Remont nawierzchni dróg gminnych w zakresie robót bitumicznych na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. Część I - rejon na płd. – wsch. od Al. Jerozolimskich / Część II – rejon na płn. – zach. od Al. Jerozolimskich.

 • Numer postępowania TPBN 5/2022
 • Typ postępowania Postępowanie krajowe
 • Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Roboty budowlane
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2022-02-22 10:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2022-02-22 10:15
  Publikacja w strefie publicznej:
  2022-02-07
  Termin zakończenia postępowania:
  --

  Dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2022-02-07 14:15 -
  icon Część I - Załącznik Nr 3 do SWZ (OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU).docx 2022-02-07 14:15 0.02 MB
  icon Część II - Załącznik Nr 3 do SWZ (OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU).docx Załącznik nr 3a do SWZ 2022-02-07 14:15 0.02 MB
  icon Część I - Załącznik Nr 4 do SWZ(OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU).docx 2022-02-07 14:15 0.02 MB
  icon Część II - Załącznik Nr 4 do SWZ(OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU).docx Załącznik nr 4a do SWZ 2022-02-07 14:15 0.02 MB
  icon Część I - Załącznik Nr 6 do SWZ.DOC 2022-02-07 14:15 0.02 MB
  icon Część II - Załącznim Nr 6 do SWZ (OŚWIADCZENIE Wykonawców wspólnie ubiegających.DOC Załącznik nr 6a do SWZ 2022-02-07 14:15 0.02 MB
  icon Przedmiar robót Cz. I.pdf 2022-02-07 14:15 0.73 MB
  icon Przedmiar robót Cz. II.pdf 2022-02-07 14:15 0.59 MB
  icon Załącznik nr 1 do Projektowanych postanowień umowykosztorys ofertowy cz.2 2022.xls 2022-02-07 14:15 0.04 MB
  icon Załacznik nr 1 do umowy - kosztorys ofertowy cz.1 2022.xls 2022-02-07 14:15 0.04 MB
  icon Załącznik nr 2 do umowy - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Cz. I.pdf 2022-02-07 14:15 0.43 MB
  icon Załącznik nr 2 do umowy - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Cz. II.pdf 2022-02-07 14:15 0.43 MB
  icon Zał nr 2 do SWZ Instrukcje dla Wykonawcy.7z 2022-02-07 14:15 4.53 MB
  icon ogłoszenie o zamówieniu - TPBN 5-2022.pdf 2022-02-07 14:15 0.15 MB
  icon TPBN 5-2022 (SWZ).pdf Specyfikacja warunków zamówienia 2022-02-07 14:15 1.21 MB
  icon Część I - Załącznik Nr 1 do SWZ (Formularz Oferty).docx 2022-02-07 14:15 0.03 MB
  icon Część II - Załącznik Nr 1a do SWZ (Formularz Oferty).docx Załącznik nr 1a do SWZ 2022-02-07 14:15 0.03 MB
  icon cz. I zamówienia - Zał. nr 5 do SWZ - projektowane postanowienia umowy.pdf 2022-02-07 14:15 0.39 MB
  icon cz. II zamówienia - Zał. nr 5 a do SWZ - projektowane postanowienia umowy.pdf Załącznik nr 5a do SWZ 2022-02-07 14:15 0.39 MB

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 2022-02-07 14:20 -
  icon Informacje o wynikach Informacje o wynikach 2022-03-16 15:32 -
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2022-02-22 14:01 -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa