Wymiana oświetlenia ul. Budy na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

 • Numer postępowania UD-I-WZP.271.42.2022.APO
 • Typ postępowania Postępowanie krajowe
 • Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Roboty budowlane
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2022-08-11 10:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2022-08-11 10:30
  Publikacja w strefie publicznej:
  2022-07-25
  Termin zakończenia postępowania:
  --

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2022-07-25 12:40 -
  icon Ogłoszenie 2022/BZP 00274738/01.pdf 2022-07-25 12:40 -
  icon SWZ.docx 2022-07-25 12:40 0.06 MB
  icon Załącznik nr 1 do SWZ - Program Funkcjonalno-Użytkowy.docx 2022-07-25 12:40 2.86 MB
  icon załącznik nr 2 do SWZ_Formularz oferty.docx 2022-07-25 12:40 0.03 MB
  icon załącznik nr 3 do SWZ_Oświadczenie art. 125 ust. 1.docx 2022-07-25 12:40 0.03 MB
  icon załącznik nr 5 do SWZ_Oświadczenie art 7 ust. 1.docx 2022-07-25 12:40 0.03 MB
  icon Załacznik nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.docx 2022-07-25 12:40 0.08 MB
  icon Załącznik nr 3 do PPU - KARTA GWARANCYJNA.docx 2022-07-25 12:40 0.01 MB
  icon Załącznik nr 4 do PPU - Karta Gwarancji jakości na roboty budowlane.doc 2022-07-25 12:40 0.05 MB
  icon Załącznik nr 5 do PPU -RODO_Kaluzula_informacyjna_umowa przy przetargaach.docx 2022-07-25 12:40 0.07 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Pismo nr 2.APO Poprawienie omyłki pisarskiej.docx 2022-07-29 13:40 0.55 MB

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia -
  icon Informacje o wynikach Informacje o wynikach -
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa