Wyszukiwarka

Pozycje 1-25 z 79  pokazuj  pozycji

37/WZP/2022 Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad „Modernizacją budynku Szkoły Podstawowej 319 przy ul. Wokalnej 1 w Warszawie”. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-08-10 2022-08-10 Magdalena Wójcicka
ZP/LK/271/III-58/22 Obsługa biura przez agencję marketingową Miasto Stołeczne Warszawa Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-08-02 2022-08-03 Laura Kinsner
ZP/JŻ/271/III-65/22 Zakup serwerów do Data Center Miasto Stołeczne Warszawa Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-07-15 2022-07-15 Justyna Żywicka
23/WZP/2022 Utrzymanie terenów zieleni niezagospodarowanej, usytuowanej poza pasami drogowymi ulic Dzielnicy Ursynów Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-07-15 2022-07-15 Magdalena Wójcicka
ZP/AB/271/III-71/22 Wsparcie dla posiadanych licencji oraz rozwój systemów Service i Asset Manager firmy Micro Focus Miasto Stołeczne Warszawa Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-07-06 2022-07-25 Anna Borkowska
P-11/22 Budowa i wyposażenie 9-oddziałowego przedszkola będącego częścią zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Gilarskiej w Warszawie wraz z zagospodarowaniem terenu. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2022-06-01 2022-06-01 Dariusz Niestrzębski
P-9/22 Wykonanie usług związanych z bieżącym utrzymaniem porządku i czystości na terenach zielonych administrowanych przez Dzielnicę Targówek m. st. Warszawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-05-16 2022-05-16 Dariusz Niestrzębski
P-8/22 „Bieżąca konserwacja budynków i boisk placówek oświatowych Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy” - część I, część II. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-04-25 2022-04-25 Ewa Mioduszewska
ZP/SW/271/III-125/21 Opracowanie oraz dostarczenie Mapy lokalizacji pni drzew w wersji cyfrowej dla wskazanego obszaru m.st. Warszawy. Miasto Stołeczne Warszawa Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-04-21 2022-04-26 Sławomir Wyszyński
ZP/GP/271/IV-134/21 Warszawski Program Ubezpieczeniowy na lata 2022-2024 Miasto Stołeczne Warszawa Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-02-16 2022-02-16 Grzegorz Piątkowski
ZP/JŻ/271/III-107/21 Usługa polegająca na zapewnieniu możliwości prowadzenia kampanii informacyjnych z wykorzystaniem nośników reklamowych (naklejek) na autobusach komunikacji miejskiej w Warszawie, w formacie Fullback (cała powierzchnia na tylnej części autobusu) Miasto Stołeczne Warszawa Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-01-18 2021-12-21 Justyna Żywicka
ZP/LK/271/III-130/21 Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla metropolii warszawskiej Miasto Stołeczne Warszawa Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-01-14 2022-01-14 Laura Kinsner
UD-XI-WZP.271.16.2021.JSA Utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy. Zadanie 2: Opróżnianie koszy ulicznych wraz z letnim oczyszczaniem dróg w okresie od 01.01.2022-31.12.2022 r. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-11-30 2021-12-03 Joanna Sajdak
ZP/SW/271/III-117/21 Sprzedaż, dostarczanie i dystrybucja karmy dla kotów wolno żyjących z terenu m.st. Warszawy w celu ich dokarmiania. Miasto Stołeczne Warszawa Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-11-25 2021-11-30 Sławomir Wyszyński
ZP/JK/271/III-79/21 Realizacja badań społecznych dotyczących różnych obszarów funkcjonowania m.st. Warszawy - transza II Miasto Stołeczne Warszawa Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-11-23 2021-11-18 Jolanta Kotowicz
P-23/21 Wykonanie usług związanych z urządzaniem, zakupem roślin i utrzymaniem zieleni niskiej i wysokiej oraz bieżącym utrzymaniem porządku w parkach na terenie Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-11-16 2021-11-16 Dariusz Niestrzębski
ZP/GP/271/III-53/21 Zakup usług wsparcia technicznego Microsoft Miasto Stołeczne Warszawa Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-10-27 2021-10-29 Grzegorz Piątkowski
ZP/AC/271/III-81/21 Rozbudowa macierzy Hitachi wraz z przedłużeniem wsparcia. Miasto Stołeczne Warszawa Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-10-26 2021-10-22 Agata Cendrowska
UD-VIII-WZP.271.10.2021 Usługi zimowego oczyszczania ulic, placów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w latach 2021-2023 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Rembertów Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-10-19 2021-10-22 Piotr Szymanowski
UD-XI-WZP.271.13.2021.IMA Utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy. Zadanie 1: Utrzymanie terenów zieleni osiedlowej w okresie od 01.01.2022-31.12.2022r. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-09-28 2021-10-01 Iwona Magdziarz
P-21/21 Wykonanie usług związanych z urządzaniem, zakupem roślin i utrzymaniem zieleni niskiej i wysokiej oraz bieżącym utrzymaniem porządku na skwerach i zieleńcach na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-09-23 2021-09-23 Ewa Mioduszewska
P-20/21 Wykonanie usług związanych z letnim utrzymaniem porządku i czystości na ulicach gminnych i chodnikach na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-09-21 2021-09-21 Dariusz Niestrzębski
UD-XI-WZP.271.18.2021.JSA Dostawa energii cieplnej do budynku Urzędu Dzielnicy Ursus oraz nieruchomości stanowiących zasób komunalny Dzielnicy Ursus w okresie 01.11.2021 r.-31.10.2024 r. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-09-21 2021-09-24 Joanna Sajdak
ZP/LK/271/III-68/21 Bieżące utrzymanie czystości w budynkach Urzędu m.st. Warszawy, w tym mycie okien, pranie firan i zasłon Miasto Stołeczne Warszawa Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-09-09 2021-09-09 Laura Kinsner
ZP/SW/271/III-54/21 Wsparcie systemu proxy firmy Forcepoint. Miasto Stołeczne Warszawa Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-08-25 2021-08-30 Sławomir Wyszyński

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa