Wykonanie robót drogowych w związku z przebudową drogi gminnej ul. Świerszcza w ramach zadania „Budowa chodnika w ul. Świerszcza”.

 • Numer postępowania TPBN 12/2022
 • Typ postępowania Postępowanie krajowe
 • Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy

  Uwagi

  Termin składania ofert został zmieniony.

  W ogłoszeniu zaktualizowano termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Roboty budowlane
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2022-05-10 10:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2022-05-10 10:15
  Publikacja w strefie publicznej:
  2022-04-15
  Termin zakończenia postępowania:
  --

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2022-04-15 13:13 -
  icon Zał nr 2 do SWZ Instrukcje dla Wykonawcy.7z 2022-04-15 13:13 4.53 MB
  icon Projektowane postanowienia Umowy.pdf 2022-04-15 13:13 0.67 MB
  icon SWZ.pdf 2022-04-15 13:13 1.12 MB
  icon (TPBN 12-2022) Załącznik Nr 1 do SWZ Formularz Oferty.docx 2022-04-15 13:13 0.03 MB
  icon (TPBN 12-2022)Zał. nr 3, 4, 6 do SWZ.doc 2022-04-15 13:13 0.19 MB
  icon F. MAPA, ZUD.7z 2022-04-15 13:13 16.31 MB
  icon E. KOPIE PISM FORMALNO-PRAWNYCH.7z 2022-04-15 13:13 73.68 MB
  icon D. PRZEDMIARY.7z 2022-04-15 13:13 4.65 MB
  icon C. SPECYFIKACJE TECHNICZNE.7z 2022-04-15 13:13 21.48 MB
  icon B. PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU.7z 2022-04-15 13:13 7.23 MB
  icon A. PROJEKTY TECHNICZE.7z 2022-04-15 13:13 160.72 MB
  icon Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 2022-04-15 13:13 0.15 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon zmiana ogłoszenia_warunki _termin_z dnia 2.05.2022.pdf 2022-05-02 11:11 0.05 MB
  icon TPBN 12-2022 zmiana treści SWZ_termin_warunki_z 2.05.2022.pdf 2022-05-02 11:11 0.27 MB
  icon ZMIENIONY ZAŁACZNIK NR 3 DO SWZ_2.05.2022.docx 2022-05-02 11:11 0.02 MB
  icon Wyjaśnienia treści SWZ_odpowiedzi 2.05.2022.pdf 2022-05-02 11:11 0.23 MB
  icon Skan umowy załącznik do pisma z 29.04.2022.pdf 2022-05-10 09:01 4.95 MB

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 2022-04-15 13:15 -
  icon Informacje o wynikach Informacje o wynikach 2022-06-01 14:24 -
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2022-05-10 14:03 -
  icon Informacja o wynikach - Sprostowanie Informacja o wynikach - Sprostowanie 2022-06-02 15:15 -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa