Wykonanie robót drogowych w związku z rozbudową ul. Dzwonkowej na odcinku w zakresie skrzyżowania z ul. Mineralną i ul. Szyszkową

 • Numer postępowania TPBN 1/2022
 • Typ postępowania Postępowanie krajowe
 • Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy

  Uwagi

  Termin składania ofert został zmieniony.

  W ogłoszeniu zaktualizowano termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Roboty budowlane
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2022-02-15 10:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2022-02-15 10:15
  Publikacja w strefie publicznej:
  2022-01-24
  Termin zakończenia postępowania:
  --

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2022-01-24 12:50 -
  icon Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 2022-01-24 12:50 3.24 MB
  icon SWZ TPBN 1-2022 (24.01.2022 r.).pdf 2022-01-24 12:50 1.16 MB
  icon (TPBN 1-2022) Załącznik Nr 1 do SWZ Formularz Oferty.docx 2022-01-24 12:50 0.03 MB
  icon Projektowane postanowiena umowy 1-2022.pdf 2022-01-24 12:50 0.67 MB
  icon (TPBN 1-2022)Zał. nr 3, 4, 6 do SWZ.doc 2022-01-24 12:50 0.19 MB
  icon załącznik nr 7 do SWZ - SST.7z 2022-01-24 12:50 2.82 MB
  icon załącznik nr 8 do SWZ - PB - UL. DZWONKOWA.pdf 2022-01-24 12:50 23.1 MB
  icon załącznik nr 9 do SWZ - PW.7z 2022-01-24 12:50 2.41 MB
  icon zał. nr 10 do SWZ-ZESZYT NR 3 - ZBIORCZY PRZEDMIAR ROBÓT.pdf 2022-01-24 12:50 0.12 MB
  icon Zał nr 2 do SWZ Instrukcje dla Wykonawcy.7z 2022-01-24 12:50 4.53 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf 2022-01-27 09:51 0.04 MB
  icon Zmiana treści SWZ.pdf 2022-01-27 09:51 0.68 MB
  icon II ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf 2022-02-08 11:42 0.05 MB
  icon II zmiana -treści SWZ (TPBN 1-2022).pdf 2022-02-08 11:42 0.23 MB

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 2022-01-24 13:06 -
  icon Informacje o wynikach Informacje o wynikach 2022-03-03 15:03 -
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2022-02-15 13:43 -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa