Sprzątanie obiektów Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przy al. Krakowskiej 255 oraz al. Krakowskiej 257 w Warszawie wraz ze sprzątaniem terenu zewnętrznego wokół Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przy al. Krakowskiej 257 w Warszawie.

 • Numer postępowania TPBN 27/2022
 • Typ postępowania Postępowanie krajowe
 • Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy

  Uwagi

  Termin składania ofert został zmieniony.

  W ogłoszeniu zaktualizowano termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Usługi
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2022-09-06 10:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2022-09-06 10:15
  Publikacja w strefie publicznej:
  2022-08-10
  Termin zakończenia postępowania:
  --

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2022-08-10 11:46 -
  icon Kwota na sfinansowanie zamówienia.pdf 2022-08-10 11:46 0.47 MB
  icon Umowa - 27-2022.pdf 2022-08-10 11:46 0.48 MB
  icon załącznik nr 1-formularz cenowy.doc 2022-08-10 11:46 0.06 MB
  icon załącznik nr 2-wykaz pomieszczeń i powierzchni.doc 2022-08-10 11:46 0.28 MB
  icon załącznik nr 3-oświadczenie o wypłacie.rtf 2022-08-10 11:46 0.05 MB
  icon załącznik nr 4-protokół sprzątania czysty.docx 2022-08-10 11:46 0.02 MB
  icon załącznik nr 5-oświadczenie dot.spełnienia.docx 2022-08-10 11:46 0.02 MB
  icon załącznik nr 6-Rodo.docx 2022-08-10 11:46 0.07 MB
  icon (TPBN 27-2022) załącznik Nr 1 do SWZ Formularz Oferty.docx 2022-08-10 11:46 0.03 MB
  icon załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spelnianiu warunków.doc 2022-08-10 11:46 0.18 MB
  icon Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.docx 2022-08-10 11:46 0.02 MB
  icon załącznik nr 5 do SWZ wykaz usług.docx 2022-08-10 11:46 0.03 MB
  icon załącznik nr 6 do SWZ wykaz narzędzi.docx 2022-08-10 11:46 0.02 MB
  icon SWZ.pdf 2022-08-10 11:46 1.23 MB
  icon Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 2022-08-10 11:46 0.13 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Kwota na sfinansowanie zamówienia.pdf 2022-08-10 11:52 0.47 MB
  icon Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf 2022-08-18 14:39 0.04 MB
  icon Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3.pdf 2022-08-18 14:39 0.04 MB
  icon Przedłużenie terminu składania ofert.pdf 2022-08-18 14:39 0.62 MB
  icon Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4.pdf 2022-08-26 08:58 0.04 MB
  icon Przedłużenie terminu składania ofert 26.08.2022.pdf 2022-08-26 08:58 0.62 MB
  icon Odpowiedzi na pytania od wykonawców 1.09.2022r..pdf 2022-09-01 10:03 0.68 MB

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia -
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert -
  icon Kwota na sfinansowanie zamówienia -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa