Czyszczenie studni chłonnych wraz z odpompowaniem z nich wody, czyszczenie wpustów ulicznych i odcinków kanałów deszczowych na terenie Dzielnicy Włochy.

 • Numer postępowania TPBN 18/2022
 • Typ postępowania Postępowanie krajowe
 • Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy

  Uwagi

  Termin składania ofert został zmieniony.

  W ogłoszeniu zaktualizowano termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Usługi
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2022-06-13 10:00
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2022-06-13 10:15
  Publikacja w strefie publicznej:
  2022-06-01
  Termin zakończenia postępowania:
  2023-01-02

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2022-06-01 13:14 -
  icon Załącznik Nr 1 do SWZ (Formularz Oferty) TPBN 18-2022.docx 2022-06-01 13:14 0.03 MB
  icon Kosztorys ofertowy.xlsx 2022-06-01 13:14 0.01 MB
  icon Umowa - TPBN 18-2022.pdf 2022-06-01 13:14 0.39 MB
  icon Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie w sprawie wykluczenia.doc 2022-06-01 13:14 0.18 MB
  icon Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.docx 2022-06-01 13:14 0.02 MB
  icon Ogłoszenie o zamówieniu TPBN 18-2022.pdf 2022-06-01 13:14 1.53 MB
  icon SWZ - TPBN 18-2022.pdf 2022-06-01 13:14 1.08 MB
  icon Specyfikacja zakresu prac.pdf 2022-06-01 13:14 0.31 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Ogłoszenie zmienione.pdf 2022-06-03 13:59 0.04 MB
  icon Zmiana treści SWZ TPBN 18-2022.pdf 2022-06-03 13:58 0.67 MB
  icon Kosztorys ofertowy — poprawiony.xlsx 2022-06-03 14:26 0.01 MB
  icon Zmienione ogłoszenie -2 07.06.2022.pdf 2022-06-07 14:13 0.04 MB
  icon Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ TPBN - 18 (07.06.2022).pdf 2022-06-07 14:14 0.55 MB

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 2022-06-01 13:19 -
  icon Informacje o wynikach Informacje o wynikach 2022-06-27 11:10 -
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2022-06-13 13:05 -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa