Prace porządkowe na niezagospodarowanych terenach będących we władaniu m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy w roku 2023

 • Numer postępowania PN 11/2022
 • Typ postępowania Postępowanie unijne
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Uwagi

  Termin składania ofert został zmieniony na 2022-05-16 10:00.

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Usługi
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2022-05-16 10:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2022-05-16 10:15
  Publikacja w strefie publicznej:
  2022-04-11
  Termin zakończenia postępowania:
  --
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2022-04-11 16:10 -
  icon ogłoszenie o zamówieniu (PN 11-2022) 2022-OJS071-189695-pl.pdf 2022-04-11 16:10 0.17 MB
  icon SWZ (PN 11-2022) - Bez aukcji elektronicznej.pdf POSTĘPOWANIE BEZ PRZEWIDYWANEJ AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 2022-04-11 16:10 1.31 MB
  icon Załącznik nr 1 do SWZ (formularz ofertowy) - PN 11-2022.doc 2022-04-11 16:10 0.17 MB
  icon Załącznik nr 2 do SWZ - Instrukcje dla Wykonawcy(PN 11-2022).7z 2022-04-11 16:10 4.53 MB
  icon JEDZ_PN 11_2022.xml załącznik nr 3 do SWZ 2022-04-11 16:10 0.0 MB
  icon Załączniki nr 4, 6,7 do SWZ - PN 11-2022.doc 2022-04-11 16:10 0.16 MB
  icon załącznik nr 5 do SWZ (projektowane postanowienia umowy).pdf 2022-04-11 16:10 0.68 MB
  icon załącznik nr 1 do umowy -kosztorys ofertowy 2023.xlsx 2022-04-11 16:10 0.01 MB
  icon załącznik nr 2 do umowy.pdf 2022-04-11 16:10 0.83 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2022-05-04 11:29 -
  icon PN 11-2022 (sprostowanie) 2022-OJS087-237490-pl.pdf Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji - opublikowanych w dniu 04.05.2022 r. 2022-05-04 11:29 0.09 MB
  icon PN 11-2022 (wyjaśnienie i zmiana treści SWZ).pdf zamieszczenie w dniu 04.05.2022 r. 2022-05-04 11:29 1.06 MB
  icon PN 11-2022 Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie aktualn. art. 7 ust. 1.doc Załącznik do wyjaśnienia i zmiany treści SWZ zamieszczonej w dniu 04.05.2022 r. 2022-05-04 11:29 0.17 MB
  icon PN 11-2022 Załącznik nr 9 do SWZ.doc Załącznik do wyjaśnienia i zmiany treści SWZ zamieszczonej w dniu 04.05.2022 r. 2022-05-04 11:29 0.17 MB
  icon PN 11-2022 Załącznik nr 10 do SWZ - Oświadczenie podwykonawcy lub dostawcy.doc Załącznik do wyjaśnienia i zmiany treści SWZ zamieszczonej w dniu 04.05.2022 r. 2022-05-04 11:29 0.17 MB

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 2022-04-11 16:12 -
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2022-05-16 14:11 -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa