Lista postępowań

Pozycje 1-25 z 2110  pokazuj  pozycji

UD-VI-WIR 1/2022 Przygotowanie terenu pod realizację dalszych robót budowlanych w ramach zadania pn: "Urządzenie terenu pod Rodzinne Ogródki Działkowe w Ryni" Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Południe Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Roboty budowlane 2022-08-12 2022-08-16 16:00 --
UD-XVII-WSZ-PU.271.17.2022.ESK Usługi biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wola Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-08-10 2022-08-18 10:00 --
39/WIR/2022 Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo–wykonawczej budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Z. Vogla. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-08-05 2022-08-16 10:00 --
RZP/156/2022 Zakup sprzętu komputerowego dla szkół w ramach projektu UE "Droga do sukcesu" nr RPMA.10.01.01-14-b620/18. Część III. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-08-05 2022-08-17 12:00 --
UD-VI-WOŚ.7031.20.2022.ELA Realizacja projektu budżetu obywatelskiego na rok 2022 nr 433 „Nie chcesz mieć szczurów? Zadbaj o koty! – dokarmianie, leczenie i sterylizacja kotów wolno żyjących z Pragi – Południe oraz zakup/wykonanie zimowych budek z Pragi. Kontynuacja projektów z poprzednich edycji Budżetu”, w zakresie zakupu i dostarczenie karmy suchej i mokrej dla kotów wolno żyjących. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Południe Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-08-04 2022-08-15 23:59 --
ZSS/18/2022 Realizacja szkolenia w formie seminarium warsztatowo-wykładowego dla grupy do 30 osób dorosłych, w terminie 5-7 października 2022 roku. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Włochy Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-08-03 2022-08-16 15:00 --
ZP/SW/271/I-129/22 Sukcesywna dostawa druków akcydensowych, pomocniczych na potrzeby Biura Administracji i Spraw Obywatelskich oraz Delegatur w Dzielnicach m.st. Warszawy Miasto Stołeczne Warszawa Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-08-03 2022-08-12 12:00 --
UD-IV-WZP.271.73.2022.DKO Wymiana nawierzchni placów zabaw oraz wymiana ogrodzenia zewnętrznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa zespołu boisk na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212” Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-08-03 2022-08-18 09:00 --
30 /2022 POPRAWA UKŁADU DROGOWEGO W DZIELNICY WESOŁA W WARSZAWIE, ULICE: KONWALIOWA, CIENISTA I MALWY Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wesoła Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-08-03 2022-08-18 10:00 --
55/WZP/2022 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku Miejsca Aktywności Lokalnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Karczunkowskiej 138 w Warszawie Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-08-03 2022-08-11 10:30 --
UD-VI-ZP/34/22 Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 48 „Zielony Groszek” przy ul. Szaserów 119 w Warszawie Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Południe Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-08-03 2022-08-18 10:00 --
UD-XII-WOŚ-W.271.11.2022.KBA naprawy ciągu drenarskiego w rejonie ul. Karczunkowskiej Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 2022-08-02 2022-08-09 10:00 2022-08-18
UD-IV-WZP.271.70.2022.DPE Roboty budowlane polegające na likwidacji nawierzchni betonowej w pasie drogowym ulic: Bałuckiego, Racławickiej, Olkuskiej, Odolańskiej w celu zagospodarowania terenu zielenią, realizowane w ramach projektu z Budżetu Obywatelskiego na 2022 r., pn.: Zieleń zamiast betonu, ESOG: 1007, BO/22/04/0093 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-08-02 2022-08-18 09:00 --
UD-XIII-ZZP.271.32.2022.ARY Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę: układu drogowego w rejonie Parku Aktywności Rodzinnej, drogi 12 KDD i 13 KDD oraz drogi dla rowerów w ul. Mozaikowej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wawer Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-08-01 2022-08-10 09:00 --
ZP/DK/271/II-124/22 Dostawa zasilaczy UPS do budynku Urzędu m st. Warszawy przy ul. Sandomierskiej 12 Miasto Stołeczne Warszawa Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-08-01 2022-08-11 12:00 --
UD-VIII-WZP.271.25.2022 Dowożenie dzieci i uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalistycznych w roku szkolnym 2022/2023 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Rembertów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-08-01 2022-08-09 10:30 --
TPBN 28/2022 Usługi polegające na pracach ogrodniczo - porządkowych terenów zieleni w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy - Obszar Okęcie - w 2023 roku Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Włochy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-08-01 2022-08-11 10:00 --
REK/US/M/63/22/IW ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PRZYSZŁOŚCI TERENÓW DAWNEGO KLUBU SPORTOWEGO „ORZEŁ” Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Południe Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-08-01 2022-08-16 23:59 --
UD-VII-WZP.271.9.2022 Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni poliuretanowej placu zabaw na terenie Przedszkola nr 171 przy ul. Równej 2 w Warszawie, w ramach zadania pn.: „Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych”. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-07-29 2022-08-17 11:00 --
UD-XII-WOŚ-W.271.6.2022.KBA Realizacja projektu z budżetu obywatelskiego „Ursynów przyjazny Jeżom!”. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 2022-07-29 2022-08-09 10:00 2022-08-16
61/WZP/2022 Termomodernizacja w zakresie wymiany pokrycia dachowego i świetlików oraz projekt i budowa instalacji fotowoltaicznych w Szkole Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9 w Warszawie Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-07-29 2022-08-16 11:00 --
UD-VI-ZP/33/22 Remont łazienek w budynku XIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Zbaraskiej 1 w Warszawie Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Południe Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-07-29 2022-08-17 10:00 --
UD-III-WZP.271.23.2022.EPI Zakup regałów metalowych Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bielany Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-07-29 2022-08-08 10:30 --
UD-I-WZP.271.46.2022.MLA Dostawa i montaż wyposażenia komputerowego do nowego przedszkola przy ul. Cokołowej 2 w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-07-29 2022-08-10 11:00 --
UD-XVI-ZPR-0541.3.2022.WWO Oprawa muzyczna podczas imprezy plenerowej 3 września 2022r., godz. 15.00-18.00, teren: Fort V Włochy, między ul. Ryżową, ul. Na Krańcu a ul. Dojazdową w Warszawie. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Włochy Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-07-29 2022-08-12 11:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa