Wyszukiwarka

Pozycje 1-25 z 130  pokazuj  pozycji

ZP/SW/271/III-207/22 Zakup licencji serwerowych Microsoft Miasto Stołeczne Warszawa Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-01-16 2023-01-20 Sławomir Wyszyński
ZP/JŻ/271/III-166/22 Serwis oraz rozwój Systemu Usług Edycji Map Miasto Stołeczne Warszawa Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-01-09 2023-01-09 Justyna Żywicka
ZP/GP/271/IV-44/22 Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych w m.st. Warszawie, od dnia 1 lipca 2022 r. - Zadanie nr 2, 4, 7 i 9 (dzielnice Białołęka, Targówek, Ochota, Ursus, Włochy, Śródmieście, Bemowo i Wola) oraz od dnia 1 października 2022 r. - Zadanie nr 3 (dzielnica Mokotów) Miasto Stołeczne Warszawa Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-01-09 -- Grzegorz Piątkowski
84/WZP/2022 Pielęgnacja, wycinka oraz nasadzenia drzew w pasach drogowych ulic gminnych Dzielnicy Ursynów. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-01-04 2023-01-04 Anna Bacińska
31/ZP/22 Świadczenie usług z zakresu zimowego i letniego oczyszczania dróg gminnych, dróg wewnętrznych, chodników i miejsc parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) na terenie m.st. Warszawy będących w zarządzie Dzielnicy Wola – numer postępowania: 31/ZP/22 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wola Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-01-03 2023-01-03 Magdalena Dwojak
16/ZP/22 Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Warszawie na terenie Dzielnicy Wola wraz z zapewnieniem im opieki w czasie dowożenia w roku szkolnym 2022/2023 - numer postępowania: 16/ZP/22. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wola Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-01-03 2023-01-03 Magdalena Dwojak
37/ZP/22 Utrzymanie terenów zieleni w Dzielnicy Wola – zieleń przyuliczna – numer postępowania: 37/ZP/22. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wola Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-12-29 2022-12-29 Tomasz Wojda
36/ZP/22 Utrzymanie terenów zieleni w Dzielnicy Wola – parki, skwery, zieleńce oraz miejsca pamięci – numer postępowania: 36/ZP/22. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wola Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-12-29 2022-12-29 Tomasz Wojda
108/WZP/2022 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odwodnienia ul. Krasnowolskiej w Warszawie i sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-12-28 2022-12-28 Magdalena Wójcicka
ZP/LK/271/III-19/22 Utrzymanie i rozwój Platformy Informacyjnej m.st. Warszawy wraz z dostawą i utrzymaniem infrastruktury niezbędnej do poprawnego jej działania Miasto Stołeczne Warszawa Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-12-27 -- Laura Kinsner
ZP/SW/271/III-174/22 Przedłużenie wsparcia i zakup licencji ManageEngine. Miasto Stołeczne Warszawa Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-12-21 2023-01-13 Sławomir Wyszyński
UD.-XI-WZP.271.48.2022.JPA Budowa budynku przedszkola przy ul. Hennela/Silnikowej w Warszawie wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2022-12-19 2022-12-23 Jolanta Paluszek
UD-I-WZP.271.55.2022.MLA Dostawa, montaż i ustawienie wyposażenia meblowego w nowym budynku szkolnym przy ul. Szobera 1/3 w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-12-19 2022-12-19 Małgorzata Łabanowska
86/WZP/2022 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i budowy ul. Farbiarskiej wraz z koncepcją i projektem odwodnienia ulic przyległych i sprawowaniem nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-12-16 2022-12-16 Anna Bacińska
ZP/MB/271/III-159/22 Zakup laptopów projektowych Miasto Stołeczne Warszawa Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-12-14 2022-12-14 Monika Bartosiak
UD-VI-ZP/46/22 Bieżąca pielęgnacja zieleni na terenach parków i skwerów w Dzielnicy Praga Południe, w latach 2022-2026 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Południe Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-12-13 -- Agnieszka Urbanik
UD-I-WZP.271.45.2022.MLA Nasadzenie materiału roślinnego na terenie Dzielnicy Bemowo wraz z 3 letnią pielęgnacją (2 części) Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-12-09 2022-12-09 Małgorzata Łabanowska
UD-IV-WZP.271.51.2022.ACZ Zimowe oczyszczanie ulic gminnych i dróg wewnętrznych na terenie Dzielnicy Mokotów - kompleks A Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-12-06 2022-12-06 Agata Czeredys
UD-I-WZP.271.29.2022.APO Transport i opieka nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu z domu do szkoły i z powrotem w roku szkolnym 2022/2023 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-12-05 2022-12-05 Anna Powierża
UD-I-WZP.271.28.2022.AKA Park kieszonkowy przy skrzyżowaniu Powstańców Śląskich i Wrocławskiej Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-12-05 2022-12-05 Anna Kaczorowska
UD-I-WZP.271.37.2022.MLA Drzewa, krzewy i odświeżenie terenów wzdłuż ul. Dywizjonu 303 - przyjazna dla ludzi i zwierząt Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-12-05 2022-12-05 Małgorzata Łabanowska
UD-IV-WZP.271.84.2022.MKA Nasadzenia drzew w pasach drogowych ulic gminnych na terenie Dzielnicy Mokotów Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-11-30 2022-11-30 Mariusz Kacperkiewicz
KZP-XII-WZP.271.6.2022 Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad budową Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego „Ursynów” wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Belgradzkiej w Warszawie. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-11-15 2022-11-15 Anna Bacińska
UD-IV-WZP.271.52.2022.DKO Zimowe oczyszczanie ulic gminnych i dróg wewnętrznych na terenie Dzielnicy Mokotów - kompleks B Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-11-14 2022-11-14 Dorota Kołacin
UD-IV-WZP.271.61.2022.DPE Opróżnienie koszy ulicznych na ulicach gminnych na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-11-14 2022-11-14 Dariusz Pełka

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa