Utrzymanie czystości i porządku terenów będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy Część I - zimowe utrzymanie dróg, parkingów i ciągów pieszo-jezdnych w latach 2020-2022 Część II - utrzymanie porządku i czystości ulic, chodników i parkingów oraz opróżnianie koszy i zbieranie odpadów

 • Numer postępowania 19/WOŚ/2020
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Usługi
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2020-10-06 12:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2020-10-06 12:15
  Publikacja w strefie publicznej:
  2020-09-02
  Termin zakończenia postępowania:
  2021-03-08
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-09-02 13:21 -
  icon Ogloszenie_o-zamowieniu_2020-OJS170-411737-pl.pdf 2020-09-02 13:21 0.17 MB
  icon Zalaczniki do_SIWZ_19_WOŚ_2020.zip 2020-09-02 13:21 6.29 MB
  icon Zalacznik_3.1_do SIWZ_Wzór Umowy wraz z zalacznikami do SIWZ Cz. I.zip 2020-09-02 13:21 0.17 MB
  icon Zalacznik_3.2_do SIWZ_Wzór Umowy wraz z zalacznikami do SIWZ Cz. II.zip 2020-09-02 13:21 0.12 MB
  icon SIWZ_19_WOŚ_.pdf 2020-09-02 13:21 1.09 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Ogłoszenie zmian 09.09.2020.pdf 2020-09-09 10:07 0.16 MB
  icon Zmiana SIWZ 09.09.2020.pdf 2020-09-09 10:08 0.05 MB
  icon Wyjaśnienie SIWZ 11_09_2020.pdf 2020-09-11 14:59 0.14 MB
  icon Wyjasnienie SIWZ 28.09.2020.pdf 2020-09-28 16:00 0.06 MB
  icon Wyjasnienie SIWZ 29.09.2020.pdf 2020-09-29 15:56 0.05 MB

  Pytania i odpowiedzi

  Nazwa Data udzielenia odpowiedzi
  Odpowiedzi na pytania 2020-09-29 15:56

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  W górę
  icon Informacja z otwarcia ofert 19_WOŚ_2020.pdf 2020-10-06 14:19 0.1 MB

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa