,,Rozbudowa Domu Kultury Zacisze o nową salę widowiskową wraz przyłączami wodno-kanalizacyjnymi przy ul. Blokowej 1 w Warszawie”

 • Numer postępowania P-35/22
 • Typ postępowania Postępowanie unijne
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Roboty budowlane
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2022-10-17 09:30 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2022-10-17 10:00
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2022-09-16
  Termin zakończenia postępowania:
  --
  Zaszyfrownanie (dodanie dokumentu lub zapisanie oferty)

  Nadaj dowolne, własne hasło, którym zostanie zaszyfrowana oferta oraz wszystkie załączone dokumenty.

  Uwaga! Zapamiętaj hasło - wymagane ono będzie przy ponownym złożeniu oferty oraz do jej podglądu.

  Jeżeli zapomniałeś hasła wycofaj i/lub usuń ofertę, co umożliwi Ci nadanie nowego hasła oraz ponowne wprowadzenie oferty do systemu.

  Tego hasła nie musisz podawać Zamawiającemu. Zamawiający do momentu otwarcia ofert nie ma wglądu do Twojej oferty.

  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Ogłoszenie 2022-09-16 09:20 -
  icon Dokumentacja.zip 2022-09-16 09:20 0.0 MB
  icon Przedmiary.zip 2022-09-16 09:20 8.58 MB
  icon SWZ.zip 2022-09-16 09:20 0.39 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon zmiana SWZ.doc 2022-09-19 10:37 0.17 MB
  icon Dokumentacja 1 STWOiR.zip 2022-09-19 10:37 13.97 MB
  icon Dokumentacja 2 PB I-II.zip 2022-09-19 10:37 156.97 MB
  icon Dokumentacja 3 PB III-VI.zip 2022-09-19 10:37 87.3 MB
  icon Dokumentacja 4 PROJEKT WYKONAWCZY.zip 2022-09-19 10:37 134.63 MB
  icon Odpowiedzi i przedmiary.zip 2022-09-28 11:34 3.05 MB
  icon Odpowiedzi 2 i zmiana.zip 2022-10-06 14:26 1.31 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto Data publikacji
  ,,Rozbudowa Domu Kultury Zacisze o nową salę widowiskową wraz przyłączami wodno-kanalizacyjnymi przy ul. Blokowej 1 w Warszawie” 12 617 155,04 PLN 2022-10-17 10:00

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2022-10-17 10:10 -

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji
  Informacja o wynikach dotyczy części: 1 2022-11-17 13:16

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa