wykonanie rozbudowy istniejącego budynku przedszkola z przeznaczeniem na nowe sale zajęć z niezbędnym zapleczem oraz przebudowę i dostosowanie do aktualnych wymagań technicznych z uwzględnieniem połączenia funkcjonalnego i technicznego z istniejącym budynkiem Przedszkola nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44 w Warszawie

 • Numer postępowania TPBN 21/2022
 • Typ postępowania Postępowanie krajowe
 • Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy

  Uwagi

  Termin składania ofert został zmieniony na 2022-06-20 10:00.

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Roboty budowlane
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2022-06-20 10:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2022-06-20 10:15
  Publikacja w strefie publicznej:
  2022-05-31
  Termin zakończenia postępowania:
  --

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2022-05-31 13:39 -
  icon SWZ TPBN 21-22 RB (ryczałt, wadium, zabezpieczenie).doc 2022-05-31 13:39 0.48 MB
  icon ogłoszenie o zamówieniu.pdf 2022-05-31 13:39 0.14 MB
  icon Załącznik nr 1 do SWZ (formularz ofertowy) - TPBN 21-2022.doc 2022-05-31 13:39 0.18 MB
  icon TPBN 21-22 -Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie w sprawie wykluczenia.doc 2022-05-31 13:39 0.17 MB
  icon (TPBN 21-2022)Zał. 3 do SWZ.doc 2022-05-31 13:39 0.17 MB
  icon Zał. nr 4 do SWZ (projektowane postanowienia umowy)TPBN 21-2022.pdf 2022-05-31 13:39 1.08 MB
  icon (TPBN 21-2022)Zał. nr 5 do SWZ.doc 2022-05-31 13:39 0.17 MB
  icon TPBN 21-2022- załacznik nr 6 do SWZ.7z 2022-05-31 13:39 1.07 MB
  icon ZAŁ. NR. 7 - Projekt zagospopdarowania terenu.7z 2022-05-31 13:39 3.26 MB
  icon ZAŁ NR 8 - Projekt architektoniczno - Budowlany.7z 2022-05-31 13:39 14.53 MB
  icon PT architektura.7z 2022-05-31 13:39 2.32 MB
  icon PW architektura.7z 2022-05-31 13:39 7.57 MB
  icon PT Konstrukcja.7z 2022-05-31 13:39 4.11 MB
  icon PW konstrukcja.7z 2022-05-31 13:39 23.07 MB
  icon PT - inst. wod-kan, cw , ppoż i kan. deszczowej.7z 2022-05-31 13:39 10.71 MB
  icon PW inst. wod-kan, cw i ppoż i kan. deszcz.7z 2022-05-31 13:39 15.26 MB
  icon PT Gaz.7z 2022-05-31 13:39 11.13 MB
  icon PW Inst. gaz.7z 2022-05-31 13:39 3.99 MB
  icon PT Kotłownia Gazowa.7z 2022-05-31 13:39 3.91 MB
  icon PW kotłowania gazowa.7z 2022-05-31 13:39 0.63 MB
  icon PT - Inst. co, CT.7z 2022-05-31 13:39 14.62 MB
  icon PW inst. CO, CT.7z 2022-05-31 13:39 4.38 MB
  icon PT wentylacja mechaniczna.7z 2022-05-31 13:39 10.9 MB
  icon PT wentylacja mechaniczna.7z 2022-05-31 13:39 10.9 MB
  icon PT - instalacje elektryczne.7z 2022-05-31 13:39 4.45 MB
  icon PW - instalacje elektryczne.7z 2022-05-31 13:39 14.04 MB
  icon PT technologia kuchni.7z 2022-05-31 13:39 1.12 MB
  icon PW technologia kuchni.7z 2022-05-31 13:39 1.17 MB
  icon STWiOR (TPBN 21-2022).pdf 2022-05-31 13:39 1.52 MB
  icon zał. nr 19 do SWZ - PRZEDM_BUD_I+II_ETAP.pdf 2022-05-31 13:39 0.63 MB
  icon ZAŁ. NR 20 do SWZ - PRZEDM_CO_GAZ_I+II_ETAP.pdf 2022-05-31 13:39 0.38 MB
  icon ZAŁ. NR 21 do SWZ- PRZEDM_WENT_I+II_ETAP.pdf 2022-05-31 13:39 0.34 MB
  icon ZAŁ. NR 22 do SWZ - PRZEDM_ELEKTR_I+II_ETAP.pdf 2022-05-31 13:39 0.61 MB
  icon ZAŁ. NR 23 do SWZ- PRZEDM_WOD-KAN_I+II_ETAP.pdf 2022-05-31 13:39 0.47 MB
  icon ZAŁ. NR 24 do SWZ- PRZEDM_TECHN_I+II_ETAP.pdf 2022-05-31 13:39 0.2 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2022-06-13 15:29 -
  icon PW inst. wentylacja mechaniczna.7z 2022-05-31 13:58 7.15 MB
  icon (1)ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (TPBN 21-2022).pdf 2022-06-13 15:29 0.04 MB
  icon (1) wyjaśnienie i zmiana treści SWZ (TPBN 21-2022).pdf Znak sprawy: UD-XVI-WZP.271.23.TPBN 21 .2022.ADE ( 10 ) 2022-06-13 15:29 0.95 MB
  icon (2) wyjaśnienie treści SWZ (TPBN 21-2022).pdf Znak sprawy: UD-XVI-WZP.271.23.TPBN 21 .2022.ADE ( 11 ) 2022-06-13 15:32 0.84 MB

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 2022-05-31 13:55 -
  icon Informacje o wynikach Informacje o wynikach 2022-07-27 10:34 -
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2022-06-20 15:12 -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa