Budowa serwisu mapowego m.st. Warszawy

 • Numer postępowania ZP/LK/271/III-164/20
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Uwagi

  Termin składania ofert został zmieniony na 2021-02-25 13:00.

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Usługi
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2021-02-25 13:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2021-02-25 13:05
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2020-12-24
  Termin zakończenia postępowania:
  2021-04-14
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Ogłoszenie 2020-12-24 14:28 -
  icon Umowa_serwis_mapowy_zm20201217.docx 2020-12-24 14:28 0.11 MB
  icon Załącznik nr 1 - OPZ_wersja_ostateczna.DOCX 2020-12-24 14:28 0.34 MB
  icon 2020.12.21_SIWZ.docx 2020-12-24 14:28 0.1 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Ogłoszenie 2021-01-21 16:04 -
  Ogłoszenie 2021-02-03 08:58 -
  icon załączniki do OPZ.zip 2020-12-28 08:31 177.01 MB
  icon 2021.01.05_wezwanie do przystapienia.pdf 2021-01-05 14:13 0.44 MB
  icon 20210104_odwolanie_KIO.pdf 2021-01-05 14:13 0.23 MB
  icon zmiana terminu składania ofert.pdf 2021-01-21 16:04 0.44 MB
  icon odpowiedzi na pytania zestaw 1-4.7z 2021-02-03 08:56 5.39 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto
  Budowa serwisu mapowego m.st. Warszawy 2 152 500,00 PLN

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  Lista ogłoszeń Data publikacji
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2021-04-14 11:46

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa