„Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uzyskaniem: pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania pn. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 429 przy ul. Marywilskiej 65 w Warszawie.

 • Numer postępowania UD-II-WZP-271.01.2021.MKA/PN -u
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Usługi
  Data składania wniosków/ofert:
  2021-01-20 10:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert :
  2021-01-20 11:00
  Publikacja w strefie publicznej:
  2020-12-30
  Termin zakończenia postępowania:
  2021-03-04
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-12-30 16:14 -
  icon 00_SIWZ usługi.doc 2020-12-30 16:14 0.38 MB
  icon 01_Załącznik nr 1 do SIWZ.zip 2020-12-30 16:14 8.51 MB
  icon 02_Załącznik nr 2 do SIWZ.zip 2020-12-30 16:14 19.13 MB
  icon 03_Załącznik nr 3 do SIWZ - Zobowiazanie.doc 2020-12-30 16:14 0.03 MB
  icon 04_Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa.doc 2020-12-30 16:14 0.03 MB
  icon 05_Załacznik nr 5 do SIWZ- RODO.doc 2020-12-30 16:14 0.03 MB
  icon 06_Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz usług.doc 2020-12-30 16:14 0.05 MB
  icon 06a_Załącznik nr 6a do SIWZ -Wykaz osób.doc 2020-12-30 16:14 0.07 MB
  icon 08_Załącznik nr 8 do SIWZ - karta doświadczenia.doc 2020-12-30 16:14 0.06 MB
  icon 07_Formularz oferty - Załącznik nr 7 do SIWZ.docx 2020-12-30 16:14 0.03 MB
  icon ogłoszenie o zamówieniu.pdf 2020-12-30 16:14 0.35 MB

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacje o wynikach Informacje o wynikach 2021-02-12 14:22 -
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2021-01-20 11:23 -
  icon Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 2021-01-20 10:04 -
  icon Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2021-03-04 11:52 -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa