Modernizacja zabytkowego ogrodzenia przy ul. Barskiej i ul. Grójeckiej 40

 • Numer postępowania 23/2023/AGR
 • Typ postępowania Postępowanie krajowe
 • Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy

  Uwagi

  Termin składania ofert został zmieniony.

  W ogłoszeniu zaktualizowano termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Roboty budowlane
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2023-09-15 10:00 (Pozostało: Minął termin składania wniosków / ofert)
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2023-09-15 10:15
  Publikacja w strefie publicznej:
  2023-08-28
  Termin zakończenia postępowania:
  --

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2023-08-28 12:33 -
  icon Ogłoszenie 2023/BZP 00369638/01.pdf 2023-08-28 12:33 0.12 MB
  icon SWZ-modernizacjaogrodzenia.pdf 2023-08-28 12:33 0.55 MB
  icon Formularzofertowy.docx 2023-08-28 12:33 0.05 MB
  icon Zał. nr 1A - kosztorys ofertowy.pdf Kosztorys ofertowy 2023-08-28 12:33 0.09 MB
  icon Zał.nr6-Projektowanepostanowieniaumowy.pdf Projektowane postanowienia umowy 2023-08-28 12:33 0.69 MB
  icon Dokumentacja projektowa.zip Dokumentacja projektowa 2023-08-28 12:33 2.99 MB
  icon STWiOR.pdf STWiOR 2023-08-28 12:33 0.62 MB
  icon Załącznikidoedycji.docx Załączniki do edycji 2023-08-28 12:33 0.06 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Ogłoszenieozmianieogłoszenia.pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2023-09-11 15:38 0.04 MB
  icon zmiana terminu składania ofert.pdf Zmiana SIWZ (zmiana terminu składania i otwarcia ofert) 2023-09-11 15:38 0.75 MB
  icon OdpowiedzinapytaniaizmianaSWZ.zip Odpowiedzi na pytania i zmiana SWZ (UWAGA: Zmiana kosztorysu ofertowego) 2023-09-12 13:39 0.69 MB

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 2023-09-15 10:07 -
  icon Informacje o wynikach Informacje o wynikach 2023-09-26 15:39 -
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2023-09-15 10:54 -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa