Wykonanie przebudowy, remontu i rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 66 wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu, budową boiska zewnętrznego wraz z budową i przebudową ciągów pieszo-jezdnych oraz przebudową istniejącej wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej, wodnej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, elektrycznej i teletechnicznej przy ul. Przepiórki 16/18 w Warszawie

 • Numer postępowania TPBN 17/2022
 • Typ postępowania Postępowanie krajowe
 • Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy

  Uwagi

  Postępowanie unieważnione

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Roboty budowlane
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2022-07-05 10:00  - Postępowanie unieważnione
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2022-07-05 10:15  - Postępowanie unieważnione
  Publikacja w strefie publicznej:
  2022-05-19
  Termin zakończenia postępowania:
  --

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2022-05-19 15:40 -
  icon ogłoszenie o zamówieniu (TPBN 17-2022).pdf 2022-05-19 15:40 0.14 MB
  icon SWZ(TPBN 17-2022).pdf 2022-05-19 15:40 1.29 MB
  icon Załącznik nr 1 do SWZ (formularz ofertowy) - TPBN 17-2022.doc 2022-05-19 15:40 0.18 MB
  icon TPBN 17-22 -Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie w sprawie wykluczenia.doc 2022-05-19 15:40 0.18 MB
  icon (TPBN 17-2022)Zał. 3 do SWZ.doc 2022-05-19 15:40 0.17 MB
  icon Załączni nr 4 do SWZ (projektowane postanowienia umowy).pdf 2022-05-19 15:40 1.08 MB
  icon (TPBN 17-2022)Zał. nr 5 do SWZ.doc 2022-05-19 15:40 0.17 MB
  icon zał. nr 6 a do SWZ - PZT -Tom I.7z 2022-05-19 15:40 4.02 MB
  icon zał. nr 6 b do SWZ - projekt archit-bud-Tom II.7z 2022-05-19 15:40 23.86 MB
  icon zał. nr 6 c do SWZ -Tom III.7z 2022-05-19 15:40 20.63 MB
  icon (zał. nr 7 do SWZ)PT branża konstrukcyjna(cz. I).7z 2022-05-19 15:40 28.11 MB
  icon (zał. nr 7 do SWZ)PT branża konstrukcyjna(cz. II).7z 2022-05-19 15:40 10.65 MB
  icon załacznik nr 8 doSWZ - PT Branża sanit(cz. I).7z 2022-05-19 15:40 12.21 MB
  icon załacznik nr 8 doSWZ - PT Branża sanit(cz. II).7z 2022-05-19 15:40 8.63 MB
  icon załacznik nr 8 doSWZ - PT Branża sanit(cz. III).7z 2022-05-19 15:40 11.94 MB
  icon załacznik nr 8 doSWZ - PT Branża sanit(cz. IV).7z 2022-05-19 15:40 33.39 MB
  icon (zał. nr 9 do SWZ)PT branży elektrycznej i teletechnicznej.7z 2022-05-19 15:40 80.42 MB
  icon (zał. nr 10 do SWZ) PW Architektura - TOM I.7z 2022-05-19 15:40 4.18 MB
  icon (zał. nr 11 do SWZ) PW Architektura - Tom II.7z 2022-05-19 15:40 32.02 MB
  icon (zał. nr 12 do SWZ) - PW branża konstrukcyjna.7z 2022-05-19 15:40 38.23 MB
  icon (zał. nr 13 do SWZ) PW Branża sanitarna(cz.I).7z 2022-05-19 15:40 13.65 MB
  icon (zał. nr 13 do SWZ) PW Branża sanitarna(cz.II).7z 2022-05-19 15:40 12.01 MB
  icon (zał. nr 13 do SWZ) PW Branża sanitarna(cz.III).7z 2022-05-19 15:40 93.53 MB
  icon (zał. nr 14 do SWZ) PW Branża elektryczna i teletechniczna.7z 2022-05-19 15:40 74.0 MB
  icon (zał. nr 15 do SWZ)03_STWiORB_PDF.7z 2022-05-19 15:40 2.42 MB
  icon (zał. nr 16 do SWZ)2001_ST_SZKOLA_WLOCHY_IS(STWIORB).pdf 2022-05-19 15:40 1.5 MB
  icon (zał. nr 17 do SWZ)STWIORB branży elektrycznej i teletechnicznej.7z 2022-05-19 15:40 0.89 MB
  icon (zał. nr 18 do SWZ)AiK - Etap I - Szkoła-Włochy.pdf NIEAKTUALNY 2022-05-19 15:40 0.63 MB
  icon (zał. nr 19 do SWZ)AiK - Etap II - Szkoła-Włochy.pdf 2022-05-19 15:40 0.24 MB
  icon (zał. nr 20 do SWZ)AiK - Etap III - Szkoła-Włochy.pdf 2022-05-19 15:40 0.46 MB
  icon (zał. nr 21 do SWZ)Szkoła włochy sanitarna popr. Etap I przedmiar.pdf 2022-05-19 15:40 0.6 MB
  icon (zał. nr 22 do SWZ)zkoła włochy sanitarna popr. Etap II przedmiar.pdf 2022-05-19 15:40 0.29 MB
  icon (zał. nr 23 do SWZ)Szkoła włochy sanitarna popr. Etap III Przedmiar.pdf 2022-05-19 15:40 0.36 MB
  icon (zał. nr 24 do SWZ)DiP - Drogi, parkingi, przebudowy - Szkoła- Włochy.pdf 2022-05-19 15:40 0.2 MB
  icon (zał. nr 25 do SWZ)2001_PW_EL_PR_01 etap I.pdf 2022-05-19 15:40 1.07 MB
  icon (zał. nr 26 do SWZ)2001_PW_EL_PR_02 etap II.pdf 2022-05-19 15:40 0.44 MB
  icon (zał. nr 27 do SWZ)2001_PW_EL_PR_03 etap III.pdf 2022-05-19 15:40 0.44 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2022-06-30 13:43 -
  icon (1) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (TPBN 17-2022).pdf 2022-06-01 16:04 0.04 MB
  icon (1) Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ (TPBN 17-2022).pdf 2022-06-01 16:04 1.06 MB
  icon TPBN 17-2022 (2) wyjaśnienie i zmiana treści SWZ.pdf 2022-06-03 16:11 1.0 MB
  icon AiK - Etap I - Szkoła-Włochy(zmieniony zał. nr 18 do SWZ).pdf załącznik do wyjaśnienia i zmiany treści SWZ z dnia 03.06.2022 r. NIEAKTUALNY 2022-06-03 16:11 0.33 MB
  icon Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 09.06.2022(TPBN 17-2022).pdf 2022-06-09 12:05 0.04 MB
  icon (3) Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ (TPBN 17-2022).pdf zamieszczenie w dniu 09.06.2022 r. 2022-06-09 12:05 1.05 MB
  icon aktualny zał. nr 18 do SWZ - AiK - Etap I - Szkoła-Włochy re.pdf AKTUALNY - załącznik do wyjaśnienia i zmiany treści SWZ z dnia 09.06.2022 2022-06-09 12:05 0.33 MB
  icon (4) wyjaśnienia i zmiana treści SWZ - TPBN 17-2022(dnia 10.06.2022r.).pdf 2022-06-10 15:37 1.22 MB
  icon ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 13.06.2022 (TPBN 17-2022).pdf 2022-06-13 15:55 0.06 MB
  icon (5) wyjaśnienia i zmiana treści SWZ - TPBN 17-2022(dnia 13.06.2022r.).pdf 2022-06-13 15:55 0.92 MB
  icon ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 24.06.2022 (TPBN 17-2022).pdf 2022-06-24 14:43 0.04 MB
  icon (6) wyjasnienie i zmiana SWZ (TPBN 17-2022).pdf zamieszczenie w dniu 24.06.2022 r. 2022-06-24 14:43 0.92 MB
  icon (7) Wyjasnienia i uzupełnienie treści SWZ (TPBN 17-2022).pdf Znak sprawy: UD-XVI-WZP.271.19.TPBN 17 .2022.ADE ( 60 ) z dnia 24.06.2022 r. 2022-06-24 15:52 1.04 MB
  icon załącznik do odpowiedzi na pyt. 19.7z Załącznik do wyjaśnienia i uzupełnienia treści SWZ z z dnia 24.06.2022 r. Znak sprawy: UD-XVI-WZP.271.19.TPBN 17 .2022.ADE ( 60 ) 2022-06-24 15:52 9.23 MB
  icon (odp. na pyt. 30)2001_PW_IS_01_20_309 - Schemat rozdzielacza.pdf Załącznik do wyjaśnienia i uzupełnienia treści SWZ z dnia 24.06.2022 r. Znak sprawy: UD-XVI-WZP.271.19.TPBN 17 .2022.ADE ( 60 ) 2022-06-24 15:52 0.46 MB
  icon załącznik do odp. na pytanie 45.7z Załącznik do wyjaśnienia i uzupełnienia treści SWZ z dnia 24.06.2022 r. Znak sprawy: UD-XVI-WZP.271.19.TPBN 17 .2022.ADE ( 60 ) 2022-06-24 15:52 7.94 MB
  icon (8) wyjaśnienie treści SWZ (TPBN 17-2022).pdf zamieszczenie w dniu 27.06.2022 r. 2022-06-27 16:07 0.83 MB
  icon (9) ujednolicenie odpowiedzi - TPBN 17-2022.pdf uszczegółowienie odpowiedzi zamieszczone w dniu 28.06.2022 r. 2022-06-28 15:31 0.71 MB
  icon ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (TPBN 17-2022).pdf Zamieszczenie w dniu 30.06.2022 r. 2022-06-30 13:43 0.04 MB
  icon (10) ujednolicenie wyjaśnień i zmiana treści SWZ(TPBN 17-2022).pdf Zamieszczenie w dniu 30.06.2022 r. 2022-06-30 13:43 0.93 MB

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 2022-05-19 16:03 -
  icon Informacje o wynikach Informacje o wynikach 2022-09-12 15:47 -
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2022-07-05 13:56 -
  icon Dokumenty dotyczące odwołania Dokumenty dotyczące odwołania 2022-05-26 16:00 -
  icon Odpowiedź Zamawiającego na wniesione odwołanie w dniu 24.05.2022 r. Odpowiedź Zamawiającego na wniesione odwołanie w dniu 24.05.2022 r. 2022-05-31 14:21 -
  icon Informacja o unieważnieniu postępowania Informacja o unieważnieniu postępowania 2022-09-12 15:52 -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa