Prace polegające na realizacji zwycięskiego zamierzenia budżetu obywatelskiego na rok 2022 Nr ESOG 1408 - Park dla Okęcia

 • Numer postępowania TPBN 30.2022
 • Typ postępowania Postępowanie krajowe
 • Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Roboty budowlane
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2022-09-13 10:00
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2022-09-13 10:15
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2022-08-29
  Termin zakończenia postępowania:
  2022-10-11

  Dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2022-08-29 16:30 -
  icon SWZ park dla Okęcia TPBN 30.2022.pdf Specyfikacja Warunków Zamówienia 2022-08-29 16:30 0.46 MB
  icon Zał. 5a - Przedmiar VAT 8 %.pdf 2022-08-29 16:30 0.43 MB
  icon Zał. 5b - Przedmiar VAT 23 %.pdf 2022-08-29 16:30 1.31 MB
  icon Zał. 7a - Kosztorys ofertowy VAT 8 %.pdf 2022-08-29 16:30 0.27 MB
  icon Zał. 7b - Kosztorys ofertowy VAT 23 %.pdf 2022-08-29 16:30 0.27 MB
  icon Zał. nr 1 do SWZ - Formularz oferty.doc 2022-08-29 16:30 0.16 MB
  icon Zał. nr 1 do SWZ - Formularz oferty.pdf 2022-08-29 16:30 0.3 MB
  icon Zał. nr 2 do SWZ - Oświadczenie w sprawie wykluczenia i spełniania warunków.doc 2022-08-29 16:30 0.18 MB
  icon Zał. nr 2 do SWZ - Oświadczenie w sprawie wykluczenia i spełniania warunków.pdf 2022-08-29 16:30 0.18 MB
  icon Zał. nr 3 - Projektowane postanowienia umowne.doc 2022-08-29 16:30 0.17 MB
  icon Zał. nr 3 - Projektowane postanowienia umowne.pdf 2022-08-29 16:30 0.34 MB
  icon Zał. nr 4a - Projekt zagospodarowania terenu opis.pdf Dokumentacja projektowa 2022-08-29 16:30 3.28 MB
  icon Zał. nr 4b - Projekt zagospodarowania terenu rys.01.pdf Dokumentacja projektowa 2022-08-29 16:30 12.96 MB
  icon Zał. nr 4c - Projekt zagospodarowania terenu rys.02.pdf Dokumentacja projektowa 2022-08-29 16:30 0.5 MB
  icon Zał. nr 4d - Projekt zagospodarowania terenu rys.03.pdf Dokumentacja projektowa 2022-08-29 16:30 0.15 MB
  icon Zał. nr 4e - Projekt zagospodarowania terenu rys.04.pdf Dokumentacja projektowa 2022-08-29 16:30 0.06 MB
  icon Zał. nr 6 - STWiORB.pdf Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 2022-08-29 16:30 2.03 MB
  icon Zał. nr 7a - Kosztorys ofertowy VAT 8 %.xlsx Kosztorys - VAT 8% 2022-08-29 16:30 0.02 MB
  icon Zał. nr 7b - Kosztorys ofertowy VAT 23 %.xlsx Kosztorys - VAT 23% 2022-08-29 16:30 0.02 MB
  icon Zał. nr 8 do SWZ - Oświadczenie wspólnie.docx 2022-08-29 16:30 0.02 MB
  icon Zał. nr 8 do SWZ - Oświadczenie wspólnie.pdf 2022-08-29 16:30 0.16 MB
  icon Zał. nr 9 do SWZ - Wykaz robót budowlanych.doc 2022-08-29 16:30 0.16 MB
  icon Zał. nr 9 do SWZ - Wykaz robót budowlanych.pdf 2022-08-29 16:30 0.17 MB
  icon Zał. nr 10 do SWZ - Wykaz osób.doc 2022-08-29 16:30 0.16 MB
  icon Zał. nr 10 do SWZ - Wykaz osób.pdf 2022-08-29 16:30 0.16 MB
  icon Ogłoszenie 2022/BZP 00324138/01.pdf 2022-08-29 16:30 0.13 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto Data publikacji
  Prace polegające na realizacji zwycięskiego zamierzenia budżetu obywatelskiego na rok 2022 Nr ESOG 1408 - Park dla Okęcia 279 212,26 PLN 2022-09-13 10:17

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2022-09-13 15:00 -
  icon Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 2022-08-30 11:18 -

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji
  Informacja o wynikach dotyczy części: 1 2022-09-21 15:11

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa