Lista postępowań

Pozycje 1-25 z 4340  pokazuj  pozycji

BIA/WIN/B/X/2/2/3/2635-11/2024 Zakup i dostawa licencji Adobe Photoshop CC, Adobe Ilustrator CC i akcesoriów komputerowych Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2024-02-23 2024-02-28 23:59 --
102/2024 Doświetlenie przejść dla pieszych wraz z wykonaniem oznakowania poziomego masami chemoutwardzalnymi z aktywnymi punktowymi elementami odblaskowymi na terenie Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawa. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Roboty budowlane 2024-02-21 2024-02-28 12:00 --
BA.BZ.272.50.2024.PWA Wykonanie i dostawa 6000 szt. bordowych teczek z tłoczoną syrenką na potrzeby Biur Urzędu m.st. Warszawy. Miasto Stołeczne Warszawa Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2024-02-21 2024-02-26 23:59 --
UD-II-WZP-271.14.2024.WMA/TP1-u Utrzymanie i bieżąca konserwacja urządzeń odwadniających pasy drogowe na obszarze Dzielnicy Białołęka w Warszawie. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-02-20 2024-02-28 11:00 --
UD-XI-WAG.271.4.2024.TPR Zakup artykułów chemicznych oraz środków czystości na potrzeby Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2024-02-20 2024-02-27 16:00 --
ZP/JKA/271/II-17/24 Sukcesywne wykonywanie opracowań fotogrametrycznych dla wywłaszczonych nieruchomości położonych na obszarze m.st. Warszawy Miasto Stołeczne Warszawa Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-02-20 2024-02-28 11:45 --
6/2024/WID Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac projektowych związanych z zadaniem pn.: „Przebudowa pomieszczeń na potrzeby stołówki szkolnej w Szkole podstawowej nr 377 przy ul. Trockiej 4” w Warszawie Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2024-02-16 2024-02-26 15:00 2024-02-27
7/2024/WID Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (w skrócie PFU) na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zadaszenia boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego, ul. Odrowąża 19”. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2024-02-16 2024-02-22 00:00 2024-02-28
39/2024 Opracowanie koncepcji architektonicznej budynku hali sportowej wraz z łącznikiem na terenie Zespołu Szkół nr 11 im. Władysława Grabskiego przy ul. Ratuszowej 13 oraz Szkoły Podstawowej nr 258 im. gen. Jakuba Jasińskiego przy ul. Bertolta Brechta 8 w Warszawie. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2024-02-16 2024-02-22 12:00 --
P-12/24 Dozór i bieżące utrzymanie studni i ujęć wody oligoceńskiej oraz stacji uzdatniania wody w obiektach zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-02-16 2024-02-28 10:00 --
14/WZP/2024 Usługa konserwacji sanitarnej i zabezpieczenia awarii (pogotowia awaryjnego) instalacji sanitarnych w budynkach placówek oświatowych Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy – Obszar 2 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-02-16 2024-02-26 11:00 --
UD-XI-WGN.RZL.7021.31.2024.PTO Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego piwnic w budynku Regulskiej 22a wraz z określeniem przyczyny zalewania i sposobu ich napraw. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2024-02-16 2024-02-23 11:00 --
BA-BZ.272.58.2024.PWA wykonanie i dostawa teczek akt sprawy z nadrukiem dla Biura Audytu Wewnętrznego Miasto Stołeczne Warszawa Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2024-02-16 2024-02-20 23:59 --
4/WIR/2024 Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej dróg będących w zarządzie Dzielnicy Wilanów oraz przepompowni na ul Oś Królewska w roku 2024 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-02-15 2024-02-28 10:00 --
3/2024/AGK Usługi letniego oczyszczania chodników, ulic i strefy SPPN na terenie Dzielnicy Ochota Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ochota Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-02-15 2024-02-26 10:00 --
ZP/EM/271/II-15/24 Zakup laptopów na potrzeby Rady Miasta Miasto Stołeczne Warszawa Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-02-15 2024-02-23 12:00 --
10/ZP/24 Opracowanie dokumentacji projektowej na remont elewacji wraz z izolacją fundamentów w Przedszkolu nr 93 przy ul. Jana Brożka 5 w Warszawie – numer postępowania: 10/ZP/24. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wola Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-02-15 2024-02-27 10:00 --
ZP/AB/271/II-16/24 Zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie na terenie Warszawy 4 zewnętrznych makiet dotykowych odwzorowujących fragmenty przestrzeni miejskiej oraz reliefu z brązu, odwzorowującego fasadę kościoła Miasto Stołeczne Warszawa Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-02-15 2024-02-23 11:00 --
5/WOŚ/2024 Zmiana nasadzeń roślin wzdłuż fragmentu ul. Oś Królewska na odcinku od ul. Kieślowskiego do ul. Rycerstwa Polskiego (strona północna) Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-02-14 2024-02-23 10:00 --
WKP/6/2024 Przeprowadzenie warsztatów okolicznościowych wielkanocno-wiosennych podczas imprezy plenerowej Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2024-02-14 2024-02-21 14:00 --
UD-III-WZP.271.9.2024.EPI Przygotowanie i dostarczenie 2250 paczek żywnościowych, które będą przekazane jako forma wsparcia dla najuboższych mieszkańców Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w okresie świąt Wielkanocnych. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bielany Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-02-14 2024-02-22 10:00 --
WKP/5/2024 Przeprowadzenie degustacji "Żuru wielkanocnego" podczas wydarzenia plenerowego Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2024-02-14 2024-02-21 14:00 --
WKP/4/2024 Zapewnienie zaplecza technicznego na potrzeby wydarzenia plenerowego Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2024-02-14 2024-02-20 14:00 --
UD-VI/WIN/04/2024 Wykonanie przeglądów, napraw, wymiany w miarę potrzeb części lub materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek Konica-Minolta Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Południe Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2024-02-14 2024-02-21 14:00 2024-02-26
UD-IX-ZP-3-2024 „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej montażu paneli fotowoltaicznych na budynku Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych przy ul. Przyrynek 9 w Warszawie” (numer postępowania UD-IX-ZP-3-2024) Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-02-14 2024-02-27 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa