Dostawa i montaż wyposażenia ruchomego dla Terminalu Kultury Gocław w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa Centrum Kulturalno- Edukacyjnego” w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy

 • Numer postępowania UD-VI-ZP/ 44 /20
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Dostawy
  Data składania wniosków/ofert:
  2020-12-29 10:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert :
  2020-12-29 10:30
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2020-11-20
  Termin zakończenia postępowania:
  2021-03-08
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-11-20 10:06 -
  icon SIWZ.pdf 2020-11-20 10:06 1.17 MB
  icon Załącznik 2 - Formularz A.doc 2020-11-20 10:06 0.08 MB
  icon Załącznik 3 - formularz cenowy.xlsx 2020-11-20 10:06 6.04 MB
  icon Załącznik 5-Zobowiazanie osob trzecich 1.doc 2020-11-20 10:06 0.04 MB
  icon Załącznik 6-Grupa kapitałowa.doc 2020-11-20 10:06 0.05 MB
  icon Załącznik 7 - wykaz dostaw.doc 2020-11-20 10:06 0.04 MB
  icon Załącznik 8 - Oświadczenie art 24 ust .1 pkt 15.doc 2020-11-20 10:06 0.04 MB
  icon Załącznik 9 - Oświadczenie art 24 ust .1 pkt 22.doc 2020-11-20 10:06 0.04 MB
  icon Załącznik 10 - wzór umowy.pdf 2020-11-20 10:06 0.49 MB
  icon Załącznik 11 - Specyfikacja techniczna wyposażenia ruchomego.pdf 2020-11-20 10:06 0.74 MB
  icon Załącznik 13 - tabela zestawcza wyposażenia ruchomego.pdf 2020-11-20 10:06 0.26 MB
  icon Załącznik 14 -Klauzula Rodo.pdf 2020-11-20 10:06 1.01 MB
  icon ZP_44_20ogl.pdf 2020-11-20 10:06 0.08 MB
  icon OPZ zamieszczony został na stronie internetowej zamawiającego link.docx 2020-11-20 10:06 0.01 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Pyt. i odp. na e-zamawiający.pdf 2020-12-09 10:37 0.12 MB
  icon Pyt. z 8, 10 i 11.12.2020 r. i odpowiedzi na pytania.pdf 2020-12-17 13:12 0.73 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto
  Dostawa i montaż wyposażenia ruchomego dla Terminalu Kultury Gocław w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa Centrum Kulturalno- Edukacyjnego” w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 1 985 000,00 PLN

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji
  Informacja o wynikach dotyczy części: 1 2021-01-25 12:19

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa