Lista postępowań

Pozycje 1-25 z 2678  pokazuj  pozycji

55/2023 Remonty w Urzędzie Dzielnicy Białołęka przy ul. Modlińskiej 197 w Warszawie. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Roboty budowlane 2023-01-27 2023-02-01 16:00 --
UD-XI-WSR-04.GWY/2023 Organizacja i przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych „Fit to nie mit” dla mieszkańców m.st. Warszawy realizowanych na terenie Dzielnicy Ursus. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-01-26 2023-02-02 12:00 --
UD-XI-WSR-04/GWY/2023 Organizacja i przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych „Fit to nie mit” dla mieszkańców m.st. Warszawy realizowanych na terenie Dzielnicy Ursus. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-01-26 2023-01-27 10:00 --
RZP/18/2023 naprawa klimatyzatora obsługującego serwerownię znajdującą się na parterze budynku Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Śródmieście, przy ul. Nowogrodzkiej 43 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-01-25 2023-02-02 10:00 --
RZP/26/2023 naprawa centrali wentylacyjnej GOLD firmy PM LUFT/SWEGON obsługującej poziom -1 w budynku Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Nowogrodzkiej 43 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-01-25 2023-02-02 11:00 --
UD-IX-ZP-3-2023 Wykonanie dokumentacji projektowej dla montażu instalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 75 im. Marii Konopnickiej przy ul. Niecałej 14 w Warszawie (UD-IX-ZP-3-2023) Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-01-25 2023-02-03 10:00 --
UD-XII-WOŚ-W.271.10.2023.KBA Utrzymanie i konserwacja przepompowni w ul. Spornej Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 2023-01-24 2023-01-30 12:00 2023-02-01
UD-XII-WOŚ-W.271.5.2023.KBA Naprawa tężni ,,Maciejka" w parku Jana Pawła II Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 2023-01-24 2023-01-30 10:00 2023-01-31
2/WZP/2023 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i budowy ul. Farbiarskiej wraz z koncepcją i projektem odwodnienia ulic przyległych i sprawowaniem nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-01-23 2023-01-31 10:00 --
UD-XVIII-WZP.271.1.2023 Usługa sprzątania wewnątrz budynku Urzędu Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy przy ul. J. Słowackiego 6/8 w Warszawie i jego otoczenia oraz w dwóch lokalach należących do Urzędu Dzielnicy Żoliborz przy ul. A. Mickiewicza 23 i ul. Gdańskiej Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-01-20 2023-01-30 10:00 --
UD-XI-WSR-06/GWY/2023 Organizacja i przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych ZUMBA dla mieszkańców m.st. Warszawy realizowanych na terenie Dzielnicy Ursus. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-01-20 2023-01-27 10:00 2023-02-02
UD-XI-WSR-5/GWY/2023 Organizacja i przeprowadzenie zajęć nordic walking dla mieszkańców m.st. Warszawy na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-01-20 2023-01-27 10:00 --
3/WZP/2023 Usługa konserwacji elektrycznej i zabezpieczenia awarii (pogotowia awaryjnego) instalacji elektrycznych w budynkach placówek oświatowych Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-01-20 2023-02-01 10:45 --
UD-XI-WSR-3/GWY/2023 Organizacja i przeprowadzenie treningów biegowych dla wszystkich mieszkańców m.st. Warszawy na terenie Dzielnicy Ursus. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-01-20 2023-01-27 10:00 --
WSR_2_GWY_2023 Organizacja i przeprowadzenie gimnastyki dla seniorów na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-01-20 2023-01-27 10:00 --
RZP/6/2023 Usługa polegająca na wykonaniu oraz dostawie kompozycji kwiatowych: bukietów, wiązanek i wieńców na potrzeby Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2023 r. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-01-20 2023-01-27 16:00 --
UD-XVII-WSZ-PU.271.4.2023.ESK Przeprowadzanie badań i wydawanie opinii przez biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, na potrzeby Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicowego Zespołu Wola w Warszawie Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wola Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-01-20 2023-01-30 09:00 --
UD-XI-WOŚ-Z.272.1.2023 Konserwacja i utrzymanie automatycznej miejskiej toalety na terenie EKOparku w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-01-20 2023-01-30 08:00 2023-02-01
39/ZP/2023 Prenumerata prasy krajowej drogą elektroniczną Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wola Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2023-01-20 2023-02-03 12:00 --
OŚ-I.604.616.2022.MBR (11) Raport za lata 2021-2022 z realizacji Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021-2024 Miasto Stołeczne Warszawa Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-01-20 2023-01-31 16:00 --
TPBN.42.2022 Kompleksowy nadzór inwestorski nad inwestycją pn. "Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18" Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Włochy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-01-19 2023-01-30 10:00 --
UD-XII-WOŚ-W.271.2.2023.KBA Obsługa fontanny w Parku im. Jana Pawła II Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-01-19 2023-01-27 10:00 2023-01-31
UD-IV-WZP.271.3.2023.DKO Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla remontu ul. Orężnej na terenie m. st. Warszawy – Dzielnicy Mokotów Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-01-19 2023-01-31 09:00 --
WND/2/2023 wykonanie dokumentacji dot. prac zabezpieczających i porządkowych na Forcie Bema Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-01-19 2023-01-26 13:00 --
2/WZN/2023 Ochrona fizyczna osób i mienia obiektów przy ul. Kolegiackiej 3, ul. Przyczółkowej 27a i ul. Radosnej 11 w Warszawie Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-01-19 2023-01-27 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa