„Remonty nawierzchni asfaltowych na obszarze Dzielnicy Białołęka w Warszawie”

 • Numer postępowania UD-II-WZP-271.59.2020.MKA/Pn-Rb
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Roboty budowlane
  Data składania wniosków/ofert:
  2020-11-19 11:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert :
  2020-11-19 11:30
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2020-11-04
  Termin zakończenia postępowania:
  2020-12-23
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-11-04 11:17 -
  icon 00_SIWZ roboty budowlane gotowy.doc 2020-11-04 11:17 0.33 MB
  icon 01_Załącznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja techniczna.zip 2020-11-04 11:17 2.27 MB
  icon 02_Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy.doc 2020-11-04 11:17 0.2 MB
  icon 03_Załącznik nr 3 do SIWZ - Zobowiazanie.doc 2020-11-04 11:17 0.03 MB
  icon 04_Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa.doc 2020-11-04 11:17 0.03 MB
  icon 05_Załacznik nr 5 do SIWZ- RODO.doc 2020-11-04 11:17 0.03 MB
  icon 06_Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz robót.doc 2020-11-04 11:17 0.05 MB
  icon 06a_Załącznik nr 6a do SIWZ -Wykaz narzędzi.doc 2020-11-04 11:17 0.06 MB
  icon ZP400PodgladOpublikowanego.pdf 2020-11-04 11:17 0.26 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf 2020-11-04 11:28 0.07 MB
  icon Odpowiedzi 16 11 2020.pdf 2020-11-16 14:29 0.46 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto
  „Remonty nawierzchni asfaltowych na obszarze Dzielnicy Białołęka w Warszawie” 702 232,88 PLN

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2020-11-19 11:45 -
  icon Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2020-12-22 14:50 -
  icon Ogłoszenie o zmianie umowy 2020-12-28 10:10 -
  icon Ogłoszenie o zmianie umowy 2 2021-01-08 15:39 -

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji
  Informacja o wynikach dotyczy części: 1 2020-12-03 14:40

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa