Konkurs ograniczony na wykonanie koncepcji architektonicznej budynku z funkcją mieszkalno-usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Izabelli w Warszawie

 • Numer postępowania UD-XVIII-WZP.271.4.2021
 • Typ postępowania Konkurs
 • Tryb udzielania zamówienia Ograniczony jednoetapowy

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Nie dotyczy
  Data składania wniosków/ofert:
  2021-08-27 12:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert :
  2021-08-27 12:15
  Publikacja w strefie publicznej:
  2021-08-06
  Termin zakończenia postępowania:
  --

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2021-08-06 12:36 -
  icon Zalacznik nr 11_Przykłady tzw. dobrych praktyk.zip 2021-08-06 12:36 3.33 MB
  icon Zalacznik nr 10_Harmonogram konkursu (materiał pomocniczy).pdf 2021-08-06 12:36 0.55 MB
  icon Zalacznik nr 9_Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie podstaw wykluczenia.docx 2021-08-06 12:36 0.02 MB
  icon Zalacznik nr 9_Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie podstaw wykluczenia.pdf 2021-08-06 12:36 0.53 MB
  icon Zalacznik nr 8_Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.pdf 2021-08-06 12:36 0.71 MB
  icon Zalacznik nr 7_Wykaz osób – WZÓR.docx 2021-08-06 12:36 0.02 MB
  icon Zalacznik nr 7_Wykaz osób – WZÓR.pdf 2021-08-06 12:36 0.73 MB
  icon Zalacznik nr 4g_Wzorcowy opis dostępności.docx 2021-08-06 12:36 0.62 MB
  icon Zalacznik nr 4g_Wzorcowy opis dostępności.pdf 2021-08-06 12:36 0.85 MB
  icon Zalacznik nr 4f _Dokumentacja fotograficzna terenu opracowania.zip 2021-08-06 12:36 280.63 MB
  icon Zalacznik nr 4e_Inwentaryzacja szaty roślinnej ul. Izabelli w Warszawie opis.pdf 2021-08-06 12:36 6.48 MB
  icon Zalacznik nr 4e_Inwentaryzacja szaty roślinnej ul. Izabelli w Warszawie - rysunek.pdf 2021-08-06 12:36 1.3 MB
  icon Zalacznik nr 4d _Uchwała nr XXI_720_2007 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2007 r.zip 2021-08-06 12:36 1.04 MB
  icon Zalacznik nr 4a-4c_mapy.zip 2021-08-06 12:36 7.6 MB
  icon Zalacznik nr 4_Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf 2021-08-06 12:36 1.01 MB
  icon Zalacznik nr 3_Projektowane postanowienia umowy, dot. przeniesienia autorskich praw majątkowych – WZÓR.pdf 2021-08-06 12:36 0.21 MB
  icon Zalacznik nr 2 _Tabela bilansu powierzchni.xlsx 2021-08-06 12:36 0.03 MB
  icon Zalacznik nr 1g_Wzorcowy opis dostępności.docx 2021-08-06 12:36 0.62 MB
  icon Zalacznik nr 1g_Wzorcowy opis dostępności.pdf 2021-08-06 12:36 0.85 MB
  icon Zalacznik nr 1f _Dokumentacja fotograficzna terenu opracowania.zip 2021-08-06 12:36 280.63 MB
  icon Zalacznik nr 1e_Inwentaryzacja szaty roślinnej ul. Izabelli w Warszawie opis.pdf 2021-08-06 12:36 6.48 MB
  icon Zalacznik nr 1e_Inwentaryzacja szaty roślinnej ul. Izabelli w Warszawie - rysunek.pdf 2021-08-06 12:36 1.3 MB
  icon Zalacznik nr 1d _Uchwała nr XXI_720_2007 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2007 r.zip 2021-08-06 12:36 1.04 MB
  icon Zalacznik nr 1a-1c_mapy.zip 2021-08-06 12:36 7.6 MB
  icon Zalacznik nr 1_Opis Przedmiotu Konkursu.pdf 2021-08-06 12:36 0.94 MB
  icon REGULAMIN KONKURSU.pdf 2021-08-06 12:36 0.74 MB
  icon Zalacznik nr 6_Formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie ograniczonym – WZÓR.docx 2021-08-06 12:36 0.03 MB
  icon Zalacznik nr 6_Formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie ograniczonym – WZÓR.pdf 2021-08-06 12:36 0.54 MB
  icon OGŁOSZENIE O KONKURSIE_2021_BZP_00139774_01 Z 2021_08_06.pdf 2021-08-06 12:36 0.07 MB
  icon Zalacznik nr 5_Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego (usługi) – WZÓR.pdf 2021-08-06 12:36 0.4 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja o wynikach oceny wniosków.pdf 2021-09-06 15:00 0.51 MB
  icon Wyciąg z Regulaminu konkursu.pdf 2021-09-07 09:05 0.45 MB

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacje o wynikach Informacje o wynikach 2021-11-30 13:22 -
  icon Wyjaśnienia treści Regulaminu konkursu 2021-10-29 13:42 -
  icon Informacja z otwarcia prac konkursowych 2021-11-12 15:01 -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa