Roboty związane z oznakowaniem poziomym, pionowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

 • Numer postępowania TPBN 4/2022
 • Typ postępowania Postępowanie krajowe
 • Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Roboty budowlane
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2022-02-07 10:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2022-02-07 10:15
  Publikacja w strefie publicznej:
  2022-01-21
  Termin zakończenia postępowania:
  --

  Dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2022-01-21 13:57 -
  icon ogłoszenie o zamówieniu (TPBN 4-2022).pdf 2022-01-21 13:57 0.13 MB
  icon SWZ (TPBN 4-2022).pdf 2022-01-21 13:57 1.18 MB
  icon (TPBN 4-2022) Załącznik Nr 1 do SWZ Formularz Oferty.docx 2022-01-21 13:57 0.04 MB
  icon Załącznik nr 2 do SWZ - Instrukcje dla Wykonawcy(TPBN 36-2021).7z 2022-01-21 13:57 4.53 MB
  icon (TPBN 4-2022)Zał. nr 3, 4, 6 do SWZ.doc 2022-01-21 13:57 0.19 MB
  icon projektowane postanowienia umowy (zał. nr 5 do SWZ).pdf 2022-01-21 13:57 0.46 MB
  icon STWIOR (złącznik nr 7 do SWZ).pdf 2022-01-21 13:57 0.87 MB
  icon przedmiar robót-koszt. ofertowy (zał. nr 8 do SWZ).7z 2022-01-21 13:57 0.02 MB

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 2022-01-21 14:10 -
  icon Informacje o wynikach Informacje o wynikach 2022-03-02 15:50 -
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2022-02-07 14:57 -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa