Wykonanie remontu sieci kanalizacji deszczowej w ul. Mikołajskiej na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

 • Numer postępowania TPBN 14.2022
 • Typ postępowania Postępowanie krajowe
 • Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy

  Uwagi

  Termin składania ofert został zmieniony.

  W ogłoszeniu zaktualizowano termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Roboty budowlane
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2022-05-24 10:00
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2022-05-24 10:15
  Publikacja w strefie publicznej:
  2022-05-04
  Termin zakończenia postępowania:
  2022-07-08

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2022-05-04 08:28 -
  icon SWZ Mikołajska.docx 2022-05-04 08:28 0.14 MB
  icon Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty.doc 2022-05-04 08:28 0.16 MB
  icon Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.docx 2022-05-04 08:28 0.02 MB
  icon Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie w sprawie wykluczenia.doc 2022-05-04 08:28 0.18 MB
  icon Załącznik nr 4 do SWZ - PPU.doc 2022-05-04 08:28 0.13 MB
  icon OPZ załącznik nr 1 PPU.docx 2022-05-04 08:28 0.03 MB
  icon STWiOR - załącznik nr 2 PPU.doc 2022-05-04 08:28 0.2 MB
  icon Przedmiar - załącznik nr 3 PPU.pdf 2022-05-04 08:28 2.07 MB
  icon Oświadczenie KS - załącznik nr 4 PPU.docx 2022-05-04 08:28 0.01 MB
  icon Załącznik nr 2 do SWZ - Instrukcje dla użytkownika platformy.zip 2022-05-04 08:28 5.61 MB
  icon Mapka - załącznik OPZ.pdf 2022-05-04 08:28 0.27 MB
  icon Ogłoszenie 2022/BZP 00143339/01.pdf 2022-05-04 08:28 0.11 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Wyjasnienie SWZ 2022-05-16.pdf 2022-05-19 09:33 0.73 MB
  icon Kwota na sfinansowanie zamówienia TPBN.14.2022.pdf 2022-05-19 09:34 0.13 MB
  icon Ogłoszenie 2022/BZP 00167212/01.pdf 2022-05-19 13:21 0.04 MB
  icon Zmiana terminu składania ofert 2022-05-19.pdf 2022-05-19 13:21 0.21 MB

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 2022-05-19 16:14 -
  icon Informacje o wynikach Informacje o wynikach 2022-05-31 15:20 -
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2022-05-24 14:56 -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa