"Zaprojektuj i wybuduj " zadaszenie pneumatyczne boiska przy ul. Worobczuka, z wymianą nawierzchni, niezbędną infrastrukturą oraz pełnienie nadzoru

 • Numer postępowania 24/WIR/2022
 • Typ postępowania Postępowanie krajowe
 • Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy

  Uwagi

  Termin składania ofert został zmieniony.

  W ogłoszeniu zaktualizowano termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Roboty budowlane
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2022-06-27 10:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2022-06-27 10:15
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2022-06-08
  Termin zakończenia postępowania:
  --

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2022-06-08 15:52 -
  icon Ogloszenie o zamowieniu.pdf 2022-06-08 15:52 0.13 MB
  icon SWZ_24_WIR_2022_z_zalacznikami.zip 2022-06-08 15:52 56.92 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf 2022-06-22 10:17 0.04 MB
  icon Wyjaśnienia treści SWZ_22_06_2022.pdf 2022-06-22 10:20 1.69 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto Data publikacji
  "Zaprojektuj i wybuduj " zadaszenie pneumatyczne boiska przy ul. Worobczuka, z wymianą nawierzchni, niezbędną infrastrukturą oraz pełnienie nadzoru 1 397 543,17 PLN 2022-06-27 10:18

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert -

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji
  Informacja o wynikach dotyczy części: 1 2022-07-11 15:38

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa