Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 749  pokazuj  pozycji

ZP/LK/271/II-76/21 Leasing samochodów dostawczych w latach 2021-2026 dla potrzeb Urzędu m.st. Warszawy na okres 60 miesięcy w zamian za zapłatę wynagrodzenia pieniężnego Miasto Stołeczne Warszawa Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-09-02 2021-09-13 12:00 2021-09-17
UD-XVIII-WZP.271.23.2021 Wykonanie koncepcji oraz wielobranżowej dokumentacji projektowej i pełnienie nadzorów autorskich przebudowy ul. Śmiałej na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Hauke-Bosaka w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Śmiałej na odc. od ul. Gen. Zajączka do ul. Hauke-Bosaka – ETAP I”. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-08-31 2021-09-08 10:00 2021-09-09
UD-IV-WZP.271.71.2021.DPE Roboty budowlane polegające na likwidacji nawierzchni betonowej w pasie drogowym ul. Różanej i ul. Melsztyńskiej, w celu zagospodarowania terenu zielenią, realizowane w ramach projektu z Budżetu Obywatelskiego na 2021 r., pn.: Zieleń zamiast betonu, ESOG: 984, BO/21/04/0097 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-08-24 2021-09-08 09:00 2021-09-16
19/2021 BUDOWA UL. JODŁOWEJ NA ODC. OD UL. KAMYK DO KANAŁU WAWERSKIEGO NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wesoła Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-08-18 2021-09-08 10:00 2021-09-09
23/WIR/2021 Remont kanalizacji deszczowej w celu wyeliminowania zalewania wodą opadową budynku szkoły przy ul. Gubinowskiej 28/30 w Warszawie Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-08-18 2021-09-02 10:00 --
ZP/SW/271/II-93/21 Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjno - promocyjnej pod nazwą „Czyste powietrze – lepsze życie” Miasto Stołeczne Warszawa Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-08-17 2021-08-30 12:00 --
UD-II-WZP-271.33.2021.MKA/TP1-Rb „Bieżące utrzymanie i remonty nawierzchni rozbieralnych na obszarze Dzielnicy Białołęka w Warszawie” Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-08-17 2021-09-01 10:00 2021-09-15
26/WOŚ/2021 Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania z budżetu obywatelskiego pn. „Ekologiczny wodociąg letni w parku linearnym Klimczaka/Hlonda = Zadbany i zielony park” Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-08-13 2021-08-30 10:00 --
P-24/21 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Park Wiecha Świeci Przykładem czyli Rewitalizacja Głównej Alei” Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-08-13 2021-08-30 09:30 2021-09-09
KZP-XII-WZP.271.53.2021 Wykonanie robót budowlanych dla realizacji projektu z budżetu partycypacyjnego na 2019 r. pn.: „Skatepark i pumptrack pod Kopą Cwila”. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-08-13 2021-08-30 10:30 2021-09-23
UD-II-WZP-271.32.2021.MLU/ TP1u Opracowanie i uzgodnienie dokumentacji budowlano-wykonawczej na budowę odwodnienia pasa drogowego ulic w podziale na części Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-08-12 2021-08-23 11:00 --
UD-VII-WZP.271.5.2021 Wykonanie usługi na opracowanie dokumentacji oceny zdolności rewitalizacyjnej dla zadania Rewitalizacja obszaru Starej Pragi i Michałowa – „Praski Trakt Książęcy”. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-08-11 2021-08-20 10:00 --
UD-XVIII-WZP.271.22.2021 Wykonanie koncepcji oraz wielobranżowej dokumentacji projektowej i pełnienie nadzorów autorskich przebudowy ul. Śmiałej na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Hauke-Bosaka w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Śmiałej na odc. od ul. Gen. Zajączka do ul. Hauke-Bosaka – ETAP I” Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-08-11 2021-08-20 10:00 2021-08-23
UD-IV-WZP.271.61.2021.DKO Budowa szklarni w Zespole Szkół nr 39 przy ul. Bełskiej 1/3 w Warszawie - I Etap w ramach zadania inwestycyjnego p.n. "Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół ner 39 im. Prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Bełskiej 1/3 w Warszawie Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-08-06 2021-08-24 09:00 2021-08-25
UD-II-WZP-271.31.2021.MKA/TP1-Rb „Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy Parku Picassa w Warszawie” Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-08-06 2021-08-26 10:00 2021-08-30
UD-XI-WZP.271.27.2021.URY Naprawa ścian zewnętrznych wraz z wymianą okien w dobudowanym skrzydle oraz w małej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Orłów Piastowskich 47 w Warszawie. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-08-06 2021-08-25 10:00 2021-09-22
UD-IV-WZP.271.65.2021.DPE Wykonanie przeglądu i konserwacji instalacji elektrycznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-08-05 2021-08-13 09:00 2021-09-16
UD-VIII-WZP.271.11.2021 Przebudowa ul. Pontonierów Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Rembertów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-08-05 2021-08-23 10:30 2021-09-16
KZP-XII-WZP.271.47.2021 Usługa kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi, modernizacyjnymi i remontowymi w zasobie lokalowym Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-08-05 2021-08-13 10:30 2021-09-22
KZP-XII-WZP.271.48.2021 Sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalnej 1 w Warszawie. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-08-04 2021-08-12 10:00 2021-09-07
UD-VIII-WZP.271.9.2021 Roboty remontowe i utrzymaniowe na drogach w Dzielnicy Rembertów w 2021/2022 r. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Rembertów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-08-03 2021-08-19 10:30 2021-09-10
UD-XI-WZP.271.24.2021.URY Sukcesywne remonty pustostanów w zasobach administrowanych przez Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-08-03 2021-08-19 10:00 2021-09-06
UD-VI-ZP/31/21 Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 250 «Akwarelka» przy ul. Kinowej 10 a” w Warszawie Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Południe Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-07-30 2021-08-17 10:00 2021-09-14
16/2021 WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH W DWÓCH LOKALACH MIESZKALNYCH NALEŻĄCYCH DO ZASOBU LOKALOWEGO DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wesoła Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-07-29 2021-08-13 10:00 2021-09-02
UD-XI-WZP.271.25.2021.IMA Przebudowa pasażu Zagłoby. Zagospodarowanie terenu pasażu przy ul. Zagłoby w Warszawie – obszar A i obszar B. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-07-29 2021-08-20 10:00 2021-08-23

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa