Dostosowanie budynków VII LO przy ul. Wawelskiej 46 w Warszawie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych

 • Numer postępowania 25/2022/AGK
 • Typ postępowania Postępowanie krajowe
 • Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy

  Uwagi

  Termin składania ofert został zmieniony.

  W ogłoszeniu zaktualizowano termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Roboty budowlane
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2023-02-02 10:00
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2023-02-02 10:15
  Publikacja w strefie publicznej:
  2022-12-29
  Termin zakończenia postępowania:
  2023-04-06

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2022-12-29 12:36 -
  icon Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 2022-12-29 12:36 0.11 MB
  icon SWZ.pdf 2022-12-29 12:36 0.68 MB
  icon Formularz oferty Wykonawcy.docx 2022-12-29 12:36 0.04 MB
  icon Załącznik Nr 1A do SWZ_Kosztorys ofertowy_ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE.xlsx Uwaga, dokument należy złożyć wraz z ofertą! Kosztorys nie podlega uzupełnieniu. Niezłożenie kosztorysu wraz z ofertą skutkuje odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia. 2022-12-29 12:36 0.05 MB
  icon Załącznik Nr 1B do SWZ_Kosztorys ofertowy_PRAWO OPCJI.xlsx Uwaga, dokument należy złożyć wraz z ofertą! Kosztorys nie podlega uzupełnieniu. Niezłożenie kosztorysu wraz z ofertą skutkuje odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia. 2022-12-29 12:36 0.04 MB
  icon Dokumentacja projektowa, Przedmiar i STWiOR.zip 2022-12-29 12:36 203.25 MB
  icon Załącznik Nr 8 do SWZ_projekt umowy.doc 2022-12-29 12:36 0.25 MB
  icon Załaczniki do edycji.docx 2022-12-29 12:36 0.06 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon odpowiedzi na pytania 1.pdf 2023-01-04 13:56 0.27 MB
  icon odpowiedzi na pytania 2.pdf 2023-01-09 14:16 0.61 MB
  icon 468-1-PT_IH-PT_IH_01.pdf Załącznik do odpowiedzi (plik PT IH 01) 2023-01-09 14:17 0.99 MB
  icon Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_zmiana terminu.pdf 2023-01-16 15:03 0.04 MB
  icon odpowiedzi na pytania 3.pdf 2023-01-16 15:04 2.03 MB
  icon odpowiedzi na pytania 4.pdf 2023-01-17 14:39 0.51 MB
  icon Załącznik Nr 1A do SWZ_Kosztorys ofertowy_ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE_blokada VAT 23%.xlsx Zaktualizowany kosztorys ofertowy - zamówienie podstawowe. 2023-01-17 14:38 0.07 MB
  icon Załącznik Nr 1B do SWZ_Kosztorys ofertowy_prawo opcji_blokada vat 23%.xlsx Zaktualizowany kosztorys ofertowy - zamówienie w prawie opcji. 2023-01-17 14:38 0.05 MB
  icon odpowiedzi na pytania 5.pdf 2023-01-18 13:15 0.31 MB
  icon Kosztorys ofertowy z dnia 24 01 2023_Prawo opcji.xlsx Zaktualizowany kosztorys ofertowy - zamówienie w prawie opcji. 2023-01-24 12:22 0.05 MB
  icon Kosztorys ofertowy z dnia 24 01 2023_Zamówienie podstawowe.xlsx Zaktualizowany kosztorys ofertowy - zamówienie podstawowe. 2023-01-24 12:22 0.07 MB
  icon PRZEDMIAR_PRAWO OPCJI z dnia 24 01 2023.xlsx Zaktualizowany przedmiar - zamówienie w prawie opcji. 2023-01-24 12:22 0.04 MB
  icon PRZEDMIAR_ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE z dnia 24 01 2023.xlsx Zaktualizowany przedmiar - zamówienie podstawowe. 2023-01-24 12:21 0.06 MB
  icon Odpowiedzi na pytania 6 z dnia 24 01 2023.pdf 2023-01-24 12:21 0.83 MB
  icon 3144_001 (002).pdf Odpowiedzi na pytania Nr 6 z dnia 24.01.2023 r. (plik zamieszczony ponownie w związku z uszkodzeniem pliku z godziny 12:19) 2023-01-24 16:10 0.83 MB
  icon Ogłoszenieozmianeiogłoszenia_27.01.2023.pdf 2023-01-27 15:10 0.04 MB
  icon odpowiedzi na pytania 7.pdf 2023-01-30 11:18 0.36 MB

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 2023-02-02 10:09 -
  icon Informacje o wynikach Informacje o wynikach 2023-03-17 15:31 -
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2023-02-02 13:34 -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa