Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Anny German – etap II”

 • Numer postępowania UD-XVIII-WZP.271.34.2020
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Roboty budowlane
  Data składania wniosków/ofert:
  2021-01-20 11:45 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert :
  2021-01-20 12:00
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2020-12-11
  Termin zakończenia postępowania:
  2021-03-05

  Dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-12-11 09:13 -
  icon 34_SIWZ.pdf SIWZ 2020-12-11 09:13 0.79 MB
  icon 34_Załącznik_nr_1_opis_przedmiotu_zamówienia.pdf Opis przedmiotu zamówienia 2020-12-11 09:13 0.39 MB
  icon 34_Załącznik_nr_2_JEDZ.xml JEDZ 2020-12-11 09:13 0.1 MB
  icon 34_Załącznik_nr_3_oświadczenie_o_podwykonawcach.docx Oświadczenie o podwykonawcach 2020-12-11 09:13 0.03 MB
  icon 34_Załącznik_nr_4_wykaz_robót_budowlanych.docx Wykaz robót budowlanych 2020-12-11 09:13 0.02 MB
  icon 34_Załącznik_nr_5_wykaz_osób.doc Wykaz osób 2020-12-11 09:13 0.04 MB
  icon 34_Załącznik_nr_6_wzór_umowy.pdf wzór umowy 2020-12-11 09:13 1.15 MB
  icon 34_Załącznik_nr_7_Link_do_dokumentacji_projektowej.docx Link do załącznika nr 7 - dokumentacja projektowa 2020-12-11 09:13 0.01 MB
  icon 34_Załącznik_nr_8_STWIORB.zip Załącznik nr 8 - STWiOR 2020-12-11 09:13 9.16 MB
  icon 34_Załącznik_nr_9_przedmiary_(materiał_pomocniczy).zip Załącznik nr 9 - przedmiary (materiał pomocniczy) 2020-12-11 09:13 3.77 MB
  icon 34_Ogłoszenie_2020_OJS242_595427_pl.pdf Ogłoszenie 2020-12-11 09:13 0.14 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto
  Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Anny German – etap II” 6 167 737,01 PLN

  Pytania i odpowiedzi

  Nazwa Data udzielenia odpowiedzi
  Odpowiedzi na pytania 2020-12-17 08:04
  Odpowiedzi na pytania 2021-01-14 13:45

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2021-01-20 12:15 -
  icon Oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej Oświadczenie dot. przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej 2021-01-20 13:19 -
  icon Informacja o wyborze oferty Informacja o wyborze oferty 2021-02-05 08:09 -

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji
  Informacja o wynikach dotyczy części: 1 2021-03-05 15:12

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa