Prace geodezyjne na potrzeby modernizacji ewidencji gruntów i budynków Praga-Południe m.st. Warszawy (Obszar VIII).

 • Numer postępowania ZP/AB/271/III-44/23
 • Typ postępowania Postępowanie unijne
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Usługi
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2023-07-03 13:00
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2023-07-03 13:15
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2023-06-05
  Termin zakończenia postępowania:
  --
  Zaszyfrownanie (dodanie dokumentu lub zapisanie oferty)

  Nadaj dowolne, własne hasło, którym zostanie zaszyfrowana oferta oraz wszystkie załączone dokumenty.

  Uwaga! Zapamiętaj hasło - wymagane ono będzie przy ponownym złożeniu oferty oraz do jej podglądu.

  Jeżeli zapomniałeś hasła wycofaj i/lub usuń ofertę, co umożliwi Ci nadanie nowego hasła oraz ponowne wprowadzenie oferty do systemu.

  Tego hasła nie musisz podawać Zamawiającemu. Zamawiający do momentu otwarcia ofert nie ma wglądu do Twojej oferty.

  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Ogłoszenie 2023-06-05 09:24 -
  icon SWZ_44.docx 2023-06-05 09:24 0.13 MB
  icon Załącznik nr 1 do SWZ_Wzór umowy.docx 2023-06-05 09:24 0.08 MB
  icon Załącznik nr 2 do SWZ_oświadczenie z art. 117 ust. 4.docx 2023-06-05 09:24 0.02 MB
  icon Załącznik nr 3 do SWZ_oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ.docx 2023-06-05 09:24 0.03 MB
  icon Załącznik nr 4 do SWZ_oświadczenie_grupa kapitałowa.docx 2023-06-05 09:24 0.02 MB
  icon Załącznik nr 5 do SWZ_oświadczenie z art. 5k rozporządzenia UE.docx 2023-06-05 09:24 0.03 MB
  icon załączniki do umowy.zip 2023-06-05 09:24 5.05 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto Data publikacji
  Prace geodezyjne na potrzeby modernizacji ewidencji gruntów i budynków Praga-Południe m.st. Warszawy (Obszar VIII). 309 000,00 PLN 2023-07-03 13:20

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa