Konserwacja i remont urządzeń odwadniających na drogach na terenie Dzielnicy Włochy.

 • Numer postępowania TPBN 15/2022
 • Typ postępowania Postępowanie krajowe
 • Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Roboty budowlane
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2022-06-14 10:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2022-06-14 10:15
  Publikacja w strefie publicznej:
  2022-05-30
  Termin zakończenia postępowania:
  --

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2022-05-30 12:36 -
  icon Ogłoszenie TPBN 15-2022.pdf 2022-05-30 12:36 1.55 MB
  icon Załącznik Nr 1 do SWZ (Formularz Oferty) TPBN 15-2022.docx 2022-05-30 12:36 0.03 MB
  icon Kosztorys ofertowy.xlsx 2022-05-30 12:36 0.02 MB
  icon Projektowane postanowienia umowy TPBN 15-2022.pdf 2022-05-30 12:36 0.39 MB
  icon Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.pdf 2022-05-30 12:36 0.84 MB
  icon Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie w sprawie wykluczenia.doc 2022-05-30 12:36 0.18 MB
  icon Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.docx 2022-05-30 12:36 0.02 MB
  icon SWZ TPBN 15-2022.pdf 2022-05-30 12:36 1.15 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do PPU.pdf 2022-06-02 09:52 0.3 MB

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 2022-05-30 12:38 -
  icon Informacje o wynikach Informacje o wynikach 2022-06-15 14:50 -
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2022-06-14 13:47 -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa