Sporządzenie Mapy akustycznej m.st. Warszawy

 • Numer postępowania ZP/GP/271/III-73/21
 • Typ postępowania Postępowanie unijne
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Usługi
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2021-08-16 12:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2021-08-16 12:30
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2021-07-21
  Termin zakończenia postępowania:
  2021-11-19
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Ogłoszenie 2021-07-21 09:21 -
  icon 2021.07.16_SWZ.DOCX 2021-07-21 09:21 0.09 MB
  icon 2021.07.16_Załącznik nr 1 do SWZ (grupa kapitałowa).docx 2021-07-21 09:21 0.02 MB
  icon 2021.07.16_Załącznik nr 2 do SWZ (oświadczenie z art. 117 ust. 4)_uwaga.docx 2021-07-21 09:21 0.02 MB
  icon 2021_07_16_OPZ_Zał nr 1 do Umowy.docx 2021-07-21 09:21 0.06 MB
  icon 2021.07.16_Załącznik nr 3 do SWZ_Wzór umowy.docx 2021-07-21 09:21 0.07 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon zmiana SWZ.7z 2021-07-26 16:00 4.87 MB
  icon 2021 07 30 Wyjaśnienie treści SWZ.pdf 2021-07-30 09:36 1.37 MB
  icon 2021 08 03 Wyjasnienia tresci SWZ Pytania zestaw 2 i 3.pdf 2021-08-04 14:41 2.2 MB
  icon 2021.08.09_Wyjasnienia tresci SWZ Pytania zestaw 4.pdf 2021-08-09 14:41 0.82 MB
  icon 2021.08.10_Wyjaśnienia i modyfikacja SWZ_odp na pyt zestaw 5 i 6.pdf 2021-08-11 08:46 1.42 MB
  icon 2021.08.11_modyfikacja SWZ.pdf 2021-08-11 12:38 0.23 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto Data publikacji
  Sporządzenie Mapy akustycznej m.st. Warszawy 2 500 000,00 PLN

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa