Utrzymanie czystości i porządku terenów będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy Część I - zimowe utrzymanie dróg, parkingów i ciągów pieszo-jezdnych w latach 2020-2022 Część II - utrzymanie porządku i czystości ulic, chodników i parkingów oraz opróżnianie koszy i zbieranie odpadów

 • Numer postępowania 19/WOŚ/2020
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Usługi
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2020-10-06 12:00
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2020-10-06 12:15
  Publikacja w strefie publicznej:
  2020-09-02
  Termin zakończenia postępowania:
  2021-03-08
  Zaszyfrownanie (dodanie dokumentu lub zapisanie oferty)

  Nadaj dowolne, własne hasło, którym zostanie zaszyfrowana oferta oraz wszystkie załączone dokumenty.

  Uwaga! Zapamiętaj hasło - wymagane ono będzie przy modyfikacji złożonej oferty oraz do jej podglądu.

  Jeżeli zapomniałeś hasła wycofaj i/lub usuń ofertę, co umożliwi Ci nadanie nowego hasła oraz ponowne wprowadzenie oferty do systemu.

  Tego hasła nie musisz podawać Zamawiającemu. Zamawiający do momentu otwarcia ofert nie ma wglądu do Twojej oferty.

  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-09-02 13:21 -
  icon Ogloszenie_o-zamowieniu_2020-OJS170-411737-pl.pdf 2020-09-02 13:21 0.17 MB
  icon Zalaczniki do_SIWZ_19_WOŚ_2020.zip 2020-09-02 13:21 6.29 MB
  icon Zalacznik_3.1_do SIWZ_Wzór Umowy wraz z zalacznikami do SIWZ Cz. I.zip 2020-09-02 13:21 0.17 MB
  icon Zalacznik_3.2_do SIWZ_Wzór Umowy wraz z zalacznikami do SIWZ Cz. II.zip 2020-09-02 13:21 0.12 MB
  icon SIWZ_19_WOŚ_.pdf 2020-09-02 13:21 1.09 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Ogłoszenie zmian 09.09.2020.pdf 2020-09-09 10:07 0.16 MB
  icon Zmiana SIWZ 09.09.2020.pdf 2020-09-09 10:08 0.05 MB
  icon Wyjaśnienie SIWZ 11_09_2020.pdf 2020-09-11 14:59 0.14 MB
  icon Wyjasnienie SIWZ 28.09.2020.pdf 2020-09-28 16:00 0.06 MB
  icon Wyjasnienie SIWZ 29.09.2020.pdf 2020-09-29 15:56 0.05 MB

  Pytania i odpowiedzi

  Nazwa Data udzielenia odpowiedzi
  Odpowiedzi na pytania 2020-09-29 15:56

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacje o wynikach Informacje o wynikach 2020-10-30 15:49 -
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2020-10-06 14:19 -
  icon Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia Część I - zimowe utrzymanie dróg, parkingów i ciągów pieszo-jezdnych w latach 2020-2022 2 880 134,14 brutto PLN. Część II - utrzymanie porządku i czystości ulic, chodników i parkingów oraz opróżnianie koszy i zbieranie odpadów 1 121 335,70 brutto PLN. -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa