Budowa Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego „Ursynów” wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Belgradzkiej w Warszawie.

 • Numer postępowania KZP-XII-WZP.271.1.2022
 • Typ postępowania Postępowanie krajowe
 • Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy

  Uwagi

  Termin składania ofert został zmieniony.

  Postępowanie unieważnione

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Roboty budowlane
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2022-02-15 10:30  - Postępowanie unieważnione
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2022-02-15 11:00  - Postępowanie unieważnione
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2022-01-13
  Termin zakończenia postępowania:
  2022-05-09

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2022-01-13 12:15 -
  icon Ogłoszenie 2022/BZP 00016786/01.pdf 2022-01-13 12:15 -
  icon SWZ.docx 2022-01-13 12:15 0.11 MB
  icon Załącznik nr 1 do SWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzające brak podstaw wykluczenia (1).docx 2022-01-13 12:15 0.02 MB
  icon Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji.docx 2022-01-13 12:15 0.02 MB
  icon Załącznik nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.docx 2022-01-13 12:15 0.08 MB
  icon Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.docx 2022-01-13 12:15 0.03 MB
  icon Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz osób.docx 2022-01-13 12:15 0.03 MB
  icon Załącznik nr 6a do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.docx 2022-01-13 12:15 0.04 MB
  icon Załącznik nr 6b do SWZ - Dokumentacja projektowa.zip 2022-01-13 12:15 547.64 MB
  icon Załącznik nr 6c do SWZ - STWiOR.zip 2022-01-13 12:15 10.9 MB
  icon Załącznik nr 6d do SWZ - Przedmiary robót.zip 2022-01-13 12:15 1.67 MB
  icon Załącznik nr 6e do SWZ - Wzór materiałów informacyjnych.docx 2022-01-13 12:15 0.35 MB
  icon Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx 2022-01-13 12:15 0.02 MB
  icon Zał_5_do_umowy_Oświadczenie częściowe podwykonawcy_wzór.doc 2022-01-13 12:15 0.03 MB
  icon Zał_6_do_umowy_Oświadczenie podwykonawcy_wzór.doc 2022-01-13 12:15 0.03 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Wyjaśnienia treści SWZ.docx 2022-01-17 13:10 0.13 MB
  icon Wyjaśnienia treści SWZ_2.docx 2022-01-18 14:42 0.13 MB
  icon Ogłoszenie 2022/BZP 00033140/01.pdf 2022-01-25 09:07 -
  icon Wyjaśnienia_i_zmiana_treści SWZ_3.docx 2022-01-25 09:07 0.13 MB
  icon Wyjaśnienia_treści SWZ_4.docx 2022-01-25 13:05 0.13 MB
  icon Ogłoszenie 2022/BZP 00044786/01.pdf 2022-02-02 12:45 -
  icon Wyjaśnienia_i_zmiana_treści SWZ_5.docx 2022-02-02 12:46 0.22 MB
  icon Ogłoszenie 2022/BZP 00049375/01.pdf 2022-02-07 17:48 -
  icon Wyjaśnienia_i_zmiana_treści SWZ_6.docx 2022-02-07 17:47 0.13 MB
  icon Załącznik nr 6a do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia po zmianie.docx 2022-02-07 17:47 0.04 MB
  icon załączniki do wyjaśnień z dnia 07.02.2022.7z 2022-02-07 17:47 17.45 MB
  icon Wyjaśnienia_treści SWZ_7.docx 2022-02-09 15:17 0.13 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto Data publikacji
  Budowa Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego „Ursynów” wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Belgradzkiej w Warszawie. 9 939 539,91 PLN 2022-02-15 11:00:12

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa