębski
ZP/SW/271/III-111/20 Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej Miasto Stołeczne Warszawa Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-07 2020-12-10 Sławomir Wyszyński
UD-III-WZP.271.38.2020.EPI Roboty porządkowe na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w zakresie zimowego i letniego oczyszczania dróg gminnych, chodników, zatok parkingowych oraz stanowisk handlowych. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bielany Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-11-27 2020-11-24 Ewa Pietrzak
UD-XVIII-WZP.271.33.2020 Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej – zamówienie podobne Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz Postępowanie PZP Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2020-11-16 2020-11-16 Justyna Błaszkiewicz

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa