Utrzymanie zieleni niskiej z podziałem na części: Część I - Usługi polegające na pracach ogrodniczo-porządkowych terenów zieleni w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy – obszar Włochy w 2023 roku. Część II - Usługi polegające na pracach ogrodniczo-porządkowych terenów zieleni w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy – obszar Okęcie w 2023 roku.

 • Numer postępowania PN 8/2022
 • Typ postępowania Postępowanie unijne
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Uwagi

  Termin składania ofert został zmieniony.

  Termin składania ofert został zmieniony na 2022-05-11 10:00.

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Usługi
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2022-05-11 10:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2022-05-11 10:15
  Publikacja w strefie publicznej:
  2022-03-29
  Termin zakończenia postępowania:
  --

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2022-03-29 12:33 -
  icon Ogłoszenie.pdf 2022-03-29 12:33 0.19 MB
  icon SWZ - utrzymanie zieleni niskiej Cz. I i Cz. II.pdf 2022-03-29 12:33 1.39 MB
  icon Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty - CZ. I.docx 2022-03-29 12:33 0.03 MB
  icon Załącznik nr 1a do SWZ - Formularz oferty - CZ. II.docx 2022-03-29 12:33 0.03 MB
  icon Projektowane postanowienia Umowy - Okęcie.pdf 2022-03-29 12:33 0.64 MB
  icon Projektowane postanowienia Umowy - Włochy.pdf 2022-03-29 12:33 0.64 MB
  icon kosztorys ofertowy OKĘCIE.xlsx 2022-03-29 12:33 0.02 MB
  icon kosztorys ofertowy WŁOCHY.xlsx 2022-03-29 12:33 0.02 MB
  icon Cz. I - JEDZ - załącznik nr 3 do SWZ.zip 2022-03-29 12:33 0.07 MB
  icon Cz. II - JEDZ - załacznik nr 3 a do SWZ.zip 2022-03-29 12:33 0.07 MB
  icon Załącznik nr 1 i 2 do umowy Włochy.docx 2022-03-29 12:33 0.05 MB
  icon załączniki nr 1 i 2 do umowy Okęcie.doc 2022-03-29 12:33 0.13 MB
  icon Załącznik nr 2 do SWZ - Instrukcje dla Wykonawcy(TP8-2022).7z 2022-03-29 12:33 4.53 MB
  icon Załącznik nr 4 do SWZ - Grupa kapitałowa - Cz. I.docx 2022-03-29 12:33 0.02 MB
  icon Załącznik nr 4a do SWZ - Grupa kapitałowa - Cz. II.docx 2022-03-29 12:33 0.02 MB
  icon Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji Cz. I.docx 2022-03-29 12:33 0.02 MB
  icon Załącznik nr 5a do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji Cz. II.docx 2022-03-29 12:33 0.02 MB
  icon Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Cz. I.docx 2022-03-29 12:33 0.01 MB
  icon Załącznik nr 6a do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubieg. się o zam. Cz. II.DOC 2022-03-29 12:33 0.01 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2022-04-25 15:40 -
  icon PN_8-2022_zmiana_treści_SWZ.pdf 2022-04-25 11:07 0.77 MB
  icon Sprostowanie Ogłoszenia.pdf 2022-04-25 11:07 0.07 MB
  icon zmiana ogłoszenia_termin_warunki_z dnia 2 maja.pdf 2022-05-02 10:08 0.09 MB
  icon PN 8-2022 (2)zmiana treści SWZ_termin_warunki_z 2 maja 22.pdf 2022-05-02 10:09 0.34 MB
  icon PN 8-2022 (Cz. II) Załącznik 11a do SWZ_zmiana 2.05.2022.DOC 2022-05-02 10:09 0.17 MB
  icon PN 8-2022 (Cz.I) Załącznik nr 9 do SWZ_zmiana 2.05.2022.doc 2022-05-02 10:09 0.17 MB
  icon PN 8-2022 (Cz.I) Załącznik nr 10 do SWZ_zmiana 2.05.2022.doc 2022-05-02 10:09 0.17 MB
  icon PN 8-2022 (Cz.I) Załącznik nr 11 do SWZ_zmiana 2.05.2022.DOC 2022-05-02 10:09 0.17 MB
  icon PN 8-2022 (Cz.II) Załącznik nr 9a do SWZ_zmiana 2.05.2022.doc 2022-05-02 10:09 0.17 MB
  icon PN 8-2022 (Cz.II) Załącznik nr 10a do SWZ_zmiana 2.05.2022.doc 2022-05-02 10:10 0.17 MB

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 2022-03-29 12:38 -
  icon Informacje o wynikach Informacje o wynikach 2022-07-20 10:37 -
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2022-05-11 13:50 -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa