Wykonanie przebudowy, remontu i rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 66 wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu, budową boiska zewnętrznego wraz z budową i przebudową ciągów pieszo-jezdnych oraz przebudową istniejącej wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej, wodnej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, elektrycznej i teletechnicznej przy ul. Przepiórki 16/18 w Warszawie

 • Numer postępowania PN 36/2022
 • Typ postępowania Postępowanie unijne
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Uwagi

  Termin składania ofert został zmieniony.

  W ogłoszeniu zaktualizowano termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Roboty budowlane
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2022-11-07 12:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2022-11-07 12:15
  Publikacja w strefie publicznej:
  2022-10-05
  Termin zakończenia postępowania:
  --
  Zaszyfrownanie (dodanie dokumentu lub zapisanie oferty)

  Nadaj dowolne, własne hasło, którym zostanie zaszyfrowana oferta oraz wszystkie załączone dokumenty.

  Uwaga! Zapamiętaj hasło - wymagane ono będzie przy ponownym złożeniu oferty oraz do jej podglądu.

  Jeżeli zapomniałeś hasła wycofaj i/lub usuń ofertę, co umożliwi Ci nadanie nowego hasła oraz ponowne wprowadzenie oferty do systemu.

  Tego hasła nie musisz podawać Zamawiającemu. Zamawiający do momentu otwarcia ofert nie ma wglądu do Twojej oferty.

  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2022-10-05 14:19 -
  icon ogłoszenie o zamówieniu 2022-OJS192-542449-pl.pdf 2022-10-05 14:19 0.18 MB
  icon Załącznik nr 1 do SWZ (formularz ofertowy) - PN 36-2022.doc 2022-10-05 14:19 0.17 MB
  icon zał. nr 2 do SWZ -JEDZ_PN 36_2022.xml 2022-10-05 14:19 0.0 MB
  icon Załącznik nr 3 do SWZ - art. 5k -Ośw. w sprawie wykluczenia PN 36-22.doc 2022-10-05 14:19 0.17 MB
  icon Załącznik nr 4 do SWZ - PN .36.-2022.doc 2022-10-05 14:19 0.15 MB
  icon Załącznik nr 6 do SWZ - PN 36-2022.doc 2022-10-05 14:19 0.15 MB
  icon Załącznik nr 7 do SWZ - PN 36.-2022.doc 2022-10-05 14:19 0.15 MB
  icon Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie podwykonawcy lub dostawcy.doc 2022-10-05 14:19 0.17 MB
  icon Załącznik nr 9 do SWZ (wykaz robót budowlanych)(PN 36-2022).doc 2022-10-05 14:19 0.18 MB
  icon Załącznik nr 10 do SWZ (wykaz osób)(PN 36-2022).doc 2022-10-05 14:19 0.18 MB
  icon zał nr 11 do swz(PN 36-2022).7z 2022-10-05 14:19 19.15 MB
  icon zał. nr 12 a do SWZ - PZT -Tom I.7z 2022-10-05 14:19 4.02 MB
  icon zał. nr 12 b do SWZ - projekt archit-bud-Tom II.7z 2022-10-05 14:19 23.86 MB
  icon zał. nr 12 c do SWZ -Tom III.7z 2022-10-05 14:19 20.63 MB
  icon (zał. nr 13 do SWZ)PT branża konstrukcyjna(cz. I).7z 2022-10-05 14:19 28.11 MB
  icon (zał. nr 13 do SWZ)PT branża konstrukcyjna(cz. II).7z 2022-10-05 14:19 10.65 MB
  icon zał. nr 14 doSWZ - PT Branża sanit(cz. I).7z 2022-10-05 14:19 12.21 MB
  icon zał. nr 14 doSWZ - PT Branża sanit(cz. II).7z 2022-10-05 14:19 8.63 MB
  icon zał. nr 14 doSWZ - PT Branża sanit(cz. III).7z 2022-10-05 14:19 11.94 MB
  icon zał. nr 14 doSWZ - PT Branża sanit(cz. IV).7z 2022-10-05 14:19 33.39 MB
  icon (zał. nr 15 do SWZ)PT branży elektrycznej i teletechnicznej.7z 2022-10-05 14:19 80.42 MB
  icon (zał. nr 16 do SWZ) PW Architektura - TOM I.7z 2022-10-05 14:19 4.63 MB
  icon (zał. nr 17 do SWZ) PW Architektura - Tom II.7z 2022-10-05 14:19 32.02 MB
  icon (zał. nr 18 do SWZ) - PW branża konstrukcyjna.7z 2022-10-05 14:19 38.23 MB
  icon (zał. nr 19 do SWZ) PW Branża sanitarna(cz.I).7z 2022-10-05 14:19 13.65 MB
  icon (zał. nr 19 do SWZ) PW Branża sanitarna(cz.II).7z 2022-10-05 14:19 12.01 MB
  icon (zał. nr 19 do SWZ) PW Branża sanitarna(cz.III).7z 2022-10-05 14:19 93.53 MB
  icon (zał. nr 20 do SWZ) PW Branża elektryczna i teletechniczna.7z 2022-10-05 14:19 74.0 MB
  icon (zał. nr 21 do SWZ)03_STWiORB_PDF.7z 2022-10-05 14:19 2.95 MB
  icon (zał. nr 22 do SWZ)2001_ST_SZKOLA_WLOCHY_IS(STWIORB).pdf 2022-10-05 14:19 1.5 MB
  icon (zał. nr 23 do SWZ)STWIORB branży elektrycznej i teletechnicznej.7z 2022-10-05 14:19 0.89 MB
  icon zał. nr 24 do SWZ -AiK - Etap I - Szkoła-Włochy.pdf 2022-10-05 14:19 0.33 MB
  icon zał. nr 25 do SWZ - AiK - Etap II - Szkoła-Włochy.pdf 2022-10-05 14:19 0.13 MB
  icon zał. nr 26 do SWZ - AiK - Etap III - Szkoła-Włochy.pdf 2022-10-05 14:19 0.24 MB
  icon zał. nr 27 do SWZ - Szkoła włochy sanitarna Etap I 1przed.pdf 2022-10-05 14:19 0.44 MB
  icon zał. nr 28 do SWZ - Szkoła włochy sanitarna Etap II przedmiar.pdf 2022-10-05 14:19 0.12 MB
  icon zał. nr 29 do SWZ -Szkoła włochy sanitarna Etap III przedmiar.pdf 2022-10-05 14:19 0.19 MB
  icon zał. nr 30 do SWZ - DiP - Drogi, parkingi, przebudo.pdf 2022-10-05 14:19 0.11 MB
  icon zał. nr 31 do SWZ - KI_IE Szkoła_66_Warszawa_etap I - Przedmiar.pdf 2022-10-05 14:19 0.25 MB
  icon zał. nr 32 do SWZ - KI_IE Szkoła_66_Warszawa_etap II- Przedmiar.pdf 2022-10-05 14:19 0.15 MB
  icon zał. nr 33 do SWZ - KI_IE Szkoła_66_Warszawa_etap III- Przedmiar.pdf 2022-10-05 14:19 0.16 MB
  icon zał. nr 5 do SWZ (projektowane postanowienia umowy).pdf 2022-10-05 14:19 1.09 MB
  icon RODO_Klauzula_informacyjna_umowa.docx 2022-10-05 14:19 0.08 MB
  icon SWZ (PN 36-2022).pdf 2022-10-05 14:19 1.33 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Wyjaśnienia treści SWZ -PN 36-2022 (data 24.10.2022 r.).pdf 2022-10-24 15:56 0.67 MB
  icon (2) wyjaśnienia i zmiana treści SWZ - PN 36-2022 .pdf 2022-10-28 16:02 0.69 MB
  icon Sprostowanie - ogłoszenie zmian przekazane do publikacji w DzUUE w dniu 26.10.2022 r..pdf 2022-10-28 16:02 0.39 MB
  icon Sprostowanie -ogłoszenie opublikowane_2022-OJS210-600224-pl.pdf 2022-10-31 14:23 0.09 MB
  icon (3) WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-PN 36-2022 (zamieszczenie dn. 2.11.2022) .pdf 2022-11-02 14:10 0.65 MB

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia -
  icon Informacje o wynikach Informacje o wynikach -
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa