Sprzątanie i utrzymanie terenów zieleni położonych wzdłuż ulic gminnych oraz prace związane z opróżnianiem koszy ulicznych na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

 • Numer postępowania PN 9/2022
 • Typ postępowania Postępowanie unijne
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Usługi
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2022-04-19 10:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2022-04-19 10:15
  Publikacja w strefie publicznej:
  2022-03-21
  Termin zakończenia postępowania:
  --
  Zaszyfrownanie (dodanie dokumentu lub zapisanie oferty)

  Nadaj dowolne, własne hasło, którym zostanie zaszyfrowana oferta oraz wszystkie załączone dokumenty.

  Uwaga! Zapamiętaj hasło - wymagane ono będzie przy ponownym złożeniu oferty oraz do jej podglądu.

  Jeżeli zapomniałeś hasła wycofaj i/lub usuń ofertę, co umożliwi Ci nadanie nowego hasła oraz ponowne wprowadzenie oferty do systemu.

  Tego hasła nie musisz podawać Zamawiającemu. Zamawiający do momentu otwarcia ofert nie ma wglądu do Twojej oferty.

  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2022-03-21 15:57 -
  icon SWZ (PN 9-2022).pdf 2022-03-21 15:57 1.33 MB
  icon 2022-OJS056-147067-ogłoszenie o zamówieniu.pdf 2022-03-21 15:57 0.17 MB
  icon Załącznik nr 1 do SWZ (formularz ofertowy) - PN 9-2022.doc NIEAKTUALNY FORMULARZ OFERTY 2022-03-21 15:57 0.17 MB
  icon Załącznik nr 2 do SWZ - Instrukcje dla Wykonawcy(PN 9-2022).7z 2022-03-21 15:57 4.53 MB
  icon JEDZ_PN 9_2022.xml 2022-03-21 15:57 0.0 MB
  icon Załączniki nr 4, 6,7 do SWZ - PN 9-2022.doc 2022-03-21 15:57 0.16 MB
  icon Projektowane postanowienia umowy - załącznik nr 5 do SWZ.pdf 2022-03-21 15:57 0.48 MB
  icon załącznik nr 1 do umowy.pdf 2022-03-21 15:57 0.57 MB
  icon kosztorys ofertowy (PN 9-2022).xlsx Załącznik nr 2 do umowy 2022-03-21 15:57 0.02 MB
  icon załącznik nr 3 do umowy.pdf 2022-03-21 15:57 0.21 MB
  icon załącznik nr 4 do umowy.pdf 2022-03-21 15:57 0.23 MB
  icon załącznik nr 5 do umowy.pdf 2022-03-21 15:57 0.83 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon ogłoszenie zmian (sprostowanie)2022-OJS068-181192-pl.pdf ogłoszenie o zmianie ogłoszenia PN 9-2022 (zamieszczenie w dniu 06.04.2022 r.) 2022-04-06 15:31 0.07 MB
  icon Zmiana treści SWZ (PN 9-2022).pdf zmiana treści SWZ - zamieszczenie w dniu 06.04.2022 r. 2022-04-06 15:31 0.83 MB
  icon poprawiony Załącznik nr 1 do SWZ (formularz ofertowy) - PN 9-2022.doc AKTUALNY - POPRAWIONY -OBOWIĄZUJĄCY Formularz oferty PN 9-2022 (zamieszczenie w dniu 06.04.2022 r.) 2022-04-06 15:31 0.17 MB

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 2022-03-21 15:58 -
  icon Informacje o wynikach Informacje o wynikach 2022-07-04 16:42 -
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2022-04-19 15:50 -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa