Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy Przedszkola w rejonie ulicy Krakowiaków w Warszawie

 • Numer postępowania TPBN 20/2022
 • Typ postępowania Postępowanie krajowe
 • Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Usługi
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2022-07-01 10:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2022-07-01 10:15
  Publikacja w strefie publicznej:
  2022-06-22
  Termin zakończenia postępowania:
  --

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2022-06-22 16:57 -
  icon ogłoszenie o zamówieniu (TPBN 20-2022).pdf 2022-06-22 16:57 0.12 MB
  icon SWZ (TPBN 20-2022).pdf Specyfikacja Warunków Zamówienia 2022-06-22 16:57 1.33 MB
  icon Załącznik nr 1 do SWZ (formularz ofertowy) - TPBN 20-2022.doc 2022-06-22 16:57 0.18 MB
  icon TPBN 20-22 -Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie w sprawie wykluczenia.doc 2022-06-22 16:57 0.17 MB
  icon (TPBN 20-2022)Zał. 3 do SWZ.doc 2022-06-22 16:57 0.17 MB
  icon Załacznik nr 4 do SWZ - TPBN 20-2022(PPU).pdf 2022-06-22 16:57 0.63 MB
  icon (TPBN 20-2022)Zał. nr 5 do SWZ.doc 2022-06-22 16:57 0.17 MB
  icon Program Funkcjonalno - Użytkowy (TPBN 20-2022).7z zał. nr 6 do SWZ 2022-06-22 16:57 33.85 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon TPBN 20-2022 wyjaśnienie treści SWZ.pdf Zamieszczenie w dniu 28.06.2022 r. 2022-06-28 14:48 0.75 MB
  icon Załącznik do odpowiedzi na pytanie nr 2.pdf Załącznik do wyjaśnienia treści SWZ zamieszczonego w dniu 28.06.2022 r. 2022-06-28 14:48 8.13 MB

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 2022-06-22 17:01 -
  icon Informacje o wynikach Informacje o wynikach 2022-07-29 16:08 -
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2022-07-01 15:02 -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa