Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni bezpiecznej na istniejącym placu zabaw zlokalizowanym przy ul. Odkrytej w Warszawie, obręb 4-01-22 działka nr 5/9.

 • Numer postępowania UD-II-WZP-271.51.2020.MKA/Pn-Rb
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Uwagi

  Postępowanie unieważnione

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Roboty budowlane
  Data składania wniosków/ofert:
  2020-10-28 11:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert :
  2020-10-28 11:30
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2020-10-13
  Termin zakończenia postępowania:
  2020-11-05
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-10-13 12:42 -
  icon 00_SIWZ nawierzchnia bezpieczna.pdf 2020-10-13 12:42 15.01 MB
  icon 01_Załacznik nr 1 do SIWZ - Program Funkcjonalno Użytkowy.pdf 2020-10-13 12:42 0.71 MB
  icon 01_Załacznik nr 1 do SIWZ - wydruk mapy zasadniczej.pdf 2020-10-13 12:42 13.23 MB
  icon 02_Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy.pdf 2020-10-13 12:42 7.97 MB
  icon 03_Załącznik nr 3 do SIWZ - Zobowiazanie.doc 2020-10-13 12:42 0.03 MB
  icon 04_Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa.doc 2020-10-13 12:42 0.03 MB
  icon 05_Załacznik nr 5 do SIWZ- RODO.doc 2020-10-13 12:42 0.03 MB
  icon 06_Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz robót.doc 2020-10-13 12:42 0.04 MB
  icon 07_Załącznik nr 7 do SIWZ - Formularz cenowy.doc 2020-10-13 12:42 0.03 MB
  icon ZP400PodgladOpublikowanego.pdf 2020-10-13 12:42 0.17 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto
  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni bezpiecznej na istniejącym placu zabaw zlokalizowanym przy ul. Odkrytej w Warszawie, obręb 4-01-22 działka nr 5/9. 128 582,74 PLN

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2020-10-28 11:32 -
  icon ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/unieważnieniu postępowania 2020-11-05 10:42 -

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji
  Informacja o wynikach dotyczy części: 1 2020-11-03 14:22

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa