Świadczenie usług sprzątania Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

 • Numer postępowania 24/2022/PAM
 • Typ postępowania Postępowanie krajowe
 • Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Usługi
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2022-11-24 10:00 (Pozostało: Minął termin składania wniosków / ofert)
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2022-11-24 10:15
  Publikacja w strefie publicznej:
  2022-11-15
  Termin zakończenia postępowania:
  --

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2022-11-15 13:30 -
  icon SWZ.pdf 2022-11-15 13:30 1.41 MB
  icon Formularz oferty Wykonawcy_Załącznik Nr 1 do SWZ.docx 2022-11-15 13:30 0.02 MB
  icon Ogłoszenie o zamówieniu .pdf 2022-11-15 13:30 0.11 MB
  icon Załączniki do edycji.docx 2022-11-15 13:30 0.04 MB
  icon Zał. nr 7 do umowy.pdf 2022-11-15 13:30 0.19 MB
  icon Załącznik Nr 4 do umowy- Protokół odbioru wykonania usługi.pdf 2022-11-15 13:30 0.12 MB
  icon Załącznik Nr 2 do umowy-zakres prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.pdf 2022-11-15 13:30 0.21 MB
  icon Załącznik Nr 3A i 3B do umowy-sprzątanie.pdf 2022-11-15 13:30 0.35 MB
  icon Załącznik Nr 1 do umowy- opis przedmiotu zamówienia.pdf 2022-11-15 13:30 0.67 MB
  icon Załącznik Nr 1A do umowy.pdf 2022-11-15 13:30 0.34 MB
  icon Załącznik Nr 5 do umowy - wykaz osób..pdf 2022-11-15 13:30 0.25 MB
  icon załącznik nr 6 do umowy.pdf 2022-11-15 13:30 0.41 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon projektowane postanowienia umowy.pdf Aktualna projektowane postanowienia umowy 2022-11-15 15:14 0.64 MB

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 2022-11-24 10:05 -
  icon Informacje o wynikach Informacje o wynikach 2022-12-21 15:26 -
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2022-11-24 11:56 -
  icon Informacja z otwarcia ofert dodatkowych Informacja z otwarcia ofert dodatkowych 2022-12-12 11:21 -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa