Usługi polegające na realizacji zwycięskich zamierzeń Budżetu obywatelskiego na rok 2022 NR ESOG 705 - Drzewa dla Włoch - edycja III oraz ESOG 1807 - Nasadzenia zieleni przy ul. Dźwigowej

 • Numer postępowania PN 19.2022
 • Typ postępowania Postępowanie unijne
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Usługi
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2022-07-11 10:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2022-07-11 10:15
  Publikacja w strefie publicznej:
  2022-06-10
  Termin zakończenia postępowania:
  --
  Zaszyfrownanie (dodanie dokumentu lub zapisanie oferty)

  Nadaj dowolne, własne hasło, którym zostanie zaszyfrowana oferta oraz wszystkie załączone dokumenty.

  Uwaga! Zapamiętaj hasło - wymagane ono będzie przy ponownym złożeniu oferty oraz do jej podglądu.

  Jeżeli zapomniałeś hasła wycofaj i/lub usuń ofertę, co umożliwi Ci nadanie nowego hasła oraz ponowne wprowadzenie oferty do systemu.

  Tego hasła nie musisz podawać Zamawiającemu. Zamawiający do momentu otwarcia ofert nie ma wglądu do Twojej oferty.

  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2022-06-10 09:50 -
  icon PPU zał nr 4b Kosztorys ofertowy ESOG 1807 - 23 proc.pdf Dokument składany wraz z ofertą 2022-06-10 09:50 0.11 MB
  icon PPU zał nr 4a Kosztorys ofertowy ESOG 1807 - 8 proc.pdf Dokument składany wraz z ofertą 2022-06-10 09:50 0.11 MB
  icon PPU zał nr 3b Kosztorys ofertowy ESOG 705 - 23 proc.pdf Dokument składany wraz z ofertą 2022-06-10 09:50 0.11 MB
  icon PPU zał nr 3a Kosztorys ofertowy ESOG 705 - 8 proc.pdf Dokument składany wraz z ofertą 2022-06-10 09:50 0.12 MB
  icon PPU zał nr 2 STWiORB.pdf 2022-06-10 09:50 1.07 MB
  icon PPU zał. nr 1h Opis techniczny - Rys. ul. Tumska.pdf 2022-06-10 09:50 0.19 MB
  icon PPU zał. nr 1g Opis techniczny - Rys. ul. Trapez.pdf 2022-06-10 09:50 0.22 MB
  icon PPU zał. nr 1f Opis techniczny - Rys. ul. Sulmierzycka.pdf 2022-06-10 09:50 0.24 MB
  icon PPU zał. nr 1e Opis techniczny - Rys. ul. Ogrodników.pdf 2022-06-10 09:50 0.19 MB
  icon PPU zał. nr 1d Opis techniczny - Rys. ul. Obywatelska.pdf 2022-06-10 09:50 0.21 MB
  icon PPU zał. nr 1c Opis techniczny - Rys. ul. Naukowa.pdf 2022-06-10 09:50 0.19 MB
  icon PPU zał. nr 1b Opis techniczny - Rys. ul. Dźwigowa.pdf 2022-06-10 09:50 0.54 MB
  icon PPU zał. nr 1a Opis techniczny - opis.pdf 2022-06-10 09:50 0.79 MB
  icon Załącznik nr 7 do SWZ - Projektowane postanowienia umowne (PPU).pdf Projektowane postanowienia umowne 2022-06-10 09:50 0.31 MB
  icon Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.doc Dokument składany wraz z ofertą 2022-06-10 09:50 0.03 MB
  icon Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej.doc Dokument składany na wezwanie Zamawiającego 2022-06-10 09:50 0.15 MB
  icon Załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz osób.doc Dokument składany na wezwanie Zamawiającego 2022-06-10 09:50 0.16 MB
  icon Załącznik nr 3 do SWZ - Wykaz usług.doc Dokument składany na wezwanie Zamawiającego 2022-06-10 09:50 0.16 MB
  icon SWZ PN 19.2022.pdf 2022-06-10 09:50 1.14 MB
  icon Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty.doc 2022-06-10 09:50 0.16 MB
  icon Ogłoszenie 2022-OJS111-312237-pl.pdf 2022-06-10 09:50 0.12 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon JEDZ_PN 19.2022 (1).xml Załącznik nr 2 do SWZ - JEDZ 2022-06-10 09:58 0.0 MB
  icon zmiana SWZ PN 19.2022.pdf 2022-06-20 15:58 0.3 MB
  icon zmiana Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ.doc 2022-06-20 15:58 0.15 MB
  icon zmiana Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ.pdf 2022-06-20 15:58 0.16 MB

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 2022-06-13 09:36 -
  icon Informacje o wynikach Informacje o wynikach 2022-08-18 10:54 -
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2022-07-11 15:21 -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa