Prowadzenie oczyszczania ulic lokalnych, chodników, zatok parkingowych oraz przejść na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z podziałem na części: I. Zimowe w 2022-2023 r. ; II. Letnie w 2023 r.

 • Numer postępowania PN 10/2022
 • Typ postępowania Postępowanie unijne
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Uwagi

  Termin składania ofert został zmieniony na 2022-05-10 10:00.

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Usługi
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2022-05-10 10:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2022-05-10 10:15
  Publikacja w strefie publicznej:
  2022-04-01
  Termin zakończenia postępowania:
  --

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2022-04-01 16:34 -
  icon Ogłoszenie o zamówieniu (PN 10-2022) -2022-OJS065-170901-pl.pdf Postępowanie bez przewidywanej aukcji elektronicznej 2022-04-01 16:34 0.22 MB
  icon część I - Załącznik nr 1 do SWZ (formularz ofertowy) - PN 10-2022.doc 2022-04-01 16:34 0.17 MB
  icon JEDZ - część I (PN 10-2022).7z zał. nr 3 do SWZ 2022-04-01 16:34 0.07 MB
  icon część I -Załączniki nr 4, 6,7 do SWZ - PN 10-2022.doc 2022-04-01 16:34 0.16 MB
  icon cz. I - zał nr 5 do SWZ (propjektowane postanowienia umowy).pdf 2022-04-01 16:34 0.69 MB
  icon cz. I - załącznik nr 1 do umowy.pdf 2022-04-01 16:34 0.49 MB
  icon cz. I - załącznik nr 2 do umowy.pdf 2022-04-01 16:34 0.29 MB
  icon cz. I - załącznik nr 4 do umowy.pdf 2022-04-01 16:34 0.83 MB
  icon CZ. I Kosztorys Ofertowy Zima (ZAŁ. NR 8 DO SWZ).xls 2022-04-01 16:34 0.04 MB
  icon część II - Załącznik nr 1a do SWZ (formularz ofertowy) - PN 10-2022.doc 2022-04-01 16:34 0.17 MB
  icon CZĘŚĆ II - JEDZ (PN 10-2022).7z zał. nr 3a do SWZ 2022-04-01 16:34 0.07 MB
  icon część II -Załączniki nr 4a, 6a,7a do SWZ - PN 10-2022.doc 2022-04-01 16:34 0.16 MB
  icon cz. II - zał nr 5a do SWZ (projektowane postanowienia umowy).pdf 2022-04-01 16:34 0.64 MB
  icon cz. II - załącznik nr 1 do umowy.pdf 2022-04-01 16:34 0.5 MB
  icon cz. II - załącznik nr 2 do umowy.pdf 2022-04-01 16:34 0.28 MB
  icon cz. II - załącznik nr 4 do umowy.pdf 2022-04-01 16:34 0.83 MB
  icon SWZ PN 10-2022 (BEZ AUKCJI ELEKTRONICZNEJ).pdf Postępowanie bez przewidywanej aukcji elektronicznej 2022-04-01 16:34 1.43 MB
  icon Załącznik nr 2 do SWZ - Instrukcje dla Wykonawcy(PN 10-2022).7z 2022-04-01 16:34 4.53 MB
  icon CZ. II Kosztorys Ofertowy Lato (ZAŁ. NR 8a DO SWZ).xls 2022-04-01 16:34 0.04 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2022-05-02 14:18 -
  icon sprostowanie 2022-OJS080-216319-pl.pdf Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji - sprostowanie - opublikowane w dniu 25.04.2022 r. 2022-04-25 09:41 0.07 MB
  icon PN_10-2022_zmiana_treści_SWZ.pdf zamieszczenie w dniu 25.04.2022 r. 2022-04-25 09:41 0.83 MB
  icon PN 10-2022 - sprostowanie -2022-OJS085-230931-pl.pdf (2) Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji - sprostowanie - opublikowane w dniu 02.05.2022 r. 2022-05-02 14:18 0.09 MB
  icon PN 10-2022 (2 zmiana treści SWZ).pdf (2) Zmiana treści SWZ - zamieszczona w dniu 02.05.2022 r. 2022-05-02 14:18 1.06 MB
  icon PN 10-2022 (Cz.I) Załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie aktualn. art. 7 ust. 1.doc Załącznik do (2) zmiany treści SWZ - zamieszczonej w dniu 02.05.2022 r. 2022-05-02 14:18 0.17 MB
  icon PN 10-2022 (Cz.I) Załącznik nr 10 do SWZ.doc Załącznik do (2) zmiany treści SWZ - zamieszczonej w dniu 02.05.2022 r. 2022-05-02 14:18 0.17 MB
  icon PN 10-2022 (Cz.I) Załącznik nr 11 do SWZ - Oświadczenie podwykonawcy lub dostawcy.doc Załącznik do (2) zmiany treści SWZ - zamieszczonej w dniu 02.05.2022 r. 2022-05-02 14:18 0.17 MB
  icon PN 10-2022 (Cz.II) Załącznik nr 9a do SWZ - Oświadczenie aktualn. art. 7 ust. 1.doc Załącznik do (2) zmiany treści SWZ - zamieszczonej w dniu 02.05.2022 r. 2022-05-02 14:18 0.17 MB
  icon PN 10-2022 (Cz.II) Załącznik nr 10a do SWZ.doc Załącznik do (2) zmiany treści SWZ - zamieszczonej w dniu 02.05.2022 r. 2022-05-02 14:18 0.17 MB
  icon PN 10-2022 (CZ.II) Załącznik nr 11a do SWZ - Oświadczenie podwykonawcy lub dostawcy.doc Załącznik do (2) zmiany treści SWZ - zamieszczonej w dniu 02.05.2022 r. 2022-05-02 14:18 0.17 MB

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 2022-04-01 16:37 -
  icon Informacje o wynikach Informacje o wynikach dla części I oraz części II zamówienia 2022-07-13 16:04 -
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2022-05-10 15:36 -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa